meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1998: 67 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-67

***: Folyóiratunk kilencedik évfolyama..., 1998, 1. sz., 3-4. oldal, szerkesztőségi írások

CSERNICSKÓ István: Az ukrán nyelv Kárpátalján, 1998, 1. sz., 5-48. oldal, politikatörténet

NÁDOR Orsolya: A magyar nyelv és a nyelvi jogok az anyanyelvi oktatás összefüggésében, 1998, 1. sz., 49-79. oldal, szociolingvisztika

KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor ; BÁRDI Nándor : Politikai attitüdök az erdélyi magyarság körében, 1998, 1. sz., 81-108. oldal, közvéleménykutatás/politikai szociológia

POSTMA Koos: A cigányokkal szembeni előítéletek alakulása Magyarországon {Fordította [Victor Mónika], 1998, 1. sz., 109-127. oldal, pszichoszociológia, felmérés

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: A kisebbségi kérdés előzményei és összefüggései a nemzetközi jogrendben, 1998, 1. sz., 129-150. oldal, jogtörténet/nemzetközi jog

KARTAG-ÓDRI Ágnes: A csoportidentitás és a kisebbségi kulturális jogok, 1998, 1. sz., 151-167. oldal, jogtudomány

UDVARDY Frigyes: A romániai magyar közélet 1997. évi kronológiája, 1998, 1. sz., 170-201. oldal, politikai kronológia

BORBÉLY Anna: Nyelvi emberi jogi konferencia és munkaértekezlet. [Budapest, 1997. október 16-19.], 1998, 1. sz., 203-206. oldal, nyelvészet, konferencia

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz., 207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz., 215-221. oldal, politológia, recenzió

GÁL Róbert: Két pontatlan írás, indulattal. [Bobák, Jan: Vymena obyvatelstva medzi Cesko-Slovenskom a Madarskom 91947-1948) (A Cseh-Szlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere) Bratislava, Vydavatelstvo Kubko Goral, 1997. 51 p. U.ö.: Zapas Slovakov v Madarsku za narodnostné práva (1945-1948) (A magyarországi szlovákok küzdelme nemzetiségi jogaikért) Bratislava, Kubko Goral, 1997. 51 p.], 1998, 1. sz., 221-224. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

STARK Tamás: Amerikai apológia Antonescu tábornokról. [Watts Larry: Romanian cassandra. Ion Antonescu and the Struggle for Reform, 1916-1941. ... Columbia University Press, 1993. 390 p. , 1998, 1. sz., 224-229. oldal, politikatörténet

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz., 230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Plaschka, Richard [ Hasselsteiner Horst - Suppan Arnold(Hrsg): Nationale Frga und Vertreibung in der Tschekoslowakei und Ungar, 1938-1948. [...] Wien, 1997. 205 p., 1998, 1. sz., 239-242. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Seewan Gerhard (Hrsg.): Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiele Ungarn 1918-1995. München, Oldenbourg, 1997. 162 p., 1998, 1. sz., 242-244. oldal, történeti demográfia, recenzió/szociológia, recenzió

RÉTI György: Újabb munkák az olaszországi kisebbségi politikáról. [Primo rapporto sullo stato delle minoranze in Italia. Roma, 1994 ; Elenco delle associazioni, intituzioni culturali, studiosi delle minoranze presenti in Italia. 1996 - Aspetti delle tradizioni e dei costumi popolari delle minoranze linguistiche in Italia. 1997, 1998, 1. sz., 245-250. oldal, etnoszociológia, recenzió

***: Újabb kiadványok, 1998, 1. sz., 251-252. oldal, bibliográfia

SCHÖPFLIN György: Ráció, identitás és hatalom, 1998, 2. sz., 3-32. oldal, politológia/történetfilozófia

BÍRÓ Anna-Mária: Beszélgetés Schöpflin Györggyel [Az interjút készítette: Bíró Anna-mária], 1998, 2. sz., 33-39. oldal, történetfilozófia, interjú/politológia, interjú

MIRNICS Károly: Asszimilációs tényezők és asszimilációs politika Jugoszláviában (Vajdaságban), 1998, 2. sz., 41-63. oldal, etnoszociológia/demográfia

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz., 64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

SZILÁGYI Imre: A szlovén-német asszimilációs folyamatok, 1998, 2. sz., 84-94. oldal, demográfia/etnoszociológia

GEREBEN Ferenc: Az anyanyelv az identitástudat szerkezetében, 1998, 2. sz., 95-112. oldal, etnoszociológia

FARKAS György: Nyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban, 1998, 2. sz., 113-130. oldal, etnoszociológia/demográfia

GYURGYÍK László: A szlovákiai vegyes házasságok demográfiai vonatkozásai 1949-től napjainkig, 1998, 2. sz., 131-149. oldal, etnoszociológia/demográfia

VÉKÁS János: Vajdasági magyar eseménynaptár 1988-1997 [Összeállította Vékás János], 1998, 2. sz., 151-185. oldal, politikai kronológia

COSMEANU Marius: Altera: a másság kezdete. Folyóirat-ismertetés [Fordította: Pap Z. Attila], 1998, 2. sz., 187-191. oldal, sajtószemle

BERECZKI András: Mítoszok és sztereotípiák. Észrevételek az észtországi kisebbségi politika magyarországi sajtójáról, 1998, 2. sz., 192. oldal, etnoszociológia

EILER Ferenc ; SZARKA László ; SZESZTAY Ádám: Kalauz a XX századi délkelet-európai kisebbségek kutatásához. Seewann Gerhard-Dippold Péter (Hrsg.): Bibliographisches Handbuch der ethnischen gruppen Südosteuropas I-II. [...] München R. Oldenburg Verlag, 1997. 1450 p., 1998, 2. sz., 200-211. oldal, kisebbségkutatás, bibliográfia, recenzió