meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    Csehszlovákia: 51 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


POPÉLY Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában, 1990, 4. sz.,  92-111. oldal, politikatörténet

TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között, 1990, 4. sz.,  145-169. oldal, művelődéstörténet

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz.,  91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

PRINZ Eugen: Az 1945. évi Benes-dekrétumok nemzetközi jogi szempontból [Fordította: Salamon Csaba] , 1993, 3. sz.,  107-118. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DOBOSSY László: Példázat a nemzetiségi önigazgatásról. Turczel Lajos: Magyar sportélet Csehszlovákiában, 1918-1938. Madách, Pozsony, 1992., 1993, 4. sz.,  195-197. oldal, sporttörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

VÁRADI Vilmos: Gyönyör József: Közel a jog asztalához. A csehszlovák állam kezdeti nehézségei, területi gyarapodása, ideiglenes alkotmánya, alkotmánylevele és sorsa. Madách, Pozsony, 1993., 1993, 4. sz.,  206-208. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

SKOVIEROVA Zita: Zidovska identita vcera, dnes a zajtra (A zsidók identitása tegnap, ma és holnap) Peter Salner összeállítása. Bratislava Ceskoslovenska Unia Zidovskej mládeze - Ustav etnologie SAV, 1995. 80 p., 1995, 4. sz.,  191-194. oldal, etnoszociológia, recenzió

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz.,  66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz.,  112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

TRÓCSÁNYI László: Államalkotó nemzetiségek. Néhány szó Gyönyör József könyvéről. [Gyönyör József:: Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách Kiadó, Pozsony, 1989], 1990, 1. sz.,  160-165. oldal, kisebbségtörténet/demográfia/etnoszociológia

CSÁKY Pál CSEMADOK: Megtorlások 1968 után a Csehszlovákiában élő magyarok körében, 1991, 1. sz.,  144-161. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

MINDSZENTY József: Mindszenty bíboros levele a kisebbségek védelmében [Fordította: Kelemen Gertrúd], 1991, 3. sz.,  204-207. oldal, politikai dokumentumok

TURCZEL Lajos: Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó, 1992, 1. sz.,  120-133. oldal, sajtótörténet/művelődéstörténet

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz.,  134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

DOBOSSY László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán. Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Kisebbségek a vádlottak padján. Pozsony, Pannonia Kiadó, 1991. ; Fábry Zoltán: Üresjárat 1945-1948. [...] Pozsony-Budapest, Regio-Kalligram-Madács, 1991. , 1992, 1. sz.,  202-208. oldal, politikai esszé, recenzió/memoár-irodalom, recenzió

FRIED István: A két világháború közötti (cseh)szlovákiai magyar művelődés újraértelmezése. Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre (Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Ister Kiadó, 2003. 444 p., 2003, 3. sz.,  281-285. oldal, művelődéstörténet, recenzió

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz.,  19-26. oldal, politikatörténet/politológia

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz.,  64-69. oldal, politológia

MOLNÁR Imre: Szalatnay Dezső memoranduma elé, 1990, 2. sz.,  124-128. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZALATNAY Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között, 1990, 2. sz.,  129-147. oldal, kisebbségtörténet/memoár-irodalom

DOBOS Ferenc: A cseh-szlovák válás előtörténetéből [Dniesni krize cesko-slovenskychvztahu. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha, 1992], 1993, 2. sz.,  207-212. oldal, politikatörténet, recenzió

POPÉLY Gyula: A felvidéki sorsforduló, 1990, 2. sz.,  70-101. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

SINKÓFerenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után, 1990, 2. sz.,  148-160. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz.,  161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

KOVÁCS Éva: Választói magatartás mint a nemzetiségi identitás mutatója Kassán a két világháború között, 1993, 3. sz.,  77-106. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/politikatörténet

VARGA Kálmán: Telepesfalvak, kolóniák Komárom környékén (1919-1950), 1992, 2. sz.,  59-75. oldal, kisebbségtörténet/gazdaságtörténet

KOSÁRY Domokos: Egy tanácskozás elé, 1990, 1. sz.,  3-5. oldal, politikai publicisztika

DOBOS Ferenc: Esszék a győzelem csapdáiról. Toman Brod: Cekoslovensko a Sovetsky svaz v letech 1939 az 1945. Stredni Evropa, 1991. 18, 19, 20, 21., 1992, 2. sz.,  207-211. oldal, politikatörténet, recenzió

MANNOVÁ Elena: ...de most már jó szlovák. A nemzeti identitás variációi két dél-szlovákiai kisváros egyesületi életében, 1918-1938 [Fordította: Mesés Péter], 2000, 4. sz.,  93-103. oldal, esettanulmány/antropológia

VADKERTY Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése, 1993, 3. sz.,  119-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  175-181. oldal, politikatörténet

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

MOLNÁR Imre ; TÓTH Pál Péter: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  140-165. oldal, interjú

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - I. rész, 1990, 3. sz.,  133-162. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

NIEDERHAUSER Emil: A szlovák történetírás a két világháború között, 1990, 2. sz.,  181-206. oldal, historiográfia

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

HRABOVEC Emilia: A morvaországi németek elűzése a második világháború után, 1994, 4. sz.,  15-30. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz.,  97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

GULYÁS László ; TÓTH István: Karel Kramar Közép-Európa terve (1914), 2004, 4. sz.,  99-111. oldal, politikatörténet

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  7-27. oldal, pszichoszociológia

KOCSIS Gabriella: Plaschka, Richard [ Hasselsteiner Horst - Suppan Arnold(Hrsg): Nationale Frga und Vertreibung in der Tschekoslowakei und Ungar, 1938-1948. [...] Wien, 1997. 205 p., 1998, 1. sz.,  239-242. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

ANGYAL Béla : A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, 2000, 3. sz.,  133-178. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

BÓDY Pál: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián , 1992, 4. sz.,  131-138. oldal, politikatörténet

SEBŐK László: A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta, 1991, 3. sz.,  65-. oldal, egyháztörténet

GYURGYÍK László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai, 1992, 3. sz.,  82-96. oldal, demográfia/etnoszociológia

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz.,  161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék