meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2002: 69 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69

BRUBAKER Rogers: Az asszimiláció visszatérése? A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és ennek következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban. [Fordította: Füzesi Piroska], 2002, 1. sz., 3-23. oldal, politológia

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz., 24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz., 45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

KORTS Külliki: Az állam és a kisebbségek viszonya Észtországban. [Fordította Mélykuti Ferenc], 2002, 1. sz., 69-93. oldal, társadalomtörténet/kisebbségtörténet/politikatörténet

KUZIO Taras: Identitás és nemzetépítés Ukrajnában. A "másik" meghatározása. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2002, 1. sz., 94-120. oldal, politológia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz., 121-150. oldal, etnoszociológia

WARMINSKA Katarzina: A lengyel tatárok vallási identitása. Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok... [Fordította Gombos Gyula], 2002, 1. sz., 151-170. oldal, etnoszociológia

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz., 171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

SALAT Levente: Multikulturális demokrácia?, 2002, 1. sz., 206-225. oldal, politológia

LŐRINCZ D. József: A kelet-európai ambivalens diszkurzusról, 2002, 1. sz., 226-248. oldal, pszichoszociológia/művelődésfilozófia

TABAJDI Csaba: A romák jogi helyzete Európában. Jelentés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi és Emberi Jogi Bizottságában [Lektorálta Tabajdi Csaba jelentésvezető. Fordította: Simon Zoltán országgyűlési szakértő], 2002, 1. sz., 249-271. oldal, politikai dokumentumok

AGNEW John: Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom földrajza: terület, identitás és mozgás a világpolitikában. [Fordította Füzesi Piroska], 2002, 2. sz., 3-30. oldal, politológia/geopolitika

BENCSIK Péter: Útiokmányok, utazási lehetőségek és határforgalom a XX. századi Magyarországon , 2002, 2. sz., 31-50. oldal, közigazgatás

VÁRI András: Határkerülés: a vállalkozók szomszéd országhoz fűződő kapcsolatai az esztergom-párkányi kistérségben, 2002, 2. sz., 51-84. oldal, gazdaságszociológia

VÁRADI Mónika Mária ; BADIS Róbert ; WASTL-WALTER Doris ; VEIDER Friedrich: A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről., 2002, 2. sz., 85-105. oldal, pszichoszociológia

KOVÁCS Petra: Kinek jó? Az etnikai torzítás és a helyi közpolitikai folyamatok Közép- és Kelet Európában. [Fordította: Katona Zsuzsa] , 2002, 2. sz., 107-128. oldal, pszichoszociológia

ZOON Ina: A társadalom peremén. A romák és a közszolgáltatások Szlovákiában. [Fordította Kéri Zita], 2002, 2. sz., 129-165. oldal, kisebbségkutatás

VÁRADI Mónika Mária ; KOÓS Bálint: Német kisebbségi önkormányzatok és változó helyi társadalom, 2002, 2. sz., 166-193. oldal, kisebbségkutatás

MOLNÁR Anna: Az önkormányzatiság kiépülése Olaszországban. A föderalizmus-vita, 2002, 2. sz., 194-218. oldal, közigazgatás/politikatörténet

KAPRONCZAY Péter: A nemzeti identitást befolyásoló tényezők Macedóniában, 2002, 2. sz., 219-256. oldal, politikatörténet

CSÉMY Tibor: A csehországi magyarság a népszámlálások tükrében, 2002, 2. sz., 257-266. oldal, demográfia

BERÉNYI Dénes: Bevándorlások és kivándorlások Nyugat-Szlovákiában. [Migráció. Szerk.Novák Veronika. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 207 p.], 2002, 2. sz., 267-270. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

VIDRA Zsuzsanna: Betekintés a narratív identitás módszertanába. [ Ruth Wodak (szerk.): The Discursive Construction of National Identity.Edinburgh, UP. 1999., 2002, 2. sz., 270-278. oldal, szociolingvisztika, recenzió

MÉSZÁROS Zoltán: Útban a megértés felé. [Viszolygás a várostól - A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Regio könyvek, Budapest, 2002. 194 p.], 2002, 2. sz., 279-284. oldal, politikatörténet, recenzió

FRENCZ S. Alpár: Fejezetek a bánsági zsidóság történetéből. [Victor Neumann: Istoria evreilor din Banat. O marturie a multi- si interculturalitatii Europei Central Orientale. Editura Atlas, Bucuresti, 1999. 271 p.] , 2002, 2. sz., 284-289. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

FEDINEC Csilla: Mivel bírunk és merre tartunk? - a Kisebbségkutató Intézet éves konferenciája -, 2002, 2. sz., 290-293. oldal, kisebbségkutatás, konferencia

SZENTANNAI Ágota: Párhuzamok és különbségek, 2002, 2. sz., 294-300. oldal, oktatásszociológia, konferencia

PAPP Z. Attila: Romániai magyar felsőoktatási politikák?, 2002, 2. sz., 301-307. oldal, oktatásszociológia, konferencia

YOUNG James E.: Az emlékezés szövete. [Fordította: Kéri Rita], 2002, 3. sz., 3-25. oldal, ikonológia

MANNOVÁ Elena: Nemzeti hősöktől az Európa-térig. A kollektív emlékezet jelenetei Komáromban, a szlovák magyar határon, 2002, 3. sz., 26-45. oldal, ikonológia