meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    magyarok: 259 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

SZABÓ Ildikó ; MURÁNYI István: Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében, 1993, 1. sz.,  121-133. oldal, etnoszociológia/politikai szociológia

TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között, 1990, 4. sz.,  145-169. oldal, művelődéstörténet

TÓTH Árpád: Identitásproblémák a diaszpórában. Fejős Zoltán: A chicagói magyarok két nemzedéke 1890-1940. Az etnikai örökség megőrzése és változása. (Hungari extra Hungariam) Közép-Európai Intézet, Budapest, 1993., 1993, 4. sz.,  191-194. oldal, etnoszociológia, recenzió

TARJÁN Gábor: Az amerikai magyarság krónikája. Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 840 p., 2003, 1. sz.,  149-151. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Beszédből - ideiglenesen "zárolt" - világ. Kísérlet egy öntényfeltáró riportra [Papp Z. Attila (szerk): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Könyvek, Budapest, 2008., 2009, 2. sz.,  197-235. oldal, öntényfeltárás

ZILAHI László: Helyreigazítási kérelem. [Papp Z. Attila: Beszédből - ideiglenesen "zárolt" - világ. Kísérlet egy öntényfeltáró riportra. Regio, 2009/2, 197-235 p.], 2009, 4. sz.,  135-137. oldal, helyreigazítás

PAPP Z. Attila: Teccetek volna korrektek lenni Avagy érvek egy mosolyhoz. [Zilahi László: Helyreigazítási kérelem. Regio, 2009/4, 135-137] , 2009, 4. sz.,  137-140. oldal, öntényfeltárás

KONTRA Miklós: Magyar ethonymák Sout-Bendben, 1992, 3. sz.,  154-160. oldal, etnoszociológia

MELEGH Attila: Migráció és életút. Amerikás magyarok élettörténetei, 1999, 3-4. sz.,  126-160. oldal, szociológiai interjú

OSVÁT Krisztina ; OSVÁT Szabolcs: Magyarok a Dél Keresztje alatt. Az ausztráliai magyarság jelene dióhéjban, 2010, 2. sz.,  113-128. oldal, kisebbségtörténet

VADNAI Tibor: Zsiga Tibor: Burgenleand vagy Nyugat-Magyarország? Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Oberwart/Felsőőr, 1991. 352 p., 1994, 3. sz.,  195-196. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid történet. Budapest Anonymus kiadó, 1991. ; Uő: Ausztriai kisebbségek helyzete a második világháború után. Budapest, Vita Kiadó, 1991., 1993, 1. sz.,  208-209. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MÁK Ferenc: A Délvidék huszonhárom éve. Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Budapest, Püski Kiadó, 1995. 499 p., 1995, 4. sz.,  179-185. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MAKKAI Béla: Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában, 1995, 3. sz.,  65-88. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

GERGELY A. András: Idős Boglár Lajos: Magyar világ Brazíliában - a múlt századtól 1942-ig. Budapest, Szimbiózis Alapítvány [1997] 144 p. 74 fénykép, 1997, 3-4. sz.,  217-221. oldal, memoár-irodalom, recenzió

ZÁKONYI Botond: Encyclopedia Transylvanica. Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX század második feléből. [...] közzéteszi Kovách Géza. Budapest [...] ELTE [...] 1996. 180 p., 1997, 1. sz.,  219-221. oldal, társadalomtörténet, recenzió/levelezés, recenzió

MOLNÁR Csilla: Hivatások konfliktusa a burgenlandi Felsőpulyán, 2004, 2. sz.,  162-171. oldal, életút-kutatás

PAPP Z. Attila: A romániai roma-magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében, 2010, 1. sz.,  96-140. oldal, demográfia/kisebbségkutatás

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

CSÉMY Tibor: A csehországi magyarság a népszámlálások tükrében, 2002, 2. sz.,  257-266. oldal, demográfia

MOLNÁR Imre: Petr Sadílek - Csémy Tamás: Madari v ceske republice - Magyarok a Cseh-Köztársaságban. Prága, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, 1992. 179., 1993, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GÁL Jenő: A csehországi magyarok önszerveződésének kérdéseiről, 1991, 1. sz.,  113-115. oldal, politikatörténet

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz.,  112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

TRÓCSÁNYI László: Államalkotó nemzetiségek. Néhány szó Gyönyör József könyvéről. [Gyönyör József:: Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách Kiadó, Pozsony, 1989], 1990, 1. sz.,  160-165. oldal, kisebbségtörténet/demográfia/etnoszociológia

FRIED István: A két világháború közötti (cseh)szlovákiai magyar művelődés újraértelmezése. Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre (Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Ister Kiadó, 2003. 444 p., 2003, 3. sz.,  281-285. oldal, művelődéstörténet, recenzió

SZALATNAY Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között, 1990, 2. sz.,  129-147. oldal, kisebbségtörténet/memoár-irodalom

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz.,  97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - I. rész, 1990, 3. sz.,  133-162. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - II. rész, 1990, 4. sz.,  204-221. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz.,  161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

KOVÁCS Éva: Választói magatartás mint a nemzetiségi identitás mutatója Kassán a két világháború között, 1993, 3. sz.,  77-106. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/politikatörténet

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz.,  66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

MINDSZENTY József: Mindszenty bíboros levele a kisebbségek védelmében [Fordította: Kelemen Gertrúd], 1991, 3. sz.,  204-207. oldal, politikai dokumentumok

ANGYAL Béla : A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, 2000, 3. sz.,  133-178. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

MOLNÁR Imre: Szalatnay Dezső memoranduma elé, 1990, 2. sz.,  124-128. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

CSÁKY Pál CSEMADOK: Megtorlások 1968 után a Csehszlovákiában élő magyarok körében, 1991, 1. sz.,  144-161. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

HORNYÁK Árpád: Déli peremvidék. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 417 p. , 2004, 2. sz.,  173-177. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KISS Katalin: Domonkos László: Magyarok Délvidéken. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992. 245 p., 1993, 1. sz.,  207-208. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SAJTI A. Enikő: A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetőségei és korlátai (1918-1941), 1997, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

PLAINER Zsuzsa: 1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 március 15., 2001, 1. sz.,  92-110. oldal, antropológia

CSITE András: Magyarok Romániában- amit a népszámlálások mutatnak. Klinger András: Erdély népessége anyanyelvi összetételének alakulása. Statisztikai Szemle 1991. 813-835, 1992, 1. sz.,  198-202. oldal, történeti demográfia

KAPITÁNY Balázs: Erdélyi magyar népesség-előreszámítás. Csata István - Kiss Tamás: Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra. Kolozsvár, Kriterion, 2007., 2007, 3. sz.,  189-200. oldal, demográfia, recenzió

BOKOR Zsuzsa: Identitáskurzusok Erdélyről. Feischmidt Margit (szerk):Erdély (de) konstrukciók. [...], Budapest - Pécs, Néprajzi Múzeum - PTE [...], 2005., 2007, 3. sz.,  183-188. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

KÓSA László: Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1945-1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990..., 1991, 3. sz.,  213-217. oldal, egyháztörténet, recenzió

KISS Tamás: Drávaszögi mozaik : nemzetiségi egyenlőtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein, 2010, 4. sz.,  109-162. oldal, kisebbségkutatás

TÓTH Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  114-120. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KEMÉNYFI Róbert: Nehéz örökség - Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében, 2010, 4. sz.,  3-32. oldal, etnikai földrajz

OROSZ Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép, 2001, 4. sz.,  159-180. oldal, oktatásszociológia

POPÉLY Gyula: A felvidéki sorsforduló, 1990, 2. sz.,  70-101. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

SZENTANNAI Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése, 2001, 4. sz.,  113-131. oldal, életút-kutatás/oktatásszociológia

KÁNTOR Zoltán: Kisebbség és geopolitika. Pataki Gábor Zsolt: Étude géopolitique des minorités hongroises. [...]. Paris - Budapest - Szeged, Institut Hongrois de Paris, 2005., 2005, 4. sz.,  169-176. oldal, geopolitika, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

PAPP Richárd: Vallásosság és nemzettudat empirikus kutatási lehetőségei a határon túli magyar társadalmakban, 2001, 1. sz.,  213-222. oldal, antropológia

PAPP Z. Attila: Kárpát Panel 2007: egy kutatás gyorshatása. Egy szociológiai kutatás margójára, 2007, 4. sz.,  1007-127. oldal, szociológia/sajtóanalízis

FÁBRI István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát medencében, 2001, 4. sz.,  132-157. oldal, oktatásszociológia

GEREBEN Ferenc: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  34-43. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

FERENC Viktória: A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok, 2010, 3. sz.,  59-90. oldal, oktatáspolitika

GYERTYÁNFY András: Migráció, régiók, egységes piac. Az Európai Unió keleti bővítése és a határon túli magyarok , 2002, 3. sz.,  117-138. oldal, nemzetközi jog

SOKCSEVITS Dénes: Felmorzsolódóban. Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből (tanulmányok). Szerk.: Arday Lajos. Budapest, Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1994. 199 p., 1995, 1-2. sz.,  230-233. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

INÁNTSY-PAP Elemér: Identitásproblémák a magyar diaszpórában, 1991, 4. sz., , pszichoszociológia

HORNYÁK Árpád: Délszláv-magyar együttélés 1848-1880. Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában. L'Harmattan, Budapest, 2004. 288 p., 2005, 3. sz.,  173-177. oldal, társadalomtörténet, recenzió

SZABÓ Ildikó ; ÖRKÉNY Antal: A 14-15 évesek interkulturális világképe, 1995, 4. sz.,  83-120. oldal, művelődésszociológia/etnoszociológia

BAUMANN Tímea: Maradjon emléközet? Női narratívák a délszláv háborúról a kopácsi magyarok körében, 2007, 2. sz.,  141-159. oldal, antropológia, esettanulmány/narratív biográfiai elemzés

BAUMANN Tímea: A könyvbe' van az írásod - Egy kopácsi háborús napló élete -, 2009, 1. sz.,  61-84. oldal, antropológia/etnológia

LÁGLER Péter: Kórógy - egy kelet-szlavóniai falu és lakói a délszláv háborúban, 1997, 2. sz.,  121-162. oldal, kisebbségtörténet/szociográfia/esettanulmány

SZŰGYI Zoltán: Üstökön ragadott történelem. Téves csatatéren II. Vallomások, riportok egy véget nem érő háborúból. Újvidék, Napló 1995. 216 p., 1995, 4. sz.,  186-188. oldal, politikai publicisztika, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

FEDINEC Csilla: Tömbösített Kárpátalja [Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). [A magyar nyelv a Kárpát medencében a XX. század végén I.] Budapest, 1998, Osiris Kiadó és MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000, 3. sz.,  259-272. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BORBÉLY István: Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás esélyei Kápátalján (dokumentumgyűjtemény). Ungvár, Budapest, Intermix 195. 255p., 1996, 3. sz.,  208-210. oldal, oktatástörténet, recenzió

GULÁCSI Géza: Kisebbség és önigazgatás Kárpátalján, 1991, 1. sz.,  93-98. oldal, politológia

KARMACSI Zoltán: A tiszaújlaki lakosság interetnikus kapcsolatai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka nyomán, 2001, 3. sz.,  141-162. oldal, antropológia

KARMACSI Zoltán: Választási sajtótömörülés Kárpátalján, 2002, 4. sz.,  247-263. oldal, médiaszociológia

SZARKA László: Kísérletek a kelet-közép-európai kisebbségek leírására. Révész László: Minderheitenschicksal in der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie [...]. Wien, Wilhelm Braumüller Verlag, 1990. 453 p., 1992, 1. sz.,  186-191. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

BÁRDI Nándor : A Keleti Akció I-II. Az erdélyi magyar intézmények támogatása, 1995, 3 ; 4. sz.,  89-134 ; 3-28. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

TÓTH Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?, 2004, 4. sz.,  36-50. oldal, politológia

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

GYÖRGYI Annamária: A mumusok és a Kék Madár. Mi történt ? Miről beszél(t)ünk? Bárdi Nándor történésszel, a Teleki László Intézet, Közép-európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársával Györgyi Annamária készített interjút a kettős állampolgárság és az erre vonatkozó népszavazás vitájáról., 2004, 4. sz.,  51-84. oldal, politológia, interjú

VARANNAI Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p., 1996, 2. sz.,  192-195. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz.,  134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

SEEWANN Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 1918-1980, 1992, 1. sz.,  23-31. oldal, politológia/kisebbségkutatás

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

GEHÉR József: A kulturális népírtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. A Ceausescu-féle kisebbségpolitika, 1991, 3. sz.,  194-201. oldal, nemzetközi jog

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz.,  272-278. oldal, antropológia, recezió

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz.,  68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz.,  109-132. oldal, politikatörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

DOBOSSY László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán. Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Kisebbségek a vádlottak padján. Pozsony, Pannonia Kiadó, 1991. ; Fábry Zoltán: Üresjárat 1945-1948. [...] Pozsony-Budapest, Regio-Kalligram-Madács, 1991. , 1992, 1. sz.,  202-208. oldal, politikai esszé, recenzió/memoár-irodalom, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

SZARKA László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban, 1990, 3. sz.,  231-244. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

LANSTYÁK István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körüményei között, 1994, 4. sz.,  90-116. oldal, szociolingvisztika

BÁRDI Nándor: Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944. [...] Budapest, Teleki László Alapítvány, 1995 732 p., 1996, 1. sz.,  197-203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás, 1991, 4. sz.,  103-109. oldal, pszichoszociológia

ILIC Vladimir: Vajdaság lehetőség a múlton és az interetnikus összetűzéseken való felülkerekedésre [Fordította: Horváth György], 2002, 3. sz.,  46-73. oldal, etnoszociológia

JAWORSKI Rudolf: A Közép-Európa-vita történelmi dimenziói [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz.,  1-18. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

BALÁZS Mihály: Magyar vonatkozású kora újkori nyomtatványok és kéziratok kutatása erdélyi és nyugat-európai gyűjteményekben, 2003, 4. sz.,  163-176. oldal, művelődéstörténet

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

SCIANDA Tamás: Félúton: Solyóm László külpolitikája, 2008, 1. sz.,  97119. oldal, politikatörténet, esetelemzés

BAKK Miklós: A határontúliság fenomenológiája. Öllős László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008., 2009, 1. sz.,  154-159. oldal, politológia, recenzió

BÁRDI Nándor: Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról (2004-2007), 2007, 4. sz.,  128-164. oldal, politológia/politikatörténet

KOCSIS Károly: A határmenti fekvés hatása a magyarországi és horvátországi Baranya kisebbségi településeire, 1992, 1. sz.,  153-174. oldal, etnoszociológia/demográfia

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz.,  167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor ; BÁRDI Nándor : Politikai attitüdök az erdélyi magyarság körében, 1998, 1. sz.,  81-108. oldal, közvéleménykutatás/politikai szociológia

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz.,  119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

MICHELA Miroslav: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák-magyar kapcsolatok"új kezdetének" kontextualizálása [Fordította: Simon Attila, 2007, 4. sz.,  81-92. oldal, historiográfia/politológia

GABZDILOVA Sona ; HOMISINOVA Maria: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében [Fordította G. Kovács László], 1994, 3. sz.,  19-27. oldal, oktatáspolitika/művelődéspolitika

SZABÓ A. Ferenc: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere demográfiai szempontból, 1991, 4. sz.,  49-71. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: Tenni a szabadságért. [Pjotr S. Wandycz: The Price of Freedom. [...] A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London - New York, Routledge, 2001. XVII, 1, 335 p.], 2001, 3. sz.,  261-265. oldal, társadalomtörténet, recenzió

SZARKA László: Az összehasonlító kisebbségkutatás esélyei. Hösch Edgar - Seewan Gerhard (szerk): Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse der Forschungprojekts "Deutsche und Magyaren als Nationale Minderheiten in Donauraum". München, Oldenburg, 1991. 409 p., 1993, 1. sz.,  192-195. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: László Szarka (szerk): Hungary and the Hungarian minorities: trends in the past and in our time.Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2004., 2005, 3. sz.,  199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

PAPP Z. Attila: Itt és ott : integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban, 2010, 4. sz.,  73-108. oldal, oktatás/kisebbségkutatás/etnoszociológia

BOROS Géza: Kitelepítési emlékművek Magyarországon (1989-2004), 2005, 2. sz.,  93-110. oldal, ikonológia

KOCSIS Gabriella: Plaschka, Richard [ Hasselsteiner Horst - Suppan Arnold(Hrsg): Nationale Frga und Vertreibung in der Tschekoslowakei und Ungar, 1938-1948. [...] Wien, 1997. 205 p., 1998, 1. sz.,  239-242. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MANNOVÁ Elena: Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban [Fordította: Takács Gabriella], 1995, 1-2. sz.,  114-125. oldal, etnoszociológia

TORÓ Tibor Ifj.: A "kis MÁÉRT'' a magyar nyelvű sajtóban, 2006, 3. sz.,  81-95. oldal, sajtóanalízis/sajtószociológia/politikatörténet

DOBOS Ferenc: Szlovákiai magyarok 1945-1946-ban. Magyarok a történelem senkiföldjén, 1992, 4. sz.,  110-129. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

OLÁH Sándor: Egy székely falu népmozgalma a második világháború után, 1999, 3-4. sz.,  207-225. oldal, szociológia/demográfia

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

FÁBRI György ; HORVÁTH Tamás: Befektetői igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében , 2001, 4. sz.,  50-84. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

CSÁKÓ Mihály: Az ezredforduló munkaerőkihívásai a Kárpát-medencében, 2001, 4. sz.,  85-112. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

HORNYÁK Árpád: Tények könyve. [Göncz László: A muravidéki magyarság 1918-1941. Lendva, 2001], 2002, 4. sz.,  365-369. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZABÓ Ildikó: Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében, 1994, 1. sz.,  128-144. oldal, etnoszociológia

ÖLLŐS László: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  91-93. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LŐRINCZ D. József: A kolozsvári magyarok társadalma. Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Fox Jon - Grancea Liana: Nacionalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2006. 504 p. , 2008, 2. sz.,  240-256. oldal, politikai szociológia, recenzió/politológia, recenzió

SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvében él a nemzet, 2002, 4. sz.,  159-177. oldal, nyelvfilozófia, esszé

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz.,  116-130. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Zavarba ejtő "egyöntetűség" - Szubjektív észrevételek egy konferencia margójára - , 2001, 3. sz.,  236-246. oldal, konferencia

KOVÁCS Éva: Tudományos önismeret: "Először krokodil vagyok, s csak utánna állat". Sz. Dévai Judit: Identitás szélzúgásban. Komáromi Lapok, Komarno, 1993. 123 p., 1994, 3. sz.,  174-177. oldal, etnoszociológia, recenzió

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz.,  13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

GYURGYÍK László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai, 1992, 3. sz.,  82-96. oldal, demográfia/etnoszociológia

SEBŐK László: A horvátországi magyarok a statisztikák tükrében, 1992, 3. sz.,  118-134. oldal, demográfia/etnoszociológia

MIRNICS Károly: A népszámlálások és a vajdasági magyarok identitása, 1992, 3. sz.,  97-117. oldal, demográfia/etnoszociológia

KÁDÁR Gyula: Népfogyatkozás. A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása, 1992, 3. sz.,  61-73. oldal, demográfia/politikai publicisztika

VARGA E. Árpád: Az 1992. évi népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése, 1992, 3. sz.,  74-81. oldal, demográfia/etnoszociológia

GYURGYÍK László: A 2001-es szlovákiai népszámlálás első eredményei, 2001, 3. sz.,  247-260. oldal, demográfia

***: Gyurgyík László; Népszámlálás 2001 - A szlovpkiai magyarság demografiai település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006, 2006, 1. sz.,  251-252. oldal, demográfia

TÓTH Károly ; PETŐCZ Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

CSERNICSKÓ István ; PÉNTEK János ; SZABÓMIHÁLY Gizella: A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája, 2010, 3. sz.,  3-36. oldal, kisebbségkutatás/szociolingvisztika

HOLZER Werner ; MÜNZ Rainer: A magyar nyelvcsoport Burgenlandban [Fordította: Nagy Anikó], 1997, 1. sz.,  165-181. oldal, kisebbségszociológia/kisebbségtörténet

BÓDY Pál: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián , 1992, 4. sz.,  131-138. oldal, politikatörténet

KLOCZOWSKI Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk, 1990, 4. sz.,  19-33. oldal, politikatörténet

BÍRÓ A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról, 1992, 4. sz.,  61-71. oldal, antropológia/politikatörténet/politológia

MOLNÁR Imre: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993. 209. (Merkurius Könyvek), 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

IORDACHI Constantin ; TURDA Marius: Politikai megbékélés versus történeti diszkurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója. [A szerzők által összállított bibliográfiával. Fordította: Bálintfy Ida és Bálintfy Ottó], 2000, 2. sz.,  129-157. oldal, historiográfia

SZÖVÉNYFI Katalin: Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban. Debrecen, KLTE Néprajzi tanszék, 1994. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  236-239. oldal, etnoszociológia, recenzió/etnogeográfia, recenzió

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

MÁRTON Attila: Egy lépéssel közelebb. [Minoritatile nationale in România 1918-1925. A romániai nemzeti kisebbségek 1918-1925. Ed.: Adrian Adamache [...]Bucuresti, Arhivele Statului din România, 1995. 783 p., 1996, 4. sz.,  159-164. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VARGA E. Árpád: Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története, 2009, 3. sz.,  121-166. oldal, történeti demográfia, kutatástörténet

UDVARDY Frigyes: A romániai magyar közélet 1997. évi kronológiája, 1998, 1. sz.,  170-201. oldal, politikai kronológia

TÁNCZOS Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról, 1991, 2. sz.,  193-204. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

SZÁSZ Zoltán: Antal G. László: A magyar nemzetiség helyzete Romániában (Situatia minoritatii etnice maghiare in România) A.C.H.R. Odrheiu, 1993, 2. sz.,  223. oldal, kisebbségszociológia, lapszemle

ZÁKONYI Botond: Nicolae Edroiu - Vasile Puskas: Maghiarii din România. Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii transilvane, 1995. 110 p., 1996, . sz., , kisebbségtörténet

VARANNAI Zoltán: Domokos Géza: Esély I. Visszaemlékezések 1989-1992. Első kötet. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1996. 347 p., 1996, 2. sz.,  196-198. oldal, memoár-irodalom, recenzió/oral-history, recenzió

BÁRDI Nándor: Valóságváltozatok [Romániai Magyar Évkönyv 2000. Szerk.: Bodó Barna, Szorvány Alapítvány-Polis, Temesvár-Kolozsvár, 284 p.], 2000, 4. sz.,  210-224. oldal, évkönyv, recenzió/művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Generációs versus szakmai problémák - erdélyi fiatal szociológusok átmenetben - [Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások az átalakulásban. Szerk,: Veres Valér, Limes-Új Mandátum, Kolozsvár-Budapest, 2000, 181 p.], 2000, 4. sz.,  224-230. oldal, ifjúság-szociológia, recenzió

***: Bodó Barna (szerk): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár Szorvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, 2005., 2005, 3. sz.,  202-204. oldal, évkönyv, recenzió

***: Bárdi Nándor (szerk): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2005. 687 p., 2005, 4. sz.,  187-188. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GYÖRGY Béla: Hatalom és társadalom kisebbségben. Párt és (belső) ellenzéke (1926-1927), 2004, 4. sz.,  85-98. oldal, politikatörténet

KISS Tamás: Demográfiai modellek és a migráció. Az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében, 2007, 2. sz.,  160-187. oldal, demográfia

BAKÓ Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése -, 2001, 3. sz.,  89-118. oldal, antropológia, esettanulmány

KÓSA László: Az erdélyi katolikus egyház 1944-1991 között. Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest-Luzern, Egyházfórum, 1991., 1992, 2. sz.,  196-199. oldal, egyháztörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VERES Valér: A Kolozs és Kovászna megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása, 1997, 3-4. sz.,  319-357. oldal, etnoszociológia

GÖRÖMBEI Sára: Kisebbségjogi írások. Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002., 2003, 1. sz.,  152-160. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés. A romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség, 2000, 3. sz.,  219-241. oldal, politológia

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz.,  32-67. oldal, kisebbségtörténet

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Átmenetben: a romániai magyarok társadalmi pozícióinak alakulása 1992-2002 között, 2008, 4. sz.,  155-230. oldal, demográfia/etnoszociológia

MANDEL Kinga: Pillanatkép a Székelyföld konferenciáról, 2002, 3. sz.,  157-162. oldal, kisebbségtörténet, konferencia

SEBŐK László: Nemzetiségi Statisztikai Konferencia, Budapest, 1992 szeptember 2-5, 1992, 4. sz.,  180-182. oldal, demográfia, recenzió

SZABÓ Árpád Töhötöm: Tudósok és aktivisták - beszédmódok és szórványok. Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007. 286 p., 2007, 4. sz.,  165-177. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

EILER Ferenc: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. von Walter König. Köln, Böhlau Verlag GmbH & Cie, 1994. 397 p., 1997, 2. sz.,  196-204. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

VARGA Éva: Beszédek a határon. A szlovákiai és magyarországi határmenti sajtó 1918-1938, 2000, 4. sz.,  104-121. oldal, médiaszociológia/sajtóanalízis

HASLINGER Peter: A nemzet mint küzdőtér, a nemzet mint keresés: két dolgozat a két világháború közötti Szlovákia nemzeti kérdésének tárgyában. [Ismo Nurmi: Slovakia. A playground for nationalism and national identity, 1918-1920. Manifestation of the National identity of the slovaks. Helsinki:Suomen Historiallinen Seura, 1999. ; Deborah S. Cornelius: In Search Of the Nation. The new Generation of Hungarian Youth in Czechoslovacia. 1925-1934. Boulder Colorado: Columbia University Press, 1998., 2002, 3. sz.,  200-205. oldal, politológia, recenzió

KOVAI Melinda: Kántor Zoltán (szerk): A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002., 2003, 4. sz.,  177-180. oldal, kisebbségpolitika, recenzió

SOÓ Zsuzsa: A magyar státustörvény: Európa fekete báránya? Ieda, Osamu, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Vizi Balázs, Halász István, Deets, Stephen (szerk.): Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship? [...] Slavic Researche Center, Hokkaido University, Sapporo, 2006., 2006, 1. sz.,  222-232. oldal, politológia, recenzió

MAKKAY Lilla: Magyarok a Népek Házában. Andres Svenson: Ungrare i folkhemmet...(Magyarok a Népek házában, Svéd menekültpolitika a hidegháború ?0rnyékában) Lund, Lund University Press, 1922., 1994, 1. sz.,  213-216. oldal, politikatörténet, recenzió

ÓZER Ágnes: A szerb történelemtudomány szemléletváltása és a magyarokról alkotott kép a 20. század végén. [Bibliográfiával], 2000, 2. sz.,  159-173. oldal, historiográfia

SZARKA László ; SALLAI Gergely: Önkép és kontextus. Magyarország és a magyarság történelme a szlovák történetírásban a 20. század végén. [Kiss József által összeállított bibliográfiával], 2000, 2. sz.,  71-107. oldal, historiográfia

SZESZTAY Ádám: Párthatározat a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 1959-ből, 1997, 1. sz.,  183-186. oldal, kisebbségtörténet

***: A SZLKP KB irodájának határozata a magyar dolgozók életével összefüggő néhány kérdésben, 1997, 1. sz.,  186-194. oldal, politikai dokumentumok

LÁZÁR Guy: Szlovákiai közvélemény-kutatások a magyar kisebbségről. Fric Pavol - Gál Fedor - Huncik Peter - Lord Christopher: Madarska mensina na Slovensku, EGEM, Praha, 1993., 1994, 1. sz.,  207-213. oldal, etnoszociológia, recenzió/közvéleménykutatás, recenzió

BERKES Tamás: Felföldi magyar urbanitás. Peéry Rezső: A végzet bábjátéka. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 469 p. ; Szvatkó Pál: A változás élménye. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 338 p. , 1994, 3. sz.,  171-174. oldal, publicisztika, recenzió

MOLNÁR Imre: Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Budapest, Bereményi kiadó, 1992. 181 p., 1993, 1. sz.,  206-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

DOBOSSY László: Nemzetiség és irodalom. Turczel Lajos: Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Dunaszerdahely, Lilium Aurum kiadás, 1995. 216 p., 1997, 2. sz.,  181-185. oldal, művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BÁRDI Nándor ; PAPP Z. Attila: ... továbbra is elsősorban szakszerkesztő vagyok Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjével, 2003, 3. sz.,  246-265. oldal, intézménytörténet, interjú/kisebbségkutatás, interjú

FARKAS György: Nyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban, 1998, 2. sz.,  113-130. oldal, etnoszociológia/demográfia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

SUTAJ Stefan: A Benes-dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudatában, 1995, 1-2. sz.,  185-191. oldal, jogtörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

VÁRI András: ...Ezt a területet osszuk szét a mi szlovák földműveseinknek... Simon Attila: Telepesek és telepes falvak dél-Szlovákiában a két világháború között. Nostra Tempora 15, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 286 p., 2009, 4. sz.,  141-147. oldal, társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

GYURGYÍK László: Katolikus magyarok Szlovákiában, 1991, 3. sz.,  131-139. oldal, egyházszociológia/egyháztörténet

GAUCSÍK István: Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. [Magyarok Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet] , 2005, 3. sz.,  184-190. oldal, kisebbségkutatás

***: Révkomáromi dokumentumok. A dél-szlovákiai önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők országos naggyűlésén elfogadott állásfoglalás, 1994, 1. sz.,  191-199. oldal, politikai dokumentumok

ZELOVA Alena: A nemzeti kisebbségek identitása Szlovákiában [Székely Dániel fordítása], 1991, 1. sz.,  57-65. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

SZABÓ Rezső: A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása, 1991, 1. sz.,  110-113. oldal, politikatörténet

VADKERTY Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése, 1993, 3. sz.,  119-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz.,  91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz.,  64-69. oldal, politológia

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  175-181. oldal, politikatörténet

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz.,  257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz.,  207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

BARABÁS Béla ; KOVÁCS Éva ; MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról, 1990, 3. sz.,  191-219. oldal, kisebbségszociológia

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarság a népmozgalmi és a népszámlálási adatok tükrében, 1993, 4. sz.,  71-86. oldal, demográfia/etnoszociológia

GÖRÖMBEI Sára: Magyar nyelvi jogok Szlovákiában a Nyelvi Karta tükrében, 2001, 3. sz.,  163-189. oldal, nemzetközi jog/alkotmányjog

KISS Katalin: Varga Sándor (szerk): Magyarok Szlovákiában. Adatok, dokumentumok, tanulmányok. Bratislava-Pozsony-Pressburg, Nemzetiségi Dokumentációs Centrum, 1993., 1993, 2. sz.,  225. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Pozsonyi magyar reformátusok és evangélikusok emlékirata, 1991, 3. sz.,  211-212. oldal, politikai dokumentumok/egyháztörténet

GERGELY A. András: Bújtatott történelem, rejtett identitás. [Szakál Gyula: túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957-1990). Budapest Győr-Pozsony., MTA [...] 1997, 168 p., 1997, 3-4. sz.,  181-188. oldal, etnoszociológia, recenzió/politológia, recenzió

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

VOGL Márk: A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái, 2009, 1. sz.,  17-60. oldal, nyelvpolitika/politikatörténet

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években, 2008, 4. sz.,  77-101. oldal, demográfia/etnoszociológia

KOVÁCS G. László: Nemzetiségek Szlovákiában. Národnosti na Slovensku. Összeállította Ludovit Haraksim, Bratislava, Veda, 1993. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  227-230. oldal, kisebbségtörténet

DÁNYI Dezső: A szlovákiai szórványmagyarság, 1999, 3-4. sz.,  160-206. oldal, demográfia/szociológia

GYURGYÍK László: A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjainkig, 1998, 2. sz.,  131-149. oldal, etnoszociológia/demográfia

VARANNAI Zoltán: Bencze Lajos: Írott szóval a magmaradásért (A szlovéniai magyarság 70 éve) Lendva - Lendava, Hazánk Könyvkiadó, 1994. 148 p., 1995, 4. sz.,  202-204. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

HAJÓS Ferenc: A szlovéniai magyarok képviselete és önkormányzata, 1991, 1. sz.,  107-109. oldal, politikatörténet

RADÓ Péter: Magyar nemzetiségi önkormányzat a szlovéniai Mura-vidéken, 1993, 3. sz.,  68-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/intézménytörténet

SZABÓ Ildikó: Kétnyelvűség és nyelvhasználat a Mura-vidéki magyarok körében, 1993, 3. sz.,  56-67. oldal, etnolingvisztika

SISELINA Ljuba: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság, 1992, 2. sz.,  166-174. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SISELINA Ljuba: Orosz "Trianon", 1993, 2. sz.,  3-29. oldal, politológia/politikatörténet/etnoszociológia

VEKOV Károly: A romániai magyarság tömbszerveződésének okairól, 1991, 1. sz.,  101-102. oldal, politológia

TÓTH Mihály ; CSERNICSKÓ István: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotásfejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet, 2009, 2. sz.,  69-107. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

MOLNÁR Eleonóra: Törésvonalak a pedagógustársadalomban. A kárpátaljai magyar pedagógusok egy kérdőíves vizsgálat tükrében, 2006, 1. sz.,  175-197. oldal, oktatásszociológia

PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára, 1992, 1. sz.,  32-47. oldal, etnoszociológia/történeti demográfia

SZERBHORVÁTH György: A kisebbségi mint tudományos sarlatán. Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete. 1. k. (1945-1972), 2008, 1. sz.,  143-157. oldal, eszmetörténet, recenzió/irodalomtörténet- és kritika, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

SZERBHORVÁTH György: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban (1991-2005) , 2005, 3. sz.,  89-119. oldal, irodalomtörténet- és kritika/irodalomszociológia

HORVÁTH György: Március 15-e a vajdasági magyar sajtóban, 1996, 4. sz.,  133-158. oldal, sajtóanalízis/médiaszociológia/politikatörténet

OSVALD D. Ildikó: Esély a megmaradásra. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve, 1992. VMDK, Ada, 1992, 1993, 3. sz.,  224-225. oldal, politikatörténet, recenzió/évkönyv, recenzió

SZARKA László: Mirnics Károly: Kisebbségi sors. Tanulmányok. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1993. 139 p., 1995, 3. sz.,  227-228. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VÉKÁS János: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének létrejötte, 1991, 1. sz.,  102-106. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

SZILÁGYI Imre: Mirnics Károly: Kis-Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségről, 1996, 4. sz.,  178-180. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligramm, Pozsony, 2005. 389 p., 2005, 1. sz.,  150-151. oldal, művelődéstörténet, recenzió

SZERBHORVÁTH György: Eltévedtek. Hajnal Virág - Papp Richárd: Közelből is távol - Magyar világok a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Timp kiadó, Budapest-Zenta, 2008. 160 p., 2008, 4. sz.,  243-253. oldal, antropológia, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

JAKAB Attila: Nemzet és terület Közép-Európában - geopolitikai megközelítésben. Gyula Csurgai: La nation et ses territoires en Europe centrale. Une approche géopolitique.[...] Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a. M. - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2005 IX + 271 p., 2005, 4. sz.,  163-168. oldal, geopolitika, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

HAJNAL Virág: Mint leveleket a vihar - Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban -, 2001, 3. sz.,  49-140. oldal, antropológia

VÉKÁS János: Vajdasági magyar eseménynaptár 1988-1997 [Összeállította Vékás János], 1998, 2. sz.,  151-185. oldal, politikai kronológia

CSORBA Béla: A lábadozástól az elsorvadásig. A vajdasági magyar iskolaügy a második világháború után, 1994, 1. sz.,  96-117. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet

BADIS Róbert: A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002, 2008, 4. sz.,  102-154. oldal, demográfia/etnoszociológia

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz.,  98-110. oldal, politikatörténet

MIRNICS Károly: kétnyelvűség a vajdasági vegyesházasságokban, 1994, 4. sz.,  117-127. oldal, szociolingvisztika

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz.,  117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék