meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1997: 55 tétellapozás: 1-30 | 31-55

BÍRÓ Gáspár: Kollektív jogok és contractus, 1997, 1. sz., 3-33. oldal, jogfilozófia

FÖGLEIN Gizella: A magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása, 1997, 1. sz., 35-64. oldal, jogtörténet

FISCHER Holger: Az etnikai és vallási csoportok együttélése Magyarországon a legújabb németországi történetírásban, 1997, 1. sz., 65-81. oldal, historiográfia

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi aktivitás új központja: Szeged, 1997, 1. sz., 82-103. oldal, etnoszociológia

SZALAI Andrea: A "mi" és az "ők" határai, avagy a beások belülről, 1997, 1. sz., 104-126. oldal, szociolingvisztika/antropológia/etnoszociológia

***: Adatok a magyarországi kisebbségi önkormányzatok kialakulásáról és működéséről, 1997, 1. sz., 127-155. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

***: Tájékoztató a nemzeti és etnikai kisebbségek részvételéről az önkormányzati választásokon (1994), 1997, 1. sz., 155-159. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

*** : Az 1980. és 1990 évi népszámlálás kisebbségi adatai, 1997, 1. sz., 160-164. oldal, politikai dokumentumok/demográfia

HOLZER Werner ; MÜNZ Rainer: A magyar nyelvcsoport Burgenlandban [Fordította: Nagy Anikó], 1997, 1. sz., 165-181. oldal, kisebbségszociológia/kisebbségtörténet

SZESZTAY Ádám: Párthatározat a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 1959-ből, 1997, 1. sz., 183-186. oldal, kisebbségtörténet

***: A SZLKP KB irodájának határozata a magyar dolgozók életével összefüggő néhány kérdésben, 1997, 1. sz., 186-194. oldal, politikai dokumentumok

DONÁTH Péter: Lux Gyula emlékezete, 1997, 1. sz., 195-200. oldal, művelődéstörténet/biográfia

NIEDERHAUSER Emil: Donáth Péter: Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez 1919-1944. Budapest, 1966. 299 p. , 1997, 1. sz., 204-206. oldal, művelődéstörténet, recenzió

FÖGLEIN Gizella: Zilbauer György (szerk): A magyarországi németek elhurcolása és elűzése. Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból 1944-1948. Budapest, Országos Német Önkormányzat, 1996. 172 p., 1997, 1. sz., 207-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/sajtótörténet, recenzió

LÖKŐS István: Bat Ye'or: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude. Madison-Teaneck, Farleight Dickson University Press, 1966. 552 p. , 1997, 1. sz., 210-213. oldal, művelődéstörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: Boeckh, Katrin: Von den Balkankriegen zum ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethinische Selbstbestimmung auf dem Balkan. München, R. Oldenburg Verlag, 1966. 418 p., 1997, 1. sz., 213-216. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BORSOS Balázs: A Kárpát-medence történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza [...] 1996. 3888 p., 1997, 1. sz., 216-219. oldal, történeti földrajz, recenzió

ZÁKONYI Botond: Encyclopedia Transylvanica. Magyar élet a régi Bukarestben. Levelestár a XIX század második feléből. [...] közzéteszi Kovách Géza. Budapest [...] ELTE [...] 1996. 180 p., 1997, 1. sz., 219-221. oldal, társadalomtörténet, recenzió/levelezés, recenzió

***: Újabb kiadványok, 1997, 1. sz., 223. oldal, bibliográfia

SAJTI A. Enikő: A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetőségei és korlátai (1918-1941), 1997, 2. sz., 3-31. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz., 32-67. oldal, kisebbségtörténet

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz., 68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

RICHLY Gábor: Nacionalizmus és svéd kisebbség a két világháború közti Finnországban, 1997, 2. sz., 85-101. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BÁN D. András: Angolszász tervek kelet-közép-európai konföderációk létrehozására a második világháború alatt, 1997, 2. sz., 102-119. oldal, politikatörténet

LÁGLER Péter: Kórógy - egy kelet-szlavóniai falu és lakói a délszláv háborúban, 1997, 2. sz., 121-162. oldal, kisebbségtörténet/szociográfia/esettanulmány

ZÁKONYI Botond: Nemzetiségek a múlt századi Romániában. Bevezetés Veress Sándor írásához, 1997, 2. sz., 163-167. oldal, biográfia

VERESS Sándor: Románia története (részletek), 1997, 2. sz., 168-179. oldal, etnográfia

DOBOSSY László: Nemzetiség és irodalom. Turczel Lajos: Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Dunaszerdahely, Lilium Aurum kiadás, 1995. 216 p., 1997, 2. sz., 181-185. oldal, művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

VARANNAI Zoltán: Egy veszélyes hiedelem nyomában. Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép és Kelet Európában, Budapest, Osiris, 1995. 183 p. ; Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. Budapest, Pelikán, 1955. 335 p. : Vérvádak üzenete. Szerk.: Győri Anna. Budapest, Minoritas Alapítvány, 1966. 109 p., 1997, 2. sz., 186-190. oldal, társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/pszichoszociológia, recenzió

BÓDIS Krisztina: Andrew Bell-Fialkoff: Ethnic Cleasing. London, Macmillan, 1966. 346 p., 1997, 2. sz., 191-195. oldal, antropológia