meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    Románia: 134 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


TODOROV Varban: A Balkán etnikai, vallási problémái és Bulgária helye [Fordította: Kolozsi Lajos], 1995, 3. sz.,  181-197. oldal, politikatörténet

HORVÁTH SZ. Ferenc: Egy történet vége. Victor Neumann: The End of History. The Jews of Banat from the Beginning to Nowadays. Bucharest, University Press, 2006. 243 p., 2008, 1. sz.,  158-163. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

MOLNÁR Imre ; TÓTH Pál Péter: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  140-165. oldal, interjú

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

LENGYEL K. Zsolt: Keleti Svájc és Erdély 1918-1919. A nagyromán állameszme magyar alternatíváinak történetéhez [Komáromi Béla fordítása], 1992, 1. sz.,  77-89. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

PÁL János: Impériumváltás (1918-1920) az Unitárius Egyház angol-amerikai kapcsolatainak tükrében, 2010, 4. sz.,  33-71. oldal, egyháztörténet

KÓSA László: Az erdélyi szászok. Schenk Annemie: Deutsche im Siebenbürgen. Ihre Geschichte und Kultur. München Verlag, C.H. Beck, 1992. 191 p., 1994, 4. sz.,  174-177. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

GYÖRGY Béla: Hatalom és társadalom kisebbségben. Párt és (belső) ellenzéke (1926-1927), 2004, 4. sz.,  85-98. oldal, politikatörténet

CSATA Zsombor: A képzésből a munka világába való átmenet az erdélyi diplomás fiataloknál, 2006, 2. sz.,  43-64. oldal, oktatásszociológia

VARGA E. Árpád: Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története, 2009, 3. sz.,  121-166. oldal, történeti demográfia, kutatástörténet

CSÓTI Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 1999, 3-4. sz.,  226-242. oldal, társadalomtörténet/demográfia

SZÁSZ Zoltán: Autonómiavágyak és realitások a Habsburg Monarchia alkonyán, 2009, 3. sz.,  167-178. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

OLÁH Sándor: Egy székely falu népmozgalma a második világháború után, 1999, 3-4. sz.,  207-225. oldal, szociológia/demográfia

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

VERDERY Katherine: A szülő államtól a családi patriarcháig: Társadalmi nem és nemzet napjaink Kelet-Európájában. [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 2. sz.,  3-40. oldal, gender-study

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz.,  22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

SALAT Levente: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  101-105. oldal, kisebbségkutatás, ankét

PÉNTEK János: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  94-100. oldal, kisebbségkutatás, ankét

SEBŐK László: A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta, 1991, 3. sz.,  65-. oldal, egyháztörténet

NIESSEN James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. Adalék Jászi Oszkár asszimiláció-elméletéhez, 1991, 3. sz.,  38-64. oldal, vallásszociológia/egyháztörténet

GYUROK János: Jugoszláviai menekültek Magyarországon, 1994, 4. sz.,  50-65. oldal, pszichoszociológia/kisebbségtörténet

KEMÉNYFI Róbert: Nehéz örökség - Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében, 2010, 4. sz.,  3-32. oldal, etnikai földrajz

KOVÁCS Anikó: Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez, 1994, 3. sz.,  70-94. oldal, politikatörténet

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz.,  95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ENTZ Géza Antal: Georg Brunner - Günther H. Tonch: Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien, 1996, 3. sz.,  203-205. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

MOLNÁR Gusztáv: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról. Válaszol: Gabriel Andreescu (Románia) [Takács Ferenc fordítása], 1999, 2. sz.,  40-43. oldal, geopolitika, interjú

MOLNÁR Gusztáv: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról. Válaszol: Sabin Gherman, a kolozsvári Pro Transilvania Alapítvány elnöke (Románia) , 1999, 2. sz.,  43-44. oldal, geopolitika, interjú

SZARKA László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez, 1994, 3. sz.,  140-166. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

CSEPELI György ; ZÁVECZ Tibor: Az erdélyi menekültek személyisége, 1991, 4. sz.,  91-102. oldal, pszichoszociológia/demográfia/politikatörténet

***: Múltfeldolgozás és történetírás az "ügynökkérdés" kapcsán, 2006, 4. sz.,  5-27. oldal, historiográfia, kerekasztal

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

CSÁKY Á. Zseyke: Együttműködés? Magyarország képviselői az Európai Parlamentben , 2008, 1. sz.,  120-141. oldal, politikatörténet

HÁMORI Péter: A "Terror Háza" Romániában. Szubjektív úti beszámoló. (Máramarossziget, Románia, 2002. július), 2002, 4. sz.,  298-302. oldal, útirajz

LIPCSEY Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948), 1992, 2. sz.,  76-90. oldal, politikatörténet/gazdaságtörténet

BENDA Gyula: A román nemzetfogalom - francia szemmel. Claude Karnoouh: L'invention de people. Chroniques de Roumanie. Editions Arcantere, Paris, 1990. 333. , 1992, 3. sz.,  220-222. oldal, antropológia, recenzió

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

SZÁSZ Zoltán: Antal G. László: A magyar nemzetiség helyzete Romániában (Situatia minoritatii etnice maghiare in România) A.C.H.R. Odrheiu, 1993, 2. sz.,  223. oldal, kisebbségszociológia, lapszemle

TÓTH Sándor: A romániai Fekete könyv magyarul. [Matatias Carp: Holocaust Romániában 1940-1944. Budapest, Prior kiadó, 1993.], 1993, 4. sz.,  177-184. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VOGEL Sándor: Kisebbségi dokumentumok Romániában, 1994, 2. sz.,  157-179. oldal, politikai dokumentumok

VINCZE Mária: A családi gazdaság helye és szerepe a romániai agrárátalakulásban, 1995, 1-2. sz.,  137-144. oldal, gazdaságszociológia

SÜLE R. Andrea: Terület- és településrendezési tervek Romániában, 1990, 1. sz.,  31-43. oldal, politikatörténet/közigazgatás

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

VEKOV Károly: A romániai magyarság tömbszerveződésének okairól, 1991, 1. sz.,  101-102. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

ENYEDI Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után, 1991, 3. sz.,  174-193. oldal, sajtótörténet

GEHÉR József: A kulturális népírtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. A Ceausescu-féle kisebbségpolitika, 1991, 3. sz.,  194-201. oldal, nemzetközi jog

NIESSEN James: A román nacionalizmusról - amerikai tükörben. Gilberg Trond: Nationalism and Communism in Romania [...] Boulder-San Francisco-Oxford, Westwiew Press, 1990. 289 p. : Verdery Catherine: National Ideology under Socialism [...] Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1991. 406 p., 1991, 4. sz.,  242-245. oldal, szociológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

SZEGEDI Edit: Adalékok a romániai etnikumok közötti párbeszéd történetéhez 1918-1940 között, 1992, 1. sz.,  48-56. oldal, politikatörténet

ZÁKONYI Botond: Nicolae Edroiu - Vasile Puskas: Maghiarii din România. Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii transilvane, 1995. 110 p., 1996, . sz., , kisebbségtörténet

VARANNAI Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p., 1996, 2. sz.,  192-195. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

MÁRTON Attila: Egy lépéssel közelebb. [Minoritatile nationale in România 1918-1925. A romániai nemzeti kisebbségek 1918-1925. Ed.: Adrian Adamache [...]Bucuresti, Arhivele Statului din România, 1995. 783 p., 1996, 4. sz.,  159-164. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz.,  32-67. oldal, kisebbségtörténet

ZÁKONYI Botond: Nemzetiségek a múlt századi Romániában. Bevezetés Veress Sándor írásához, 1997, 2. sz.,  163-167. oldal, biográfia

VERESS Sándor: Románia története (részletek), 1997, 2. sz.,  168-179. oldal, etnográfia

UDVARDY Frigyes: A romániai magyar közélet 1997. évi kronológiája, 1998, 1. sz.,  170-201. oldal, politikai kronológia

STARK Tamás: Amerikai apológia Antonescu tábornokról. [Watts Larry: Romanian cassandra. Ion Antonescu and the Struggle for Reform, 1916-1941. ... Columbia University Press, 1993. 390 p. , 1998, 1. sz.,  224-229. oldal, politikatörténet

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

VOGEL Sándor: A nemzeti kisebbségek Romániában. [Othmar Kolar: Rumânien und seine nationalen Minderheiten seit 1918 bis heute. Böhlau Verlag, Wien-Köln- Weimar, 1997. 584 p., 1998, 3. sz.,  197-203. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz.,  272-278. oldal, antropológia, recezió

OLÁH Sándor: Az elit szerepe a szocialista Romániában. Stelian Tanase: Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Humanitas, Bucuresti, 1998., 1999, 3-4. sz.,  278-283. oldal, szociológia, recenzió/politológia, recenzió/társadalomtörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után, 2000, 1. sz.,  238-248. oldal, szociológia-történet

PAPP Z. Attila: A civil társadalom eszméje a romániai sajtónyilvánosságban 1990 után, 2000, 3. sz.,  179-218. oldal, sajtóanalízis

KÁNTOR Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés. A romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség, 2000, 3. sz.,  219-241. oldal, politológia

NAGY Mihály Zoltán: A román történetírás az "Archivele Totalitarismului" tükrében (1993-1998.), 2000, 3. sz.,  242-250. oldal, sajtóanalízis

BAKK Miklós: Egy választás olvasatai, 2000, 4. sz.,  187-192. oldal, politikai analízis

BÁRDI Nándor: Valóságváltozatok [Romániai Magyar Évkönyv 2000. Szerk.: Bodó Barna, Szorvány Alapítvány-Polis, Temesvár-Kolozsvár, 284 p.], 2000, 4. sz.,  210-224. oldal, évkönyv, recenzió/művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

ELY F. John ; STOICA Catalin Augustin: Tíz évvel "az űr kitöltése" után, 2001, 1. sz.,  45-67. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet

MIROIU Mihaela ; POPESCU Liliana: A nők helyzete Romániában: hagyomány és modernizáció választóvonalán. [Fordította Bálintfi Ida és Bálintfi Otto], 2001, 2. sz.,  83-109. oldal, gender-study

HEGYELI Attila: A moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának szükségességéről, 2001, 4. sz.,  181-194. oldal, oktatáspolitika

VINCZE Gábor: Egy meg nem írt országtörténet. [Balogh László: Románia története. Aula, Budapest, 2001. 505 p.], 2001, 4. sz.,  234-245. oldal, társadalomtörténet, recenzió

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz.,  45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

BOTTONI Stefano: Széljegyzetek egy konferenciához [Fordította: Erdősi Péter], 2002, 3. sz.,  144-148. oldal, politikatörténet, konferencia

PAKOT Levente: Népesedéspolitika Ceausescu Romániájában. [Gail Kligman: Politica dublicitatii. Controlul reproducerii in România lui Ceausescu. Bucuresti, Humanitas, 2000. 368 p. [...], 2002, 3. sz.,  206-211. oldal, politikatörténet, recenzió/antropológia, recenzió

GÖRÖMBEI Sára: Kisebbségjogi írások. Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002., 2003, 1. sz.,  152-160. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MAGYARI Tivadar: A hosszú romániai átmenet győztesei. Culic Irina: Câstigatorii. Elita politica si democratizare in România, 1989-2000. Limes Kiadó, Kolozsvár, 2002. 223 p., 2003, 1. sz.,  161-165. oldal, társadalomtörténet, recenzió

WALDMAN Felicia: A "zsidókérdés" és a holokauszt a román tankönyvekben (1998-2002) [Fordította: Rácz Katalin], 2003, 2. sz.,  150-165. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

NOVÁK Csaba Zoltán: Románia, Európa hátországa. Lucian Boia: România: tara de frontiera a Europei. Humanitas, Bucuresti, 2002. 296 p., 2003, 2. sz.,  266-270. oldal, historiográfia, recenzió

BAKK Miklós: A román alkotmány módosítása - a szerves fejlődés határpontján, 2003, 4. sz.,  91-104. oldal, jogfilozófia

VARGA Attila: A romániai alkotmánymódosítás politikai, jogelméleti és törvényhozási háttere, 2003, 4. sz.,  105-119. oldal, jogfilozófia

FÓRIS-FERENCZI Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban, 2004, 2. sz.,  15-56. oldal, oktatáspolitika

MANDEL Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, 2004, 2. sz.,  57-78. oldal, oktatásszociológia

PAPP Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepciók a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai), 2004, 2. sz.,  79-103. oldal, oktatásszociológia

***: Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történetének tanulmányozásához (1860-1989). Erdélyi Múzeum-egyesület - teleki László Alapítvány, Kolozsvár-Budapest, 2004 , 2004, 2. sz.,  202-204. oldal, kisebbségtörténet, dokumentumok, recenzió

ZAHORÁN Csaba: Miroslav Tejchman: Nicolae Ceausescu. Zivot a smrt jednoho diktátora. Praha, Nakladatelstvi Lidove Noviny, 2004., 2004, 4. sz.,  155-160. oldal, biográfia, recenzió

MÁRTON János: Felnőttképzés Romániában, 2005, 2. sz.,  57-83. oldal, oktatáspolitika

PAPP Z. Attila: Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya (kisebbségi - romániai magyar - közegben), 2005, 2. sz.,  84-91. oldal, oktatáspolitika

LÁSZLÓ Márton: Többszempontú kollektivizálástörténet. Dorin Dobrincu - Constantin Iordachi (szerk): Taranimea si puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii din România (1949-1962). Polirom, Iasi, 2005. 502 p., 2005, 3. sz.,  178-183. oldal, társadalomtörténet, recenzió

***: PAPP Z. Attila (szerk): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ, 2005., 2005, 3. sz.,  204-207. oldal, oktatáspolitika, recenzió

MANDEL Kinga: Modernizálódó tanfelügyelőségek? Romániai magyar tanfelügyelők és minőségkoncepcióik, 2006, 1. sz.,  44-73. oldal, intézményszociológia, interjúelemzés

OTLI Ágoston: Kommunizmus alul- illetve felülnézetből. Három könyv a Román Kommunista Pártról. Cioroianu Adrian: Pe umerii lui Marx. O introducere in istoria comunismului românesc. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2005. 519 p. Stelian Tanase: Clentii lui tanti Varvara. Istorii clandestine. Bucuresti, Humanitas, 2005. 51 p. ; Tismaneanu Vladimir: Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a cominismului românesc. Iasi, Editura Polirom, 2005. 415 p., 2006, 3. sz.,  141-146. oldal, politikatörténet, recenzió

FOSZTÓ László: Királyok, papok, újságírók és az angol bárónő: romániai romák a posztszocialista nyilvánosságban , 2007, 1. sz.,  25-50. oldal, esettanulmány/médiaszociológia

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz.,  109-132. oldal, politikatörténet

MÁRTON János: A romániai közoktatás finanszírozása, 2008, 2. sz.,  161-187. oldal, oktatásszociológia/közigazgatás

HORVÁTH István: A romániai nyelvpolitikák értékelése [Fordította Papp Z. Attila], 2009, 1. sz.,  3-16. oldal, nyelvpolitika

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BOGDÁN Andrea ; MOHÁCSEK Magdolna: A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat Romániában, 2009, 2. sz.,  47-68. oldal, kisebbségkutatás

DEMÉNY Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1940 és 1944 között, 1994, 2. sz.,  71-90. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet

PAPP Z. Attila: Romániai magyar felsőoktatási politikák?, 2002, 2. sz.,  301-307. oldal, oktatásszociológia, konferencia

IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

KÓSA László: Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1945-1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990..., 1991, 3. sz.,  213-217. oldal, egyháztörténet, recenzió

VARGA E. Árpád: Városodás, vándorlás, nemzetiség, 1991, 4. sz.,  121-141. oldal, demográfia/városszociológia

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz.,  68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

BOCHOLIER Francois: Román történész az erdélyi szászok két világháború közötti történetéről. Ciobanu Vasile: contributii la cunoasterea istoriei sasilor transilvaneni, 1918-1944. Sibiu, Editura Hora, 2001. 470 p. [Fordította: Barkász Emőke], 2003, 3. sz.,  286-290. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Átmenetben: a romániai magyarok társadalmi pozícióinak alakulása 1992-2002 között, 2008, 4. sz.,  155-230. oldal, demográfia/etnoszociológia

PAPP Z. Attila: A romániai roma-magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében, 2010, 1. sz.,  96-140. oldal, demográfia/kisebbségkutatás

TÁNCZOS Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról, 1991, 2. sz.,  193-204. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

EGYED Péter: Körkörös kényszerpályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció?, 1994, 1. sz.,  3-15. oldal, politikai filozófia/politológia

KOVÁCS Lajos: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  146-149. oldal, interjú

GIDÓ Attila: Zsidó jelen-lét Romániában, 2004, 3. sz.,  3-21. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

IORDACHI Constantin ; TURDA Marius: Politikai megbékélés versus történeti diszkurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója. [A szerzők által összállított bibliográfiával. Fordította: Bálintfy Ida és Bálintfy Ottó], 2000, 2. sz.,  129-157. oldal, historiográfia

ZAHORÁN Csaba: Trianon és ami utána következett. Lucian Leustean: România, Ungaria si Tratatul de la Trianon 1918-1920. Iasi, Polirom, 2002. : Lucian Leustean: România si Ungaria in cadrul "Noii Europe" (1920-1923) Iasi, Polirom, 2003., 2005, 4. sz.,  177-184. oldal, politikatörténet, recenzió

LUKÁCS Judit: Cigányfelmérés Romániában - hivatalos ? tudományos? Tiganii. Intre ignorare si ingrijorare (A cigányok. A mellőzéstől az aggodalomig). Editura Alternartive, Bucuresti, 1993., 1999, 1. sz.,  223-226. oldal, etnoszociológia, recenzió

PLAINER Zsuzsa: 1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 március 15., 2001, 1. sz.,  92-110. oldal, antropológia

VÉCSEY Károly: Cigányok a székelyföldi Parajdon, 1995, 1-2. sz.,  64-77. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz.,  64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

CSERNICSKÓ István ; PÉNTEK János ; SZABÓMIHÁLY Gizella: A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája, 2010, 3. sz.,  3-36. oldal, kisebbségkutatás/szociolingvisztika

EPLÉNYI Kata: Székelyek és autonómia - tervek a mérlegen (2003-2006), 2006, 3. sz.,  61-80. oldal, politikatörténet

LANSTYÁK István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körüményei között, 1994, 4. sz.,  90-116. oldal, szociolingvisztika

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz.,  161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék