meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    politikatörténet, recenzió: 47 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


KISS Katalin: Zeller Karl: Volkszählung und Srachgruppenzugehörigkeit in Südtirol.... Bozen verlagsanstalt Athesia, 1991., 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, demográfia, recenzió/politikatörténet, recenzió

VÁRADI Vilmos: Gyönyör József: Közel a jog asztalához. A csehszlovák állam kezdeti nehézségei, területi gyarapodása, ideiglenes alkotmánya, alkotmánylevele és sorsa. Madách, Pozsony, 1993., 1993, 4. sz.,  206-208. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

ENTZ Géza Antal: Georg Brunner - Günther H. Tonch: Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien, 1996, 3. sz.,  203-205. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993. 209. (Merkurius Könyvek), 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

GRADVOHL Paul: Magyarország, Európa és a kisebbségek. [L'Europe Centrale et ses minorités...Sous la direction de André Liebich et André Reszler. Paris PUF, 1993], 1993, 4. sz.,  187-191. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

TILKOVSZKY Loránt: A kényszermigráció két példája. Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993. 221 p., 1994, 4. sz.,  177-182. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

EILER Ferenc: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. von Walter König. Köln, Böhlau Verlag GmbH & Cie, 1994. 397 p., 1997, 2. sz.,  196-204. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

DOBOS Ferenc: Esszék a győzelem csapdáiról. Toman Brod: Cekoslovensko a Sovetsky svaz v letech 1939 az 1945. Stredni Evropa, 1991. 18, 19, 20, 21., 1992, 2. sz.,  207-211. oldal, politikatörténet, recenzió

CSERESNYÉS Ferenc: Ausztria, mint befogadó ország [Thomas Albrich: Asylland wider Willen.... Innsbruck, Haymon-Verlag, 1988], 1993, 2. sz.,  203-207. oldal, politikatörténet, recenzió

DOBOS Ferenc: A cseh-szlovák válás előtörténetéből [Dniesni krize cesko-slovenskychvztahu. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha, 1992], 1993, 2. sz.,  207-212. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: A Bánság a második világháborúban [Völkl Ekkehard: Der Westbanat, 1941-1944...Studia Hungarica, 38, München...1991], 1993, 2. sz.,  212-214. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Südosteuropa Zeitschrift für Gegenwartsforschung (42) 2. 1993, 1993, 2. sz.,  223-225. oldal, politikatörténet, recenzió

GERGELY A. András: Nemzeti tér s kollektív identitás. [Bernard Voutat: Espace national et identite collective. Pour une sociologie politique du conflit jurassien. Institut de science Politique. Le livre Politique No. 19. 1992, 464.], 1993, 3. sz.,  201-205. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

MAKKAY Lilla: Magyarok a Népek Házában. Andres Svenson: Ungrare i folkhemmet...(Magyarok a Népek házában, Svéd menekültpolitika a hidegháború ?0rnyékában) Lund, Lund University Press, 1922., 1994, 1. sz.,  213-216. oldal, politikatörténet, recenzió

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Peter Haslinger: Der garische Revisionismus und das Burgenlend 1922-1932. Frankfurt am Main: Lang, 1994. 221 , 1994, 4. sz.,  197-198. oldal, politikatörténet, recenzió

BORSOS Angéla: Példa a múltból. Bernics |Ferenc: A Julián akció (Egy ""magyarságmentő egyesület" tevékenysége Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában - és a jelen (1904-1992) Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1994. 178 p. , 1995, 3. sz.,  211-215. oldal, politikatörténet, recenzió

BALLA Bálint: Félbemaradt reformkor - Miért akadt el az ország keresztény humanista megújulása ? Róma, 1990., 1991, 3. sz.,  226-228. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Chmel Rudolf (szerk.): A szlovákkérdés a XX. században. Pozsony, Kalligram Kiadó 1996. 601 p., 1996, 3. sz.,  201-203. oldal, politikatörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: A jugoszláv kísérlet kudarca [Juhász József: A délszláv háborúk. Napvilág Kiadó, 1997. 157 p., 1999, 2. sz.,  227232. oldal, politikatörténet, recenzió

HAMBURGER Judit: Miért maradt ki Szlovákia a NATO-bővítésből? [ Slovensko v sedej zone? Rozsirovanie NATO, Zlyhania a perspektivy Slovemska [...] Szerk: Martin Butora-Frantisek Sebej, Bratislava, 1998 IVO, 255 p.], 1999, 2. sz.,  232-239. oldal, politikatörténet, recenzió

KOBÁLY József: Kárpátalja-történet: látószögek egymás mellett [Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 11920-1945. Politika-történeti füzetek X. Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 160 p.], 2000, 1. sz.,  285-290. oldal, politikatörténet, recenzió

BERTÉNYI Iván ifj.: Tárgyszerűen az ötvenes évekről [Deák Ágnes: ''Nemzeti egyenjogúsítás. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. Budapest, Osiris Kiadó, 399 p., 2001, 1. sz.,  259-272. oldal, politikatörténet, recenzió

BAMBERGER-STEMMANN Sabine: KIsebbségvédelem kontra konfliktusmegelőzés? Martin Scheuermann: Minderheittenschutz contra Konfliktverhütuung? [...] Marburg: Verlag Herder Institut, 2000 [...]XIV u. 518 S., Karte [Fordította: Eiler Ferenc], 2001, 3. sz.,  279-282. oldal, politikatörténet, recenzió

MÉSZÁROS Zoltán: Útban a megértés felé. [Viszolygás a várostól - A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Regio könyvek, Budapest, 2002. 194 p.], 2002, 2. sz.,  279-284. oldal, politikatörténet, recenzió

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz.,  257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

ZAHORÁN Csaba: Trianon és ami utána következett. Lucian Leustean: România, Ungaria si Tratatul de la Trianon 1918-1920. Iasi, Polirom, 2002. : Lucian Leustean: România si Ungaria in cadrul "Noii Europe" (1920-1923) Iasi, Polirom, 2003., 2005, 4. sz.,  177-184. oldal, politikatörténet, recenzió

OTLI Ágoston: Kommunizmus alul- illetve felülnézetből. Három könyv a Román Kommunista Pártról. Cioroianu Adrian: Pe umerii lui Marx. O introducere in istoria comunismului românesc. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2005. 519 p. Stelian Tanase: Clentii lui tanti Varvara. Istorii clandestine. Bucuresti, Humanitas, 2005. 51 p. ; Tismaneanu Vladimir: Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a cominismului românesc. Iasi, Editura Polirom, 2005. 415 p., 2006, 3. sz.,  141-146. oldal, politikatörténet, recenzió

DEMMEL József: Mozdulatlan határátlépés. Rudolf Kucera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével. Budapest, Korma, 2008. 165 p., 2008, 4. sz.,  231-236. oldal, politikatörténet, recenzió

PAKOT Levente: Népesedéspolitika Ceausescu Romániájában. [Gail Kligman: Politica dublicitatii. Controlul reproducerii in România lui Ceausescu. Bucuresti, Humanitas, 2000. 368 p. [...], 2002, 3. sz.,  206-211. oldal, politikatörténet, recenzió/antropológia, recenzió

PÁL Tibor: A szláv kölcsönösség és hegemónia eszméje. Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből. Budapest, 1993., 1993, 4. sz.,  197-200. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

OSVALD D. Ildikó: Esély a megmaradásra. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve, 1992. VMDK, Ada, 1992, 1993, 3. sz.,  224-225. oldal, politikatörténet, recenzió/évkönyv, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BERKES Tímea: Az elszalasztott lehetőség. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Budapest, Cserépfalvi, 1995. 223 p., 1995, 3. sz.,  216-220. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: Vera Krziscnik [szerk]: Slovenci v Hrvaski (Szlovénok Horvátországban) Ljubljana, Institut za narodnostna vprasanja, 1995. 451 ; 5 p., 1995, 3. sz.,  230-231. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZESZTAY Ádám: Összefoglaló a magyarországi nemzetiségi politikáról. [Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.], 1991, 4. sz.,  183-188. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BALLA Bálint: Deutsche und Polen - 100 Schlüsselbegrife. Hrsg.: Ewa Kobylinska, A. Lawaty und R. Stephan. München, 1992. 1993/2, 1994, 2. sz.,  228-229. oldal, politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz.,  167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

KISS László: John Lukács: A XX. század és az újkor vége. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. 435 p., 1995, 4. sz.,  189-191. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

NIESSEN James: A román nacionalizmusról - amerikai tükörben. Gilberg Trond: Nationalism and Communism in Romania [...] Boulder-San Francisco-Oxford, Westwiew Press, 1990. 289 p. : Verdery Catherine: National Ideology under Socialism [...] Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1991. 406 p., 1991, 4. sz.,  242-245. oldal, szociológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LAGZI Gábor: Változások a lengyel nemzetiségi politikában és a kisebbségi helyzet megközelítésében (1944-1989) {Eugeniusz Mironowicz: Polityka narodowosciova PRL. Bialystok, Bilaroruskie Towarzystwo Naukowe, 2000. 284 p.], 2001, 1. sz.,  223-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

LAGZI Gábor: Demokrácia orosz módra. Az oroszok útja a "szovjet demokráciától" az "erős elnöki rendszerig" [Wlodmierz Marciniak: Rozgrabione imperium. Upadek Zwiazku Sowieckiego i powstanie Federacij Rosyjskiej. [...] Wydawnictwo Arcana. Krakow, 2001. 591 p.], 2001, 4. sz.,  224-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék