meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1994: 88 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-88

EGYED Péter: Körkörös kényszerpályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció?, 1994, 1. sz., 3-15. oldal, politikai filozófia/politológia

ERMACORA Felix: Teremts békét, törődj a kisebbségekkel! Népcsoport és kisebbségvédelem mint európai feladat, 1994, 1. sz., 16-26. oldal, politológia/nemzetközi jog

MAYER Nonna: Rasszizmus, idegengyűlölet az Európai Közösség államaiban [Fordította Bajomi Lázár-Péter], 1994, 1. sz., 27-33. oldal, politikai szociológia

GRZEGORZ Janus: Nemzeti kisebbségek a mai Lengyelországban [Fordította Éles Márta], 1994, 1. sz., 34-58. oldal, történeti demográfia/politikatörténet/etnoszociológia

LOSONCZ Alpár: A destabilizáció kódjelei, 1994, 1. sz., 59-76. oldal, politikatörténet

MÉSZÁROS Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben, 1994, 1. sz., 77-95. oldal, politikatörténet

CSORBA Béla: A lábadozástól az elsorvadásig. A vajdasági magyar iskolaügy a második világháború után, 1994, 1. sz., 96-117. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet

BATÍKOVA Marta: Vegyesházasságok Pozsony környékén, 1994, 1. sz., 118-127. oldal, etnoszociológia/esettanulmány

SZABÓ Ildikó: Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében, 1994, 1. sz., 128-144. oldal, etnoszociológia

DEMETER ZAYZON Mária: Adalékok a pilisvécsi szlovákok nyelvhasználatához, 1994, 1. sz., 154-155. oldal, etnoszciológia, mélyinterjú

TÓTH István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között, 1994, 1. sz., 156-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

FATA Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és politikája, 1994, 1. sz., 175-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

***: Révkomáromi dokumentumok. A dél-szlovákiai önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők országos naggyűlésén elfogadott állásfoglalás, 1994, 1. sz., 191-199. oldal, politikai dokumentumok

SEBŐK László: Legendából valóság. Közép-Európa Atlasz. Szerkesztette: Dr. Rónai András, Balatonfüred, Államtudományi Intézet, 1945...újrakiadja a Szent István Társulat és a Püski Kiadó, Budapest, 1993., 1994, 1. sz., 200-204. oldal, geográfia, recenzió

KÓSA László: A magyarországi szlovákok. Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. ... Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993. 343 p., 1994, 1. sz., 204-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

LÁZÁR Guy: Szlovákiai közvélemény-kutatások a magyar kisebbségről. Fric Pavol - Gál Fedor - Huncik Peter - Lord Christopher: Madarska mensina na Slovensku, EGEM, Praha, 1993., 1994, 1. sz., 207-213. oldal, etnoszociológia, recenzió/közvéleménykutatás, recenzió

MAKKAY Lilla: Magyarok a Népek Házában. Andres Svenson: Ungrare i folkhemmet...(Magyarok a Népek házában, Svéd menekültpolitika a hidegháború ?0rnyékában) Lund, Lund University Press, 1922., 1994, 1. sz., 213-216. oldal, politikatörténet, recenzió

PUSKÁS Julianna: Három világ. Perlmann Robert: Bridging Three Worlds. Hungarian Jewish-Americans. Amherst, The University of Massachusetts Press, 1991., 1994, 1. sz., 216-222. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Kisebbség és feminizmus. L'homme. Zeitschrift für Feministische Geschitswissenschaft. Minderheiten. (3) 2, 1992, Böhlau, 138 p. , 1994, 1. sz., 223-226. oldal, gender-study, sajtószemle

KISS Katalin: Balogh András: Konvencionális bölcsességek a nemzeti kisebbségekről és a nemzetközi biztonságról. Európai szemmel 1993 1. Budapest, Az Európai Ház kiadványa. 1993, november. 30 p., 1994, 1. sz., 226-227. oldal, politológia, recenzió

SÁNDOR Annamária: Magyar kisebbség 1922-1942. repertórium. Összeállította: Kazai Magdolna, szerkesztette Monoki István... Szeged, Scriptum Kft. 1993. 420 ; 303 p., 1994, 1. sz., 227-228. oldal, bibliográfia, recenzió

SZARKA László: Kisebbségkutatás. Szemle a hazai és külföldi irodalomból. (3) 1994. 116 p., 1994, 1. sz., 228-229. oldal, kisebbségtörténet, lapszemle

KIRÁLY Péter: Erik Fügedi - Ferenc Gregor - Péter Király: Atlas slovenskych náreci v Mad'arsku. Atlas Den slovakischen Mundarten in Ungarn. Red. Péter Király. Budapest, Neotipp, 1993. 222 p., 1994, 1. sz., 229-230. oldal, etnolingvisztika, atlasz, recenzió

TÓTH István: Zasztavnij F. D.: Ukrajinszka diaszpora. Lviv, Szvit kiadó, 1991. 119 p., 1994, 1. sz., 231-333. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MAVI Viktor: Emberi Jogok Magyar Központja, 1994, 1. sz., 233-234. oldal, intézménytörténet

***: Beérkezett könyvek, 1994, 1. sz., 235. oldal, bibliográfia

JEGGLE Utz: Határ és identitás [Fordította: Niedermüller Péter], 1994, 2. sz., 3-18. oldal, antropológia

ALTERMATT Urs: Svájc - az európai modell? [Fordította: Bodor Endre], 1994, 2. sz., 19-30. oldal, politológia/politikatörténet

HADAS Miklós: Határtérség és modernizáció. Mobilitási folyamatok és attitüdök a magyar-szlovák-ukrán hármas határ körzetében, 1994, 2. sz., 31-44. oldal, etnoszociológia

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről (1910), 1994, 2. sz., 45-70. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet