meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    Szlovákia: 133 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


HAMBURGER Judit: A civil társadalom formálódása Csehországban és Szlovákiában, 1998, 3. sz.,  129-138. oldal, politológia

POPÉLY Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában, 1990, 4. sz.,  92-111. oldal, politikatörténet

TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között, 1990, 4. sz.,  145-169. oldal, művelődéstörténet

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz.,  91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

PRINZ Eugen: Az 1945. évi Benes-dekrétumok nemzetközi jogi szempontból [Fordította: Salamon Csaba] , 1993, 3. sz.,  107-118. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DOBOSSY László: Példázat a nemzetiségi önigazgatásról. Turczel Lajos: Magyar sportélet Csehszlovákiában, 1918-1938. Madách, Pozsony, 1992., 1993, 4. sz.,  195-197. oldal, sporttörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

VÁRADI Vilmos: Gyönyör József: Közel a jog asztalához. A csehszlovák állam kezdeti nehézségei, területi gyarapodása, ideiglenes alkotmánya, alkotmánylevele és sorsa. Madách, Pozsony, 1993., 1993, 4. sz.,  206-208. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

SKOVIEROVA Zita: Zidovska identita vcera, dnes a zajtra (A zsidók identitása tegnap, ma és holnap) Peter Salner összeállítása. Bratislava Ceskoslovenska Unia Zidovskej mládeze - Ustav etnologie SAV, 1995. 80 p., 1995, 4. sz.,  191-194. oldal, etnoszociológia, recenzió

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz.,  66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz.,  112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

TRÓCSÁNYI László: Államalkotó nemzetiségek. Néhány szó Gyönyör József könyvéről. [Gyönyör József:: Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách Kiadó, Pozsony, 1989], 1990, 1. sz.,  160-165. oldal, kisebbségtörténet/demográfia/etnoszociológia

CSÁKY Pál CSEMADOK: Megtorlások 1968 után a Csehszlovákiában élő magyarok körében, 1991, 1. sz.,  144-161. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

MINDSZENTY József: Mindszenty bíboros levele a kisebbségek védelmében [Fordította: Kelemen Gertrúd], 1991, 3. sz.,  204-207. oldal, politikai dokumentumok

TURCZEL Lajos: Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó, 1992, 1. sz.,  120-133. oldal, sajtótörténet/művelődéstörténet

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz.,  134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

DOBOSSY László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán. Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Kisebbségek a vádlottak padján. Pozsony, Pannonia Kiadó, 1991. ; Fábry Zoltán: Üresjárat 1945-1948. [...] Pozsony-Budapest, Regio-Kalligram-Madács, 1991. , 1992, 1. sz.,  202-208. oldal, politikai esszé, recenzió/memoár-irodalom, recenzió

FRIED István: A két világháború közötti (cseh)szlovákiai magyar művelődés újraértelmezése. Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre (Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Ister Kiadó, 2003. 444 p., 2003, 3. sz.,  281-285. oldal, művelődéstörténet, recenzió

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz.,  19-26. oldal, politikatörténet/politológia

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz.,  64-69. oldal, politológia

MOLNÁR Imre: Szalatnay Dezső memoranduma elé, 1990, 2. sz.,  124-128. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZALATNAY Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között, 1990, 2. sz.,  129-147. oldal, kisebbségtörténet/memoár-irodalom

DOBOS Ferenc: A cseh-szlovák válás előtörténetéből [Dniesni krize cesko-slovenskychvztahu. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha, 1992], 1993, 2. sz.,  207-212. oldal, politikatörténet, recenzió

POPÉLY Gyula: A felvidéki sorsforduló, 1990, 2. sz.,  70-101. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

SINKÓFerenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után, 1990, 2. sz.,  148-160. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz.,  161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

KOVÁCS Éva: Választói magatartás mint a nemzetiségi identitás mutatója Kassán a két világháború között, 1993, 3. sz.,  77-106. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/politikatörténet

VARGA Kálmán: Telepesfalvak, kolóniák Komárom környékén (1919-1950), 1992, 2. sz.,  59-75. oldal, kisebbségtörténet/gazdaságtörténet

KOSÁRY Domokos: Egy tanácskozás elé, 1990, 1. sz.,  3-5. oldal, politikai publicisztika

DOBOS Ferenc: Esszék a győzelem csapdáiról. Toman Brod: Cekoslovensko a Sovetsky svaz v letech 1939 az 1945. Stredni Evropa, 1991. 18, 19, 20, 21., 1992, 2. sz.,  207-211. oldal, politikatörténet, recenzió

MANNOVÁ Elena: ...de most már jó szlovák. A nemzeti identitás variációi két dél-szlovákiai kisváros egyesületi életében, 1918-1938 [Fordította: Mesés Péter], 2000, 4. sz.,  93-103. oldal, esettanulmány/antropológia

VADKERTY Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése, 1993, 3. sz.,  119-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  175-181. oldal, politikatörténet

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

MOLNÁR Imre ; TÓTH Pál Péter: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  140-165. oldal, interjú

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - I. rész, 1990, 3. sz.,  133-162. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

NIEDERHAUSER Emil: A szlovák történetírás a két világháború között, 1990, 2. sz.,  181-206. oldal, historiográfia

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

HRABOVEC Emilia: A morvaországi németek elűzése a második világháború után, 1994, 4. sz.,  15-30. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

PAPP Z. Attila ; BÁRDI Nándor: A többség kisebbségekből áll. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal, 2001, 4. sz.,  34-50. oldal, etnoszociológia, interjú

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz.,  97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

ÉGER György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői, 1990, 3. sz.,  75-96. oldal, demográfia

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

GULYÁS László ; TÓTH István: Karel Kramar Közép-Európa terve (1914), 2004, 4. sz.,  99-111. oldal, politikatörténet

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  7-27. oldal, pszichoszociológia

TÓTH Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  114-120. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz.,  22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MANNOVA Elena: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). [ Szlovákból fordította: Ozsvald Zsuzsa], 2009, 3. sz.,  81-86. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KOCSIS Gabriella: Plaschka, Richard [ Hasselsteiner Horst - Suppan Arnold(Hrsg): Nationale Frga und Vertreibung in der Tschekoslowakei und Ungar, 1938-1948. [...] Wien, 1997. 205 p., 1998, 1. sz.,  239-242. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

ANGYAL Béla : A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, 2000, 3. sz.,  133-178. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

BÓDY Pál: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián , 1992, 4. sz.,  131-138. oldal, politikatörténet

SEBŐK László: A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta, 1991, 3. sz.,  65-. oldal, egyháztörténet

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz.,  207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

SIMON Attila: Lehet-e ma közös történelemtankönyvet írni Közép-Európában?, 1998, 4. sz.,  166-168. oldal, historiográfia, konferencia

HAMBURGER Judit: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról. Válaszol: Grigorij Meseznikov szociológus (Szlovákia) , 1999, 2. sz.,  34-37. oldal, geopolitika, interjú

JANEK István: Magyar-szlovák diplomáciai puhatolózások 1943-ban a két állam egymással szembeni szándékáról, 2006, 3. sz.,  97-115. oldal, politikatörténet

ÉGER György: Multietnikus határtérségek Közép-Európában, 1993, 3. sz.,  34-55. oldal, etnoszociológia

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

HADAS Miklós: Határtérség és modernizáció. Mobilitási folyamatok és attitüdök a magyar-szlovák-ukrán hármas határ körzetében, 1994, 2. sz.,  31-44. oldal, etnoszociológia

CSÁKY Á. Zseyke: Együttműködés? Magyarország képviselői az Európai Parlamentben , 2008, 1. sz.,  120-141. oldal, politikatörténet

BORBÉLY Anna : 7. Élőnyelvi Konferencia, Nagymegyer, Szlovákia, 1944. október 14-15., 1994, 4. sz.,  198-199. oldal, szociolingvisztika, konferencia

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - II. rész, 1990, 4. sz.,  204-221. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

KISS Katalin: Varga Sándor (szerk): Magyarok Szlovákiában. Adatok, dokumentumok, tanulmányok. Bratislava-Pozsony-Pressburg, Nemzetiségi Dokumentációs Centrum, 1993., 1993, 2. sz.,  225. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993. 209. (Merkurius Könyvek), 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarság a népmozgalmi és a népszámlálási adatok tükrében, 1993, 4. sz.,  71-86. oldal, demográfia/etnoszociológia

GABZDILOVA Sona ; HOMISINOVA Maria: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében [Fordította G. Kovács László], 1994, 3. sz.,  19-27. oldal, oktatáspolitika/művelődéspolitika

DOLNÍK Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 1994, 3. sz.,  28-45. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

BERKES Tamás: Felföldi magyar urbanitás. Peéry Rezső: A végzet bábjátéka. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 469 p. ; Szvatkó Pál: A változás élménye. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 338 p. , 1994, 3. sz.,  171-174. oldal, publicisztika, recenzió

SUTAJ Stefan: A Benes-dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudatában, 1995, 1-2. sz.,  185-191. oldal, jogtörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

KOCSIS Károly: Közigazgatási változások Szlovákiában, 1995, 4. sz.,  29-59. oldal, közigazgatás

ZELOVA Alena: A nemzeti kisebbségek identitása Szlovákiában [Székely Dániel fordítása], 1991, 1. sz.,  57-65. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

SZABÓ Rezső: A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása, 1991, 1. sz.,  110-113. oldal, politikatörténet

***: Törvény a hivatalos nyelvről, 1991, 1. sz.,  188-189. oldal, politikai dokumentumok

MOLNÁR Imre: Egy szlovákiai kisebbségi tárgyú közvéleménykutatás eredményeiről, 1991, 1. sz.,  199-200. oldal, etnoszociológia, recenzió

KOVÁCS Éva: Disszimiláció, zsidó azonosságtudat, regionális identitás Szlovákiában (1920-1938), 1991, 2. sz.,  67-73. oldal, kisebbségtörténet/mentalitástörténet

BARTAL Károly Tamás: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  141-142. oldal, interjú

KOVÁCS G. László: Sona Gabzdilova: Skoly s mad'arskym vyucovacim jazykom na Slovensku [...]. Kosice, 1991. 53 p., 1993, 1. sz.,  209-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOVÁCS G. László: Stredni Evropa, 1992/24 szám, 1993, 1. sz.,  211-212. oldal, politikai analízis, sajtószemle

STEINACKER Ruprecht: Kárpáti németek a mai Szlovákia területén, 1992, 1. sz.,  64-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

SZARKA László: Chmel Rudolf (szerk.): A szlovákkérdés a XX. században. Pozsony, Kalligram Kiadó 1996. 601 p., 1996, 3. sz.,  201-203. oldal, politikatörténet, recenzió

SZESZTAY Ádám: Párthatározat a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 1959-ből, 1997, 1. sz.,  183-186. oldal, kisebbségtörténet

***: A SZLKP KB irodájának határozata a magyar dolgozók életével összefüggő néhány kérdésben, 1997, 1. sz.,  186-194. oldal, politikai dokumentumok

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

GYURGYÍK László: A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjainkig, 1998, 2. sz.,  131-149. oldal, etnoszociológia/demográfia

KEMÉNYFI Róbert: Etnikai besorolás és statisztika. Elvi alapvetés a gömöri cigányok három évszázados jelenlétének vizsgálatához, 1999, 1. sz.,  137-155. oldal, etnogeográfia

LIPTÁK Lubomir: A stratégiai elitek Szlovákiában (Szlovákból fordította: Hamburger Judit), 1999, 2. sz.,  191-211. oldal, politikai szociológia/politikatörténet

HAMBURGER Judit: Miért maradt ki Szlovákia a NATO-bővítésből? [ Slovensko v sedej zone? Rozsirovanie NATO, Zlyhania a perspektivy Slovemska [...] Szerk: Martin Butora-Frantisek Sebej, Bratislava, 1998 IVO, 255 p.], 1999, 2. sz.,  232-239. oldal, politikatörténet, recenzió

DÁNYI Dezső: A szlovákiai szórványmagyarság, 1999, 3-4. sz.,  160-206. oldal, demográfia/szociológia

GYURGYÍK László: A szlovák szociológia a kilencvenes években, 2000, 1. sz.,  205-221. oldal, szociológia-történet

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

GÖRÖMBEI Sára: Magyar nyelvi jogok Szlovákiában a Nyelvi Karta tükrében, 2001, 3. sz.,  163-189. oldal, nemzetközi jog/alkotmányjog

GYURGYÍK László: A 2001-es szlovákiai népszámlálás első eredményei, 2001, 3. sz.,  247-260. oldal, demográfia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

ZOON Ina: A társadalom peremén. A romák és a közszolgáltatások Szlovákiában. [Fordította Kéri Zita], 2002, 2. sz.,  129-165. oldal, kisebbségkutatás

BERÉNYI Dénes: Bevándorlások és kivándorlások Nyugat-Szlovákiában. [Migráció. Szerk.Novák Veronika. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 207 p.], 2002, 2. sz.,  267-270. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

HASLINGER Peter: A nemzet mint küzdőtér, a nemzet mint keresés: két dolgozat a két világháború közötti Szlovákia nemzeti kérdésének tárgyában. [Ismo Nurmi: Slovakia. A playground for nationalism and national identity, 1918-1920. Manifestation of the National identity of the slovaks. Helsinki:Suomen Historiallinen Seura, 1999. ; Deborah S. Cornelius: In Search Of the Nation. The new Generation of Hungarian Youth in Czechoslovacia. 1925-1934. Boulder Colorado: Columbia University Press, 1998., 2002, 3. sz.,  200-205. oldal, politológia, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

SALNER Peter ; SALNEROVA Eva: A zsidóság témája a szlovákiai oktatásban. [Fordította: Simon Attila], 2003, 2. sz.,  106-139. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz.,  257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

BÁRDI Nándor ; PAPP Z. Attila: ... továbbra is elsősorban szakszerkesztő vagyok Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjével, 2003, 3. sz.,  246-265. oldal, intézménytörténet, interjú/kisebbségkutatás, interjú

KULCSÁR Mária ; TÓTH Károly: Felnőttképzés Szlovákiában, 2005, 2. sz.,  3-26. oldal, oktatáspolitika

GAUCSÍK István: Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. [Magyarok Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet] , 2005, 3. sz.,  184-190. oldal, kisebbségkutatás

***: Gyurgyík László; Népszámlálás 2001 - A szlovpkiai magyarság demografiai település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006, 2006, 1. sz.,  251-252. oldal, demográfia

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években, 2008, 4. sz.,  77-101. oldal, demográfia/etnoszociológia

VOGL Márk: A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái, 2009, 1. sz.,  17-60. oldal, nyelvpolitika/politikatörténet

TÓTH Károly ; PETŐCZ Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

NÉMETH Szilvia ; RAVASZ Ábel: A kisebbségbe rejtett kisebbség: magyar romák Szlovákiában, 2010, 1. sz.,  3-43. oldal, kisebbségkutatás/demográfia

DOBOS Ferenc: Szlovákiai magyarok 1945-1946-ban. Magyarok a történelem senkiföldjén, 1992, 4. sz.,  110-129. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

VÁRI András: ...Ezt a területet osszuk szét a mi szlovák földműveseinknek... Simon Attila: Telepesek és telepes falvak dél-Szlovákiában a két világháború között. Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 286 p., 2009, 4. sz.,  141-147. oldal, társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

GYURGYÍK László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai, 1992, 3. sz.,  82-96. oldal, demográfia/etnoszociológia

SINGEROVÁ Silvia: A kassai zsidóság identitása 1989 után, 2004, 3. sz.,  22-54. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

MANNOVÁ Elena: Nemzeti hősöktől az Európa-térig. A kollektív emlékezet jelenetei Komáromban, a szlovák magyar határon, 2002, 3. sz.,  26-45. oldal, ikonológia

FARKAS György: Nyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban, 1998, 2. sz.,  113-130. oldal, etnoszociológia/demográfia

GÁL Róbert: Két pontatlan írás, indulattal. [Bobák, Jan: Vymena obyvatelstva medzi Cesko-Slovenskom a Madarskom 91947-1948) (A Cseh-Szlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere) Bratislava, Vydavatelstvo Kubko Goral, 1997. 51 p. U.ö.: Zapas Slovakov v Madarsku za narodnostné práva (1945-1948) (A magyarországi szlovákok küzdelme nemzetiségi jogaikért) Bratislava, Kubko Goral, 1997. 51 p.], 1998, 1. sz.,  221-224. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

NIEDERHAUSER Emil: Augustin Marko-Pavol Martinicky: A szlovák magyar viszony - múlt és jelen tükrében. Bratislava, 1996. Demokrácia és Humanizmus Védelmében Szlovák Tórsaság, 50 p., 1998, 3. sz.,  203-205. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László ; SALLAI Gergely: Önkép és kontextus. Magyarország és a magyarság történelme a szlovák történetírásban a 20. század végén. [Kiss József által összeállított bibliográfiával], 2000, 2. sz.,  71-107. oldal, historiográfia

VARGA Éva: Beszédek a határon. A szlovákiai és magyarországi határmenti sajtó 1918-1938, 2000, 4. sz.,  104-121. oldal, médiaszociológia/sajtóanalízis

KILIÁNOVÁ Gabriella: Kollektív emlékezet és identitás-formálás. Közép-európai temetési szertartások a hagyománytól a modernitás felé, 2001, 3. sz.,  47-68. oldal, etnográfia

SIDÓ Árpád ; FIALA János ; VINCZE Dávid ; JARÁBIK Balázs: A szlovák-magyar alapszerződés hatásvizsgálata, 2003, 1. sz.,  111-119. oldal, politológia/politikatörténet

MICHELA Miroslav: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák-magyar kapcsolatok"új kezdetének" kontextualizálása [Fordította: Simon Attila, 2007, 4. sz.,  81-92. oldal, historiográfia/politológia

KOLLAI István: Meghasadt múlt? Kapcsolódási pontok és ellentétek a szlovák és magyar történelmi narratíva között , 2007, 4. sz.,  93-105. oldal, historiográfia/politológia

LANSTYÁK István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körüményei között, 1994, 4. sz.,  90-116. oldal, szociolingvisztika

GÁBOR Bertalan: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  142-146. oldal, interjú

BATÍKOVA Marta: Vegyesházasságok Pozsony környékén, 1994, 1. sz.,  118-127. oldal, etnoszociológia/esettanulmány

***: Révkomáromi dokumentumok. A dél-szlovákiai önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők országos naggyűlésén elfogadott állásfoglalás, 1994, 1. sz.,  191-199. oldal, politikai dokumentumok

GYURGYÍK László: Katolikus magyarok Szlovákiában, 1991, 3. sz.,  131-139. oldal, egyházszociológia/egyháztörténet

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz.,  161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék