meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    vajdasági magyarok: 28 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

HORNYÁK Árpád: Déli peremvidék. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 417 p. , 2004, 2. sz.,  173-177. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KISS Katalin: Domonkos László: Magyarok Délvidéken. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992. 245 p., 1993, 1. sz.,  207-208. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SAJTI A. Enikő: A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetőségei és korlátai (1918-1941), 1997, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

SZŰGYI Zoltán: Üstökön ragadott történelem. Téves csatatéren II. Vallomások, riportok egy véget nem érő háborúból. Újvidék, Napló 1995. 216 p., 1995, 4. sz.,  186-188. oldal, politikai publicisztika, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

ILIC Vladimir: Vajdaság lehetőség a múlton és az interetnikus összetűzéseken való felülkerekedésre [Fordította: Horváth György], 2002, 3. sz.,  46-73. oldal, etnoszociológia

MIRNICS Károly: A népszámlálások és a vajdasági magyarok identitása, 1992, 3. sz.,  97-117. oldal, demográfia/etnoszociológia

ÓZER Ágnes: A szerb történelemtudomány szemléletváltása és a magyarokról alkotott kép a 20. század végén. [Bibliográfiával], 2000, 2. sz.,  159-173. oldal, historiográfia

PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára, 1992, 1. sz.,  32-47. oldal, etnoszociológia/történeti demográfia

SZERBHORVÁTH György: A kisebbségi mint tudományos sarlatán. Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete. 1. k. (1945-1972), 2008, 1. sz.,  143-157. oldal, eszmetörténet, recenzió/irodalomtörténet- és kritika, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

SZERBHORVÁTH György: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban (1991-2005) , 2005, 3. sz.,  89-119. oldal, irodalomtörténet- és kritika/irodalomszociológia

HORVÁTH György: Március 15-e a vajdasági magyar sajtóban, 1996, 4. sz.,  133-158. oldal, sajtóanalízis/médiaszociológia/politikatörténet

OSVALD D. Ildikó: Esély a megmaradásra. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve, 1992. VMDK, Ada, 1992, 1993, 3. sz.,  224-225. oldal, politikatörténet, recenzió/évkönyv, recenzió

SZARKA László: Mirnics Károly: Kisebbségi sors. Tanulmányok. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1993. 139 p., 1995, 3. sz.,  227-228. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VÉKÁS János: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének létrejötte, 1991, 1. sz.,  102-106. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

SZILÁGYI Imre: Mirnics Károly: Kis-Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségről, 1996, 4. sz.,  178-180. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligramm, Pozsony, 2005. 389 p., 2005, 1. sz.,  150-151. oldal, művelődéstörténet, recenzió

SZERBHORVÁTH György: Eltévedtek. Hajnal Virág - Papp Richárd: Közelből is távol - Magyar világok a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Timp kiadó, Budapest-Zenta, 2008. 160 p., 2008, 4. sz.,  243-253. oldal, antropológia, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

JAKAB Attila: Nemzet és terület Közép-Európában - geopolitikai megközelítésben. Gyula Csurgai: La nation et ses territoires en Europe centrale. Une approche géopolitique.[...] Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a. M. - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2005 IX + 271 p., 2005, 4. sz.,  163-168. oldal, geopolitika, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

HAJNAL Virág: Mint leveleket a vihar - Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban -, 2001, 3. sz.,  49-140. oldal, antropológia

VÉKÁS János: Vajdasági magyar eseménynaptár 1988-1997 [Összeállította Vékás János], 1998, 2. sz.,  151-185. oldal, politikai kronológia

CSORBA Béla: A lábadozástól az elsorvadásig. A vajdasági magyar iskolaügy a második világháború után, 1994, 1. sz.,  96-117. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet

BADIS Róbert: A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002, 2008, 4. sz.,  102-154. oldal, demográfia/etnoszociológia

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz.,  98-110. oldal, politikatörténet

MIRNICS Károly: kétnyelvűség a vajdasági vegyesházasságokban, 1994, 4. sz.,  117-127. oldal, szociolingvisztika

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz.,  117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék