meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2001: 57 tétellapozás: 1-30 | 31-57

BURKE Peter: A történelem mint társadalmi emlékezet [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 1. sz., 3-21. oldal, historiográfia

GÖSCHEL Albrecht: Nyugat és Kelet feszültségei. Mentalitáskutatás egy "kultúra-, elbeszélés- és emlékezetközösségben a Német Szövetségi Köztársaság új szövetségi államaiban [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 1. sz., 22-44. oldal, mentalitástörténet

ELY F. John ; STOICA Catalin Augustin: Tíz évvel "az űr kitöltése" után, 2001, 1. sz., 45-67. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet

KOVÁCS Éva: A terek és a szobrok emlékezete (1988-1990) - Etűd a magyar rendszerváltó mítoszokról -, 2001, 1. sz., 68-91. oldal, antropológia

PLAINER Zsuzsa: 1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 március 15., 2001, 1. sz., 92-110. oldal, antropológia

RYCHTARIKOVA Jitka: Második demográfiai átmenet zajlik Kelet-Európában?, 2001, 1. sz., 111-139. oldal, demográfia

STOUKAL Libor: A közép- és kelet európai "abortusz kultúra" megértése [Fordította Németh Szilvia], 2001, 1. sz., 140-162. oldal, demográfia/családszociológia

MESLÉ France: Halandóság Kelet- és Nyugat Európában: növekvő különbségek [Fordította Füzesi Piroska], 2001, 1. sz., 163-172. oldal, demográfia/szociológia

SALT John: Az európai migrációs térség [Fordította Füzesi Piroska], 2001, 1. sz., 179-203. oldal, demográfia

PAPP Richárd: Vallásosság és nemzettudat empirikus kutatási lehetőségei a határon túli magyar társadalmakban, 2001, 1. sz., 213-222. oldal, antropológia

LAGZI Gábor: Változások a lengyel nemzetiségi politikában és a kisebbségi helyzet megközelítésében (1944-1989) {Eugeniusz Mironowicz: Polityka narodowosciova PRL. Bialystok, Bilaroruskie Towarzystwo Naukowe, 2000. 284 p.], 2001, 1. sz., 223-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

BENCSIK Péter : Határ menti regionális együttműködés? Gondolatok egy konferencia kapcsán, 2001, 1. sz., 234-239. oldal, konferencia

CSERESNYÉS Ferenc: Vízumpolitika és menedékjog [Kovács Péter: A schengeni kérdés. Osoris kiadó, Budapest, 2000. 112 p.], 2001, 1. sz., 240-250. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

FOSZTÓ László: Magyar orientalizmus [Edward W. Said: Orientalizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000. 666 p.], 2001, 1. sz., 250-259. oldal, kultúrfilozófia

BERTÉNYI Iván ifj.: Tárgyszerűen az ötvenes évekről [Deák Ágnes: ''Nemzeti egyenjogúsítás. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. Budapest, Osiris Kiadó, 399 p., 2001, 1. sz., 259-272. oldal, politikatörténet, recenzió

VERDERY Katherine: A szülő államtól a családi patriarcháig: Társadalmi nem és nemzet napjaink Kelet-Európájában. [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 2. sz., 3-40. oldal, gender-study

KOVÁCS Éva ; PAPP Z. Attila: Mi nagyon vékony jégen táncolunk - Interjú Dobos Ferenccel, a Balázs Ferenc Intézet kutatásvezetőjével. [A Regio nevében kérdezett Kovács Éva és Papp Z. Attila], 2001, 2. sz., , politikai szociológia, interjú

PETKOVA Bianca ; GRIFFIN Chris: A bolgár nők és a munka diszkurzusa. [Fordította: Keszely András], 2001, 2. sz., 64-82. oldal, gender-study

MIROIU Mihaela ; POPESCU Liliana: A nők helyzete Romániában: hagyomány és modernizáció választóvonalán. [Fordította Bálintfi Ida és Bálintfi Otto], 2001, 2. sz., 83-109. oldal, gender-study

NIKOLIC-RISTANOVIC Vesna: Szexuális erőszak, 2001, 2. sz., 110-143. oldal, gender-study, esettanulmány

ZSEREBKIN Szergej: A mai ukrán nőmozgalmak: nacionalizmus és feminizmus között [Fordította: Füzesi Piroska], 2001, 2. sz., 144-159. oldal, gender-study

BOJTÁR Endre: A közép és kelet-európai összehasonlító (irodalom)történet mai lehetőségeiről, 2001, 2. sz., 160-165. oldal, művelődéstörténet, esszé

BEREZNAY András: Közép-Európa - nyugati táj, 2001, 2. sz., 166-186. oldal, politikai földrajz/művelődéstörténet

ERDŐSY Péter: Az idő múzeumában - vendégkönyvi jegyzet - , 2001, 2. sz., 187-195. oldal, esszé

GELLÉRI Gábor: Találjunk ki egy Kelet-Európát! [Lary Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightment. Stanford University Press, 1994. 419 p., 2001, 2. sz., 196-. oldal, művelődéstörténet, recenzió

BALÁZS Bálint: H mint határeset. [Peter Sahlins: Boundaries: the Making of France and Spain in the Pyrenees. Oxford: University of California Press, 1989.], 2001, 2. sz., 204-209. oldal, társadalomtörténet, recenzió

VARANNAI Zoltán: Létezik-e Közép-Európa? [Lendvai l. Ferenc: Közép-Európa koncepciók. Budapest, Áron Kiadó, 1997. 308 p.], 2001, 2. sz., 209-220. oldal, társadalomtörténet, recenzió

TÓTH Eszter Zsófia: Kié a tér? [Bodó Julianna (szerk): Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. KAM-Regionális s Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.], 2001, 2. sz., 220-226. oldal, antropológia

APPADURAI Arjun: A lokalitás teremtése. [Fordították: Szeljak György és Árendás Zsuzsa], 2001, 3. sz., 3-31. oldal, antropológia

RÁSKI Béla: A menekülteknek igenis vannak kötelezettségei is...: az 1956-os forradalom az osztrák kollektív emlékezetben, 2001, 3. sz., 32-46. oldal, antropológia