meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    Jugoszlávia: 34 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


CALIC Marie-Janine: A bosznia-hercegovinai etnikai konfliktusok szerkezeti elemzése [Fordította Kocsis Gabriella], 1994, 4. sz.,  31-49. oldal, politológia/pszichoszociológia

DZELAL Ibrakovic: A nemzeti kizárólagosság, mint a szabadság tagadása. [Fordította: Mirnics Gyula], 2009, 4. sz.,  16-34. oldal, kisebbségkutatás

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

MOLNÁR Imre ; TÓTH Pál Péter: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  140-165. oldal, interjú

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

KISS Katalin: Domonkos László: Magyarok Délvidéken. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992. 245 p., 1993, 1. sz.,  207-208. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SAJTI A. Enikő: A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetőségei és korlátai (1918-1941), 1997, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VÁRADY Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái - jugoszláv eset, 1992, 3. sz.,  37-49. oldal, politológia/politikatörténet/nemzetközi jog

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz.,  13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

Z. Á.: Südost-Europa. A müncheni Südost-Institut folyóirata, 39. évfolyam, 1990., 1991, 1. sz.,  207-209. oldal, politológia, recenzió

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem legújabb fejleményei [A tanulmány első részét az1992/4. számunkban közöltük...], 1993, 1. sz.,  32-51. oldal, nemzetközi jog/politológia

SZILÁGYI Imre: Mirnics Károly: Kis-Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségről, 1996, 4. sz.,  178-180. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: A jugoszláv kísérlet kudarca [Juhász József: A délszláv háborúk. Napvilág Kiadó, 1997. 157 p., 1999, 2. sz.,  227232. oldal, politikatörténet, recenzió

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

PAP Tibor: A szerbhorvát nyelv (új) arcai. Bugarski Ranko: Lica jezika, Beograd, 2001. 246 p ; Nova lica jezika. Beograd, 2002. 262 p. , 2003, 1. sz.,  166-175. oldal, szociolingvisztika, recenzió/pszicholingvisztika, recenzió

VLAISAVLJEVIÆ Ugo: A jugoszláv kommunizmus és utána: az etnopolitika kontinuitása. Fordította: Szerbhorváth György, 2009, 4. sz.,  3-15. oldal, kisebbségkutatás

LOSONCZ Alpár: A destabilizáció kódjelei, 1994, 1. sz.,  59-76. oldal, politikatörténet

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZŰGYI Zoltán: Üstökön ragadott történelem. Téves csatatéren II. Vallomások, riportok egy véget nem érő háborúból. Újvidék, Napló 1995. 216 p., 1995, 4. sz.,  186-188. oldal, politikai publicisztika, recenzió

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

MIRNICS Károly: Asszimilációs tényezők és asszimilációs politika Jugoszláviában (Vajdaságban), 1998, 2. sz.,  41-63. oldal, etnoszociológia/demográfia

SZERBHORVÁTH György: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban (1991-2005) , 2005, 3. sz.,  89-119. oldal, irodalomtörténet- és kritika/irodalomszociológia

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

LÁGLER Péter: Kórógy - egy kelet-szlavóniai falu és lakói a délszláv háborúban, 1997, 2. sz.,  121-162. oldal, kisebbségtörténet/szociográfia/esettanulmány

LOSONCZ Alpár: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  74-80. oldal, kisebbségkutatás, ankét

TROEBST Stefan: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedonkérdés 1944-1992 között [Fordította: Dávid Csaba], 1992, 4. sz.,  39-60. oldal, politológia/politikatörténet

SEBŐK László: A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta, 1991, 3. sz.,  65-. oldal, egyháztörténet

STIPKOVITS Ferenc: A Rába-menti szlovének történetéből, 1994, 2. sz.,  91-105. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

GYUROK János: Jugoszláviai menekültek Magyarországon, 1994, 4. sz.,  50-65. oldal, pszichoszociológia/kisebbségtörténet

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz.,  117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz.,  98-110. oldal, politikatörténet

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék