meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    magyarországi kisebbségek: 46 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


SZABÓ Ildikó ; MURÁNYI István: Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében, 1993, 1. sz.,  121-133. oldal, etnoszociológia/politikai szociológia

SZABÓ Árpád Töhötöm: A tér terepesítése, avagy a terep teresítése. [Kovács Nóra - Szarka László (szerk.):Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, é.n., 476 p.], 2002, 4. sz.,  370-377. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

ERŐSS Gábor: Az idegen, filmnyelven szólva. Külföldiek és kisebbségek a magyar filmekben. Filmtár-szótár, 2005, 4. sz.,  77-129. oldal, filmtörténet- és kritika/médiaszociológia

UDVARNOKY Virág: Elhunyt korszakról vagy jót, vagy semmit Magyarországi szerbek és horvátok a Kádár-korszak kisebbségpolitikájáról., 2006, 4. sz.,  96-120. oldal, antropológia

KOVÁCS Nóra: A közép-kelet-európai kisebbségekről. [A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. VEAB, Komárom, 1997. 216 p., 1991, 4. sz.,  179-180. oldal, kisebbségtörténet

PAP András László: Kisebbségek a jog színe előtt. A fogalom-meghatározás nehézségei az országgyűlési biztosok beszámolói és a kormány tervezetének tükrében , 2003, 4. sz.,  52-76. oldal, polgárjog

BODÁNÉ PÁLOK Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon, 1996, 1. sz.,  125-141. oldal, politológia/adminisztráció

FÖGLEIN Gizella: A magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása, 1997, 1. sz.,  35-64. oldal, jogtörténet

***: Részletek a Magyarországi Nemzeti kisebbségek Uniójának programnyilatkozatából, 1991, 1. sz.,  184-185. oldal, politikai dokumentumok

SZABÓ Péter: Radó Péter: Asszimiláció és nyelvhasználat (Nemzeti kisebbségek Magyarországon) Budapest, 1992. Citoyen Kiadó, 1993, 2. sz.,  220-221. oldal, etnoszociológia, recenzió

EILER Ferenc ; KOVÁCS Nóra: A kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon, 2000, 3. sz.,  81-111. oldal, alkotmányjog

RÁTKAI Árpád: Kisebbségi önkormányzati választások 2002-ben, 2003, 4. sz.,  90. oldal, etnoszociológia

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi önkormányzatok legitimációhiánya, 2000, 3. sz.,  112-132. oldal, alkotmányjog

NIEDERHAUSER Emil: Kisebbségpolitika - a gyakorló politikus szemével. [Tabajdi Csaba: Az önazonosság labirintusa. A magyar kül- és kisebbségpolitika rendszerváltása], 1991, 4. sz.,  180-183. oldal, etnoszociológia, recenzió

SZESZTAY Ádám: Összefoglaló a magyarországi nemzetiségi politikáról. [Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.], 1991, 4. sz.,  183-188. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

DOBOS Balázs: A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony közéleti részvétele Magyarországon, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás

MARIÁN Béla ; SZABÓ Ildikó: A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon, 2003, 3. sz.,  149-218. oldal, oktatásszociológia

IMRE Anna: Tanulók a nemzetiségi oktatásban, 2003, 3. sz.,  219-245. oldal, oktatásszociológia/etnoszociológia

FISCHER Holger: Az etnikai és vallási csoportok együttélése Magyarországon a legújabb németországi történetírásban, 1997, 1. sz.,  65-81. oldal, historiográfia

CSIPKA Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében, 1992, 4. sz.,  164-167. oldal, intézménytörténet

KISS Katalin: Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók. Budapest, Szerzői kiadás, 1994. 192 p., 1995, 3. sz.,  228-229. oldal, kisebbségszociológia, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SZALAI Andrea: A "mi" és az "ők" határai, avagy a beások belülről, 1997, 1. sz.,  104-126. oldal, szociolingvisztika/antropológia/etnoszociológia

MÉSZÁROS Árpád ; FÓTI János: Nemzetiségek, etnikai csoportok a 20. századi Magyarországon, 1995, 3. sz.,  3-33. oldal, etnoszociológia/demográfia

***: László Szarka (szerk): Hungary and the Hungarian minorities: trends in the past and in our time.Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2004., 2005, 3. sz.,  199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

PAPP Z. Attila: Itt és ott : integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban, 2010, 4. sz.,  73-108. oldal, oktatás/kisebbségkutatás/etnoszociológia

FÜLEKI Katalin: Szétfoszlott etnicitás - A Kádár korszak a szlovákság emlékezetében, 2006, 4. sz.,  121-139. oldal, kisebbségtörténet/antropológia

***: Adatok a magyarországi kisebbségekről, 1992, 1. sz.,  216-219. oldal

***: Adatok a magyarországi kisebbségi önkormányzatok kialakulásáról és működéséről, 1997, 1. sz.,  127-155. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

***: Tájékoztató a nemzeti és etnikai kisebbségek részvételéről az önkormányzati választásokon (1994), 1997, 1. sz.,  155-159. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

DEMETER ZAYZON Mária: A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. (Történeti előzmények és mai helyzetkép), 1998, 4. sz.,  111-128. oldal, kisebbségkutatás-történet

TILKOVSZKY Loránt: Az asszimiláció évtizedei. [Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 1945-1990. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993. 344.], 1993, 4. sz.,  184-186. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Tilkovszky Loránt: nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest, Ikva Kiadó, 1994. 164 p., 1995, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

DRAHOS Ágoston ; KOVÁCS Péter: A magyarországi nemzeti kisebbségek oktatásügye 1945-1990, 1991, 2. sz.,  167-192. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

VÁRADI Mónika Mária ; KOÓS Bálint: Német kisebbségi önkormányzatok és változó helyi társadalom, 2002, 2. sz.,  166-193. oldal, kisebbségkutatás

FÖGLEIN Gizella: Zilbauer György (szerk): A magyarországi németek elhurcolása és elűzése. Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból 1944-1948. Budapest, Országos Német Önkormányzat, 1996. 172 p., 1997, 1. sz.,  207-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/sajtótörténet, recenzió

MOLNÁR Éva: Te tót(német) vagy! - mondta anyám magyarul, 1993, 1. sz.,  134-149. oldal, családszociológia/etnoszociológia

ARDAY Lajos: Demeter Zayzon Mária: Öntudatosodás és önfeladás között - Nemzetiségszociológiai vizsgálatok a Komárom-Esztergom megyei németek és szlovákok körében. Tatabánya, 1993. 134 p. , 1994, 3. sz.,  192-195. oldal, etnoszociológia, recenzió

STIPKOVITS Ferenc: Nehéz volt szlovénnak maradni, 1993, 1. sz.,  150-158. oldal, politikatörténet

***: Levélváltás a magyarországi kisebbségi törvénytervezetről, 1991, 1. sz.,  186-188. oldal, politikai dokumentumok

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

TÓTH Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai, 1994, 2. sz.,  145-156. oldal, antropológia

GRADVOHL Paul: Magyarország, Európa és a kisebbségek. [L'Europe Centrale et ses minorités...Sous la direction de André Liebich et André Reszler. Paris PUF, 1993], 1993, 4. sz.,  187-191. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

PAVLOVICS Attila ; GYUROK János: Kisebbségek - érdekképviselet. Pécsi regionális tapasztalatok, 2005, 4. sz.,  131-150. oldal, etnoszociológia

SZARKA László: Új adatok a magyarországi nemzeti kisebbségekről. Czibulka Zoltán (szerk): 1990. évi népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben (1960-1990). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1991. 107 p. , 1991, 2. sz.,  216-220. oldal, demográfia, recenzió

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi aktivitás új központja: Szeged, 1997, 1. sz.,  82-103. oldal, etnoszociológia

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz.,  207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék