meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1991: 117 tétellapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-117

HAVEL Vaclav: A gyűlölet természetrajza [Körtvélyessy Károly fordítása], 1991, 1. sz., 3-11. oldal, pszichoszociológia, esszé

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz., 13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

GYIVICSÁN Anna: A szlovák kultúra változása városi környezetben: Nyíregyháza, 1991, 1. sz., 35-55. oldal, várostörténet/kisebbségtörténet/művelődéstörténet

ZELOVA Alena: A nemzeti kisebbségek identitása Szlovákiában [Székely Dániel fordítása], 1991, 1. sz., 57-65. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

GAL Susan: Mi a nyelvcsere és hogyan történik, 1991, 1. sz., 66-76. oldal, szociolingvisztika

BARTHA Csilla: Erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai, 1991, 1. sz., 77-87. oldal, szociolingvisztika

***: Kisebbségi jogok - kisebbségi önkormányzat, 1991, 1. sz., 88-116. oldal, szerkesztőségi írások

HERCZEGH Géza: A kisebbségek védelmének kérdése a nemzetközi jogban, 1991, 1. sz., 88-93. oldal, nemzetközi jog

GULÁCSI Géza: Kisebbség és önigazgatás Kárpátalján, 1991, 1. sz., 93-98. oldal, politológia

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz., 98-101. oldal, politológia/politikatörténet

VEKOV Károly: A romániai magyarság tömbszerveződésének okairól, 1991, 1. sz., 101-102. oldal, politológia

VÉKÁS János: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének létrejötte, 1991, 1. sz., 102-106. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

HAJÓS Ferenc: A szlovéniai magyarok képviselete és önkormányzata, 1991, 1. sz., 107-109. oldal, politikatörténet

SZABÓ Rezső: A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása, 1991, 1. sz., 110-113. oldal, politikatörténet

GÁL Jenő: A csehországi magyarok önszerveződésének kérdéseiről, 1991, 1. sz., 113-115. oldal, politikatörténet

***: Nemzet, állam - kisebbség, 1991, 1. sz., 117-123. oldal, szerkesztőségi írások

HANÁK Péter: Vissza vagy előre? A nemzet és az állam alternatívái, 1991, 1. sz., 117-121. oldal, politológia

ORBÁN Viktor: A liberális kisebbségpolitika alapkérdéseiről, 1991, 1. sz., 121-123. oldal, politológia

KARSAI László: Cigánykérdés Magyarországon 1944-1945, 1991, 1. sz., 124-143. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

CSÁKY Pál CSEMADOK: Megtorlások 1968 után a Csehszlovákiában élő magyarok körében, 1991, 1. sz., 144-161. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

BALLA Gyula ; DIPPOLD Péter: A szomszéd országok magyarságának ügye a magyarországi független (szamizdat) kiadványokban (1976-1986), 1991, 1. sz., 162-183. oldal, politikatörténet/művelődéstörténet/bibliográfia

***: Részletek a Magyarországi Nemzeti kisebbségek Uniójának programnyilatkozatából, 1991, 1. sz., 184-185. oldal, politikai dokumentumok

***: Levélváltás a magyarországi kisebbségi törvénytervezetről, 1991, 1. sz., 186-188. oldal, politikai dokumentumok

***: Törvény a hivatalos nyelvről, 1991, 1. sz., 188-189. oldal, politikai dokumentumok

***: Az alapvető jogokról és a szabadságjogokról szóló csehszlovákiai alkotmánylevél (részletek, 1991, 1. sz., 189-190. oldal, politikai dokumentumok

TILKOVSZKY Loránt: Magyarországi németek - szovjet munkatáborokban. [ Modern rabszolgaság. ""malenkij robot". Magyar állampolgárok a Szovjetunió munkatáboraiban 1945-1949. Írta és szerkesztette: Füzes Miklós. Budapest, 1990. 360 p.], 1991, 1. sz., 191-199. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Egy szlovákiai kisebbségi tárgyú közvéleménykutatás eredményeiről, 1991, 1. sz., 199-200. oldal, etnoszociológia, recenzió

SZÁSZ Zoltán: Magyar neve...? Határokon túli magyar helységnévszótár[Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár. Arany Lapok Kiadó, Bp. 1990], 1991, 1. sz., 200-201. oldal, helységnév-szótár, recenzió

LŐRINCZ Csaba: Liberalizmus és kollektív jogok. Konferencia Dunaszerdahelyen, 1991. január 11-13, 1991, 1. sz., 201. oldal, politológia, recenzió

DOBOSSY László: Irodalom és nemzetiség. Két antológia tanulságai {Tóth László (szerk): Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar költők, 1919-1989. Budapest, 1990. ; Molnár Imre - Tóth László: Mint fészkéből kizavart madár...A hontalanság éveinek irodalma Csehszlovákiában 1945-1949. Bp., 1990] , 1991, 1. sz., 202-205. oldal, antológia, recenzió