meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    Kelet-Európa: 53 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

SEEWANN Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 1918-1980, 1992, 1. sz.,  23-31. oldal, politológia/kisebbségkutatás

HAVEL Vaclav: A gyűlölet természetrajza [Körtvélyessy Károly fordítása], 1991, 1. sz.,  3-11. oldal, pszichoszociológia, esszé

KENDE Péter: Önrendelkezés Kelet-Európában tegnap és ma, 1993, 1. sz.,  3-17. oldal, politológia

KOVÁCS G. László: Nationalities Paper. The Gypsies in Eastern Europe, Volume XIX, nr. 3., 1991 ősz., 1993, 1. sz.,  2210-211. oldal, kisebbségtörténet, sajtószemle

BENCSIK Péter: Richard and Ben Crampton: Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century. London and New York, Routledge, 1996. 287 p., 1996, 4. sz.,  175-178. oldal, atlasz, recenzió

GELLÉRI Gábor: Találjunk ki egy Kelet-Európát! [Lary Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightment. Stanford University Press, 1994. 419 p., 2001, 2. sz.,  196-. oldal, művelődéstörténet, recenzió

LAJTAI L. László: A Nemzet iskolai történetének történetisége - avagy a birodalmi romokon kialakuló nemzeti történetírás létrejötte, intézményesülése és pedagógiai térnyerése Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában. Ducreux Marie-Elizabeth (éd.): Histoire et Nation en Europe centrale et orientale XIX-XX siecles. A Histoire de l'Education folyóirat különszáma, 86., május.[...], 2005, 1. sz.,  127-133. oldal, historiográfia, recenzió/oktatástörténet, recenzió

DEMETER M. Attila: Patriotizmus avagy nacionalizmus. A nemzetiségi/kisebbségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban és a mai angolszász filozófiában, 2006, 3. sz.,  31-48. oldal, politikai filozófia

KISS Balázs ; VARGA Bálint: Apró lépések a pozitivizmus után. Történetírás az átalakuló Közép-Európában. Sorin Antohi - Balázs Trencsényi - Péter Apor (szerk): Narratives Unbound. Historical stories in post-communist Eastern Europe. Budapest, Central European University Press, 2007. 512 p., 2008, 2. sz.,  231-239. oldal, historiográfia, recenzió

KISS Balázs: Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában. Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp., 2009, 3. sz.,  197-201. oldal, politológia, recenzió

ZÁKONYI Botond: Niederhauser Emil: A történetírás története Kelet-Európában. Budapest, História-MTA Történettudományi Intézet 1995. 696 p., 1996, 2. sz.,  200-203. oldal, historiográfia, recenzió

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

NYÍRI Pál: Új ázsiai migráció Kelet-Európába: a magyarországi kínaiak, 1999, 3-4. sz.,  93-104. oldal, szociológia/demográfia

VERDERY Katherine: A szülő államtól a családi patriarcháig: Társadalmi nem és nemzet napjaink Kelet-Európájában. [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 2. sz.,  3-40. oldal, gender-study

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

VIDRA Zsuzsanna: Az európai Unió képe néhány közép-kelet-európai és egy balkáni ország sajtójában, 2007, 4. sz.,  35-55. oldal, diszkurzus-elemzés/sajtóanalízis

MEVIUS Martin: A kommunizmus és a nacionalizmus viszonyának újraértékelése. Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/politikafilozófia

KLOCZOWSKI Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk, 1990, 4. sz.,  19-33. oldal, politikatörténet

PUSKÁS Julianna: Migráció Kelet-Közép Európában a 19. és 20. században, 1991, 4. sz.,  22-48. oldal, szociológia/demográfia

RÉDEI L. Mária: Küldő ország - fogadó ország. Változások a kelet-közép-európai vándorlási folyamatokban, 1991, 4. sz.,  72-90. oldal, politikai szociológia

KOCSIS Gabriella: Gundula Fienbrok - Brigitte Mihok - Stephan Müller: die Roma - Hoffen auf ein Leben ohne Angst. Roma aus Osteuropa berichten. Rowolt Taschenbuch Verlag, Reinsbeck bei Hamburg, 1992, 187 p. ; [Rororo Actuell], 1993, 1. sz.,  203-204. oldal, kisebbbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Kísérletek a kelet-közép-európai kisebbségek leírására. Révész László: Minderheitenschicksal in der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie [...]. Wien, Wilhelm Braumüller Verlag, 1990. 453 p., 1992, 1. sz.,  186-191. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

MOLNÁR Gusztáv: Köztes-Európa - geopolitikai térség vagy választóvonal? (Vázlat), 1999, 2. sz.,  59-80. oldal, geopolitika

STOUKAL Libor: A közép- és kelet európai "abortusz kultúra" megértése [Fordította Németh Szilvia], 2001, 1. sz.,  140-162. oldal, demográfia/családszociológia

BOJTÁR Endre: A közép és kelet-európai összehasonlító (irodalom)történet mai lehetőségeiről, 2001, 2. sz.,  160-165. oldal, művelődéstörténet, esszé

NIEDERHAUSER Emil: Tenni a szabadságért. [Pjotr S. Wandycz: The Price of Freedom. [...] A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London - New York, Routledge, 2001. XVII, 1, 335 p.], 2001, 3. sz.,  261-265. oldal, társadalomtörténet, recenzió

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz.,  3-29. oldal, politológia

***: Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről, 2009, 3. sz.,  3-4. oldal, kisebbségkutatás, ankét/szerkesztőségi írások

GERGELY A. András : Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  5-11. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BAUMGARTNER Gerhard: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  12-17. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KISS Gy. Csaba: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  49-52. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KONTRA Miklós: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  53-61. oldal, kisebbségkutatás, ankét

ÖLLŐS László: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  91-93. oldal, kisebbségkutatás, ankét

TÓTH Judit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  106-113. oldal, kisebbségkutatás, ankét

EILER Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919–1938, 2009, 3. sz.,  179-196. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  7-27. oldal, pszichoszociológia

BÁN D. András: Angolszász tervek kelet-közép-európai konföderációk létrehozására a második világháború alatt, 1997, 2. sz.,  102-119. oldal, politikatörténet

BODÓ Barna: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  18-21. oldal, kisebbségkutatás, ankét

GAGYI József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  30-33. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LOSONCZ Alpár: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  74-80. oldal, kisebbségkutatás, ankét

GEREBEN Ferenc: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  34-43. oldal, kisebbségkutatás, ankét

TÓTH Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  114-120. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KOVÁCS Nóra: A közép-kelet-európai kisebbségekről. [A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. VEAB, Komárom, 1997. 216 p., 1991, 4. sz.,  179-180. oldal, kisebbségtörténet

FEISCHMIDT Margit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  26-29. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LADÁNYI János ; SZELÉNYI Iván: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  62-67. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LISZKA József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  68-73. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz.,  22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

SALAT Levente: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  101-105. oldal, kisebbségkutatás, ankét

PÉNTEK János: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  94-100. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MANNOVA Elena: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). [ Szlovákból fordította: Ozsvald Zsuzsa], 2009, 3. sz.,  81-86. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MIRNICS Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  87-90. oldal, kisebbségkutatás, ankét

EGYED Péter: Körkörös kényszerpályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció?, 1994, 1. sz.,  3-15. oldal, politikai filozófia/politológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék