meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    politológia, recenzió: 50 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


FEISCHMIDT Margit: Európa: elvek és esélyek. Hermannn Bausinger: Region - kultur - EG. Österreichische Zeitschrift für Volksbunde. Band XLVIII/97, Wien, 1994. 113-140 p., 1994, 4. sz.,  167-173. oldal, antropológia, recenzió/etnográfia, recenzió/politológia, recenzió

***: Feischmidt Margit: Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im siebenbürgischen Cluj. [...] Münster-Hamburg-London, LIT Verlag, 2003., 2003, 4. sz.,  191-193. oldal, antropológia, recenzió/politológia, recenzió

GERGELY A. András: Bújtatott történelem, rejtett identitás. [Szakál Gyula: túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957-1990). Budapest Győr-Pozsony., MTA [...] 1997, 168 p., 1997, 3-4. sz.,  181-188. oldal, etnoszociológia, recenzió/politológia, recenzió

***: Tóth Judit: Státusjogok. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004, 2004, 4. sz.,  161-163. oldal, jogtudomány, recenzió/politológia, recenzió

LŐRINCZ D. József: A kolozsvári magyarok társadalma. Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Fox Jon - Grancea Liana: Nacionalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2006. 504 p. , 2008, 2. sz.,  240-256. oldal, politikai szociológia, recenzió/politológia, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

KISS Katalin: Balogh András: Konvencionális bölcsességek a nemzeti kisebbségekről és a nemzetközi biztonságról. Európai szemmel 1993 1. Budapest, Az Európai Ház kiadványa. 1993, november. 30 p., 1994, 1. sz.,  226-227. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. ... Oldenburg Verlag, München, 1994. 339 p., 1994, 2. sz.,  231-232. oldal, politológia, recenzió

VOGEL Sándor: Német vélemény a kisebbségi kérdésről. Minderheiten im östlichen Mitteleuropa: deutsche und europäische Optionen. Hg. von Dieter W. Bricke. Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhauser/Isartal Mai 1944. 222 p. , 1994, 3. sz.,  167-171. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG.): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien.... Oldenburg Verlag, München, 1994. 336 p., 1994, 3. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

LŐRINCZ Csaba: Liberalizmus és kollektív jogok. Konferencia Dunaszerdahelyen, 1991. január 11-13, 1991, 1. sz.,  201. oldal, politológia, recenzió

Z. Á.: Südost-Europa. A müncheni Südost-Institut folyóirata, 39. évfolyam, 1990., 1991, 1. sz.,  207-209. oldal, politológia, recenzió

[Szarka László]: Canadian Review Of Studies in Nationalism, 1991, 1. sz.,  209-210. oldal, politológia, recenzió

BÁN D. András: Ethnic and Racial Studies (13. évfolyam 1990. 1-4), 1991, 2. sz.,  230-232. oldal, politológia, recenzió

LŐRINCZ D. József: Mire jó a nacionalizmuskutatás? Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk): eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995. 219p. , 1996, 1. sz.,  191-196. oldal, politológia, recenzió

FEJŐS Zoltán: Les régions dans l'Europe. Sciences de la Société, Nr. 34, Février 1995. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 230 p., 1996, 1. sz.,  211-213. oldal, politológia, recenzió

KLEIN András: Körkép a balkáni nacionalizmusról. Comparative Balkan Parlamentarism. Ed By Lyubov Grigorova-Mincheva. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. 180 p., 1996, 2. sz.,  181-188. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Jászi Oscar: homage to Danubia. Ed.: Litván György. Boston, Rowman and Littlefield Publ., inc. 1995. 213 p., 1996, 3. sz.,  217-218. oldal, politológia, recenzió

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

VIDRA Zsuzsanna: Multikulturalizmusok. [Une société fragmentée? Le multiculturalisme en debat/ szerk. Michel Wiewiorka, la Découverte/Poche, 1997.], 2001, 3. sz.,  266-278. oldal, politológia, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Nacionalizmuselméletek: az összegezések ideje?, 2001, 3. sz.,  282-296. oldal, politológia, recenzió

HASLINGER Peter: A nemzet mint küzdőtér, a nemzet mint keresés: két dolgozat a két világháború közötti Szlovákia nemzeti kérdésének tárgyában. [Ismo Nurmi: Slovakia. A playground for nationalism and national identity, 1918-1920. Manifestation of the National identity of the slovaks. Helsinki:Suomen Historiallinen Seura, 1999. ; Deborah S. Cornelius: In Search Of the Nation. The new Generation of Hungarian Youth in Czechoslovacia. 1925-1934. Boulder Colorado: Columbia University Press, 1998., 2002, 3. sz.,  200-205. oldal, politológia, recenzió

SZABÓ Máté: Az új regionalizmus koncepciója az Európai Unióval foglakozó elemzésekben. Keating Michael (1998): The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ; Keating Michael (2000): Rethinking the Region. Culture, Institutions and Economic Development in Catalonia and Galicia. EUI Working Papers. RSC no, 43. : Laffan Brigid (1997): The European Union: A distingtive Model of Internationalisation? European Integration online Papers, vol I. No. 18., 2003, 1. sz.,  181-192. oldal, politológia, recenzió

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz.,  187. oldal, politológia, recenzió

***: Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita (szerk): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba, PPKE BTK Pázmány Péter katolikus Egyetem Bölcsésztudományi kar, 2003. , 2003, 4. sz.,  187-189. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

***: Gál Kinga (szerk): Minority Governance in Europe. [...] Budapest, European Centre for Minority Issues [...], 2002, 2003, 4. sz.,  193-195. oldal, politológia, recenzió

***: Bakk Miklós - Bodó Barna: Státusdiszkurzus [...]. Temesvár, Szórvány Alapítvány, 2003., 2003, 4. sz.,  197-198. oldal, politológia, recenzió

PATÓ Attila: A kardcsörtetés alternatívája. Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004. 411 p., 2004, 2. sz.,  191-197. oldal, politológia, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs - Osamu Ieda - Vzi Balázs - Halász Iván (szerk): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or minority protection. Slavic Research Center, Hokkaido University: Sapporo, 2004. , 2004, 2. sz.,  204-205. oldal, politológia, recenzió

***: Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László (szerk): Ami összeköt. Státustörvények közel s távol. Gondolat, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

KUGLER József: Egy vitatott életmű kezdetei. Edvard Benes: Az osztrák probléma és a cseh kérdés. [...] Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Gulyás lászló, fordította halmos Tamás. JATE Press, Szeged, 2003., 2004, 3. sz.,  193-197. oldal, politológia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Balogh Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 289 p., 2004, 3. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

***: Tamás Pál - Erőss Gábor - Tibori Timea (szerk): Nemzetfelfogások. Kisebbség - Többség. ÚMK - MTA SKI Budapest, 2005. 340 p., 2005, 2. sz.,  191. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

SOÓ Zsuzsa: A magyar státustörvény: Európa fekete báránya? Ieda, Osamu, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Vizi Balázs, Halász István, Deets, Stephen (szerk.): Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship? [...] Slavic Researche Center, Hokkaido University, Sapporo, 2006., 2006, 1. sz.,  222-232. oldal, politológia, recenzió

BÖRÖCZ József: Mit mondjak - ez nem egy európai könyv! Attila Melegh: On the East-west slope. Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe. CEU Press Budapest, 230 p., 2006, 1. sz.,  246-248. oldal, politológia, recenzió

RIGÁN Loránd: Repolitizált poliszok. Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2005, 2006, 2. sz.,  97-101. oldal, politológia, recenzió

***: Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006, 2006, 3. sz.,  147-148. oldal, politológia, recenzió

***: Benedict Anderson: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. L'Harmattan - Atelier, Budapest, 2006., 2006, 3. sz.,  148-149. oldal, politológia, recenzió

BAKK Miklós: A határontúliság fenomenológiája. Öllős László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008., 2009, 1. sz.,  154-159. oldal, politológia, recenzió

KISS Balázs: Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában. Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp., 2009, 3. sz.,  197-201. oldal, politológia, recenzió

***: Rogers Brubaker- Feischmidt Margit - Jon Fox- Gancea Liana: Nationalist Politics and Everiday Ethnicity in a Transilvanian Town. Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2006., 2006, 4. sz.,  166-168. oldal, politológia, recenzió/etnoszociológia

VOGEL Sándor: Újabb kísérlet a nemzeti kisebbség meghatározására. Nicola Girasoli: National Minorities. Who Are They? Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995. 111 p., 1995, 3. sz.,  198-201. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

CSERESNYÉS Ferenc: Vízumpolitika és menedékjog [Kovács Péter: A schengeni kérdés. Osoris kiadó, Budapest, 2000. 112 p.], 2001, 1. sz.,  240-250. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

***: Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között. L'Harmattan-Atelier: Budapest, 2006. , 2006, 4. sz.,  165-166. oldal, politológia, recenzió/politikai filozófia, recenzió

KISS László: John Lukács: A XX. század és az újkor vége. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. 435 p., 1995, 4. sz.,  189-191. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

OLÁH Sándor: Az elit szerepe a szocialista Romániában. Stelian Tanase: Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Humanitas, Bucuresti, 1998., 1999, 3-4. sz.,  278-283. oldal, szociológia, recenzió/politológia, recenzió/társadalomtörténet, recenzió

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék