meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    migráció: 48 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


MELEGH Attila: Migráció és életút. Amerikás magyarok élettörténetei, 1999, 3-4. sz.,  126-160. oldal, szociológiai interjú

KOCSIS Gabriella: Arbeitsmigration und Flucht. [...] Berlin - Göttingen, 1993. 230 p., 1994, 2. sz.,  229-230. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

KOCSIS Gabriella: Arbeitsmigration und Flucht.[...] Berlin-Göttingen, 1993. 230 p., 1994, 3. sz.,  190-192. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

MÜNZ Rainer ; SEIFERT Wplfgang: Az Európába irányló bevándorlás és hatása a befogadó társadalmakra, 1999, 3-4. sz.,  3-45. oldal, szociológia/demográfia

ZAKARIÁS Ildikó: Identifikációs narratívák Magyarországra áttelepült erdélyi diplomások élettörténeteiben, 2008, 3. sz.,  135-167. oldal, vándorlástörténetek/antropológia

JÁROSI Katalin: Felkerekedni egy másik világba. Rezidenciaturisták, élmény- és jóléti migránsok magyarországi falvakban, 2006, 3. sz.,  116-138. oldal, antropológia/etnográfia

CEBULJ-SAJKO Breda: A Szlovén Emigrációkutató Intézet [Fordította Bán D. András], 1991, 4. sz.,  221-224. oldal, intézménytörténet/szociológia

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

MÜNZ Rainer: Az üldözések évszázada [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  36-56. oldal, politikatörténet/szociológia/demográfia

CSERESNYÉS Ferenc: Migrációs potenciálok és terndek Európában, 1996, 4. sz.,  19-46. oldal, politológia/politikai szociológia

AGNEW John: Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom földrajza: terület, identitás és mozgás a világpolitikában. [Fordította Füzesi Piroska], 2002, 2. sz.,  3-30. oldal, politológia/geopolitika

GYERTYÁNFY András: Migráció, régiók, egységes piac. Az Európai Unió keleti bővítése és a határon túli magyarok , 2002, 3. sz.,  117-138. oldal, nemzetközi jog

DUX László: Külföldi munkavállalók Japánban, 2006, 2. sz.,  65-75. oldal, politikai szociológia

WALESEK Adam: Kivándorlás Közép- és Délkelet Európából 1880-1940 {Overseas Migration From East-Central and South Eastern Europe, 1880-1940. Julianna Puskás (ed): Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. [...] [Fordította Monika Sagun], 1991, 4. sz.,  226-234. oldal, szociológia, recenzió/demográfia, recenzió

PUSKÁS Julianna: Migráció Kelet-Közép Európában a 19. és 20. században, 1991, 4. sz.,  22-48. oldal, szociológia/demográfia

RÉDEI L. Mária: Küldő ország - fogadó ország. Változások a kelet-közép-európai vándorlási folyamatokban, 1991, 4. sz.,  72-90. oldal, politikai szociológia

PESEK Jiri: A csehek és németek 1938-1949 közötti kényszermigrációja az 1989 utáni cseh történelemtudományban [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  64-72. oldal, historiográfia

NIEDERMÜLLER Péter: Rasszizmus és migráció Európában [Rassizmus und Migration in Europa...Hamburg-Berlin: Argument Verlag, 1992], 1992, 4. sz.,  172-174. oldal, etnoszociológia, recenzió/pszichoszociológia, recenzió

CSERESNYÉS Ferenc: Ausztria, mint befogadó ország [Thomas Albrich: Asylland wider Willen.... Innsbruck, Haymon-Verlag, 1988], 1993, 2. sz.,  203-207. oldal, politikatörténet, recenzió

SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

ZOMBORY Máté: Önmuzealiáció és etnikai hovatartozás. Az etnikai identitás performativitása a kényszermigráció kontextusában, 2006, 4. sz.,  51-96. oldal, etnoszociológia/antropológia

PALÁGYI Tivadar: Kisebbségek a Közel-Keleten. Minorités au Proche-Orient. Dossier coordonné par Rochdy Alili et Paul Balta. Hommes & Migrations Nr. 1172-1173, janvier-février 1994., 1995, 1-2. sz.,  220-223. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BAUMGARTNER Gerhard: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  12-17. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez, 1990, 3. sz.,  220-230. oldal, kulturszociológia

KOCHANOWSKI Jerzy: Repatriálták vagy expatriáltak? Lengyel polgárok áttelepítése a Lengyel Köztársaság egykori keleti területeiről, 1944-1946. [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/demográfia

RÁSKY Béla: 1956 mint az osztrák történelem szerves része, 2007, 3. sz.,  37-46. oldal, historiográfia

TILKOVSZKY Loránt: A kényszermigráció két példája. Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993. 221 p., 1994, 4. sz.,  177-182. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

NYÍRI Pál: Új ázsiai migráció Kelet-Európába: a magyarországi kínaiak, 1999, 3-4. sz.,  93-104. oldal, szociológia/demográfia

BEER Mathias: A németek elüldözése Magyarországról és beilleszkedésük a megosztott Németországba [Fordította Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  73-97. oldal, politikatörténet

SÜLE R. Andrea: Konferencia a migrációról, 1992, 2. sz.,  204-207. oldal, szociológia, konferencia

MELEGH Attila ; SÍK Endre: Kritikai reflexiók a népszámlálások használatának társadalomtudományi módjára. A "Népszámlálási körkép Európából 1989-2002" című, a TLI, Közép-Európai Tanulmányok Központjában 2002 novemberében megrendezett konferenciához, 2003, 4. sz.,  181-184. oldal, demográfia, konferencia

TÓTH Judit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  106-113. oldal, kisebbségkutatás, ankét

PANNONYMUS Stefan: Egy emigráns vallomásai. Igazi népmese, 2007, 4. sz.,  56-79. oldal, esettanulmány

KOCSIS Gabriella: Seewan Gerhard (Hrsg.): Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiele Ungarn 1918-1995. München, Oldenbourg, 1997. 162 p., 1998, 1. sz.,  242-244. oldal, történeti demográfia, recenzió/szociológia, recenzió

SALT John: Az európai migrációs térség [Fordította Füzesi Piroska], 2001, 1. sz.,  179-203. oldal, demográfia

OLÁH Sándor: Egy székely falu népmozgalma a második világháború után, 1999, 3-4. sz.,  207-225. oldal, szociológia/demográfia

DZELAL Ibrakovic: A nemzeti kizárólagosság, mint a szabadság tagadása. [Fordította: Mirnics Gyula], 2009, 4. sz.,  16-34. oldal, kisebbségkutatás

MANN Michael: A demokrácia sötét oldala. Az etnikai és politikai tisztogatás modern hagyománya [Fordította: Dóczi Éva], 2003, 1. sz.,  3-35. oldal, politológia

LÁSZLÓ Réka: Olaszország bevándorlás-politikája a 21. században.Vincenzo Cesareo (ed): The Eleventh Italian Report on Migrations 2005. Milano, Polimetrica, 2006, 2007, 3. sz.,  201-207. oldal, szociológia, recenzió

VARGA György: A migráció Ukrajnában, 1999, 3-4. sz.,  105-125. oldal, demográfia/szociológia

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz.,  25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

KISS Tamás: Demográfiai modellek és a migráció. Az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében, 2007, 2. sz.,  160-187. oldal, demográfia

BERÉNYI Dénes: Bevándorlások és kivándorlások Nyugat-Szlovákiában. [Migráció. Szerk.Novák Veronika. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 207 p.], 2002, 2. sz.,  267-270. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz.,  91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

VARGA E. Árpád: Városodás, vándorlás, nemzetiség, 1991, 4. sz.,  121-141. oldal, demográfia/városszociológia

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz.,  98-110. oldal, politikatörténet

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék