meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    romániai magyarok: 68 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

ZÁKONYI Botond: Encyclopedia Transylvanica. Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX század második feléből. [...] közzéteszi Kovách Géza. Budapest [...] ELTE [...] 1996. 180 p., 1997, 1. sz.,  219-221. oldal, társadalomtörténet, recenzió/levelezés, recenzió

PAPP Z. Attila: A romániai roma-magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében, 2010, 1. sz.,  96-140. oldal, demográfia/kisebbségkutatás

PLAINER Zsuzsa: 1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 március 15., 2001, 1. sz.,  92-110. oldal, antropológia

CSITE András: Magyarok Romániában- amit a népszámlálások mutatnak. Klinger András: Erdély népessége anyanyelvi összetételének alakulása. Statisztikai Szemle 1991. 813-835, 1992, 1. sz.,  198-202. oldal, történeti demográfia

KAPITÁNY Balázs: Erdélyi magyar népesség-előreszámítás. Csata István - Kiss Tamás: Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra. Kolozsvár, Kriterion, 2007., 2007, 3. sz.,  189-200. oldal, demográfia, recenzió

BOKOR Zsuzsa: Identitáskurzusok Erdélyről. Feischmidt Margit (szerk):Erdély (de) konstrukciók. [...], Budapest - Pécs, Néprajzi Múzeum - PTE [...], 2005., 2007, 3. sz.,  183-188. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

KÓSA László: Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1945-1989. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990..., 1991, 3. sz.,  213-217. oldal, egyháztörténet, recenzió

BÁRDI Nándor : A Keleti Akció I-II. Az erdélyi magyar intézmények támogatása, 1995, 3 ; 4. sz.,  89-134 ; 3-28. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

VARANNAI Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p., 1996, 2. sz.,  192-195. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

GEHÉR József: A kulturális népírtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. A Ceausescu-féle kisebbségpolitika, 1991, 3. sz.,  194-201. oldal, nemzetközi jog

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz.,  272-278. oldal, antropológia, recezió

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz.,  68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz.,  109-132. oldal, politikatörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás, 1991, 4. sz.,  103-109. oldal, pszichoszociológia

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor ; BÁRDI Nándor : Politikai attitüdök az erdélyi magyarság körében, 1998, 1. sz.,  81-108. oldal, közvéleménykutatás/politikai szociológia

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz.,  119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

OLÁH Sándor: Egy székely falu népmozgalma a második világháború után, 1999, 3-4. sz.,  207-225. oldal, szociológia/demográfia

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

LŐRINCZ D. József: A kolozsvári magyarok társadalma. Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Fox Jon - Grancea Liana: Nacionalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2006. 504 p. , 2008, 2. sz.,  240-256. oldal, politikai szociológia, recenzió/politológia, recenzió

SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvében él a nemzet, 2002, 4. sz.,  159-177. oldal, nyelvfilozófia, esszé

KÁDÁR Gyula: Népfogyatkozás. A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása, 1992, 3. sz.,  61-73. oldal, demográfia/politikai publicisztika

VARGA E. Árpád: Az 1992. évi népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése, 1992, 3. sz.,  74-81. oldal, demográfia/etnoszociológia

BÍRÓ A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról, 1992, 4. sz.,  61-71. oldal, antropológia/politikatörténet/politológia

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

IORDACHI Constantin ; TURDA Marius: Politikai megbékélés versus történeti diszkurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója. [A szerzők által összállított bibliográfiával. Fordította: Bálintfy Ida és Bálintfy Ottó], 2000, 2. sz.,  129-157. oldal, historiográfia

SZÖVÉNYFI Katalin: Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban. Debrecen, KLTE Néprajzi tanszék, 1994. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  236-239. oldal, etnoszociológia, recenzió/etnogeográfia, recenzió

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

MÁRTON Attila: Egy lépéssel közelebb. [Minoritatile nationale in România 1918-1925. A romániai nemzeti kisebbségek 1918-1925. Ed.: Adrian Adamache [...]Bucuresti, Arhivele Statului din România, 1995. 783 p., 1996, 4. sz.,  159-164. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VARGA E. Árpád: Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története, 2009, 3. sz.,  121-166. oldal, történeti demográfia, kutatástörténet

UDVARDY Frigyes: A romániai magyar közélet 1997. évi kronológiája, 1998, 1. sz.,  170-201. oldal, politikai kronológia

TÁNCZOS Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról, 1991, 2. sz.,  193-204. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

SZÁSZ Zoltán: Antal G. László: A magyar nemzetiség helyzete Romániában (Situatia minoritatii etnice maghiare in România) A.C.H.R. Odrheiu, 1993, 2. sz.,  223. oldal, kisebbségszociológia, lapszemle

ZÁKONYI Botond: Nicolae Edroiu - Vasile Puskas: Maghiarii din România. Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii transilvane, 1995. 110 p., 1996, . sz., , kisebbségtörténet

VARANNAI Zoltán: Domokos Géza: Esély I. Visszaemlékezések 1989-1992. Első kötet. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1996. 347 p., 1996, 2. sz.,  196-198. oldal, memoár-irodalom, recenzió/oral-history, recenzió

BÁRDI Nándor: Valóságváltozatok [Romániai Magyar Évkönyv 2000. Szerk.: Bodó Barna, Szorvány Alapítvány-Polis, Temesvár-Kolozsvár, 284 p.], 2000, 4. sz.,  210-224. oldal, évkönyv, recenzió/művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Generációs versus szakmai problémák - erdélyi fiatal szociológusok átmenetben - [Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások az átalakulásban. Szerk,: Veres Valér, Limes-Új Mandátum, Kolozsvár-Budapest, 2000, 181 p.], 2000, 4. sz.,  224-230. oldal, ifjúság-szociológia, recenzió

***: Bodó Barna (szerk): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár Szorvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, 2005., 2005, 3. sz.,  202-204. oldal, évkönyv, recenzió

***: Bárdi Nándor (szerk): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2005. 687 p., 2005, 4. sz.,  187-188. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GYÖRGY Béla: Hatalom és társadalom kisebbségben. Párt és (belső) ellenzéke (1926-1927), 2004, 4. sz.,  85-98. oldal, politikatörténet

KISS Tamás: Demográfiai modellek és a migráció. Az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében, 2007, 2. sz.,  160-187. oldal, demográfia

BAKÓ Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése -, 2001, 3. sz.,  89-118. oldal, antropológia, esettanulmány

KÓSA László: Az erdélyi katolikus egyház 1944-1991 között. Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest-Luzern, Egyházfórum, 1991., 1992, 2. sz.,  196-199. oldal, egyháztörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VERES Valér: A Kolozs és Kovászna megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása, 1997, 3-4. sz.,  319-357. oldal, etnoszociológia

GÖRÖMBEI Sára: Kisebbségjogi írások. Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002., 2003, 1. sz.,  152-160. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés. A romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség, 2000, 3. sz.,  219-241. oldal, politológia

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz.,  32-67. oldal, kisebbségtörténet

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Átmenetben: a romániai magyarok társadalmi pozícióinak alakulása 1992-2002 között, 2008, 4. sz.,  155-230. oldal, demográfia/etnoszociológia

MANDEL Kinga: Pillanatkép a Székelyföld konferenciáról, 2002, 3. sz.,  157-162. oldal, kisebbségtörténet, konferencia

SEBŐK László: Nemzetiségi Statisztikai Konferencia, Budapest, 1992 szeptember 2-5, 1992, 4. sz.,  180-182. oldal, demográfia, recenzió

SZABÓ Árpád Töhötöm: Tudósok és aktivisták - beszédmódok és szórványok. Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007. 286 p., 2007, 4. sz.,  165-177. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

EILER Ferenc: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. von Walter König. Köln, Böhlau Verlag GmbH & Cie, 1994. 397 p., 1997, 2. sz.,  196-204. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

VEKOV Károly: A romániai magyarság tömbszerveződésének okairól, 1991, 1. sz.,  101-102. oldal, politológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék