meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2003: 65 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-65

MANN Michael: A demokrácia sötét oldala. Az etnikai és politikai tisztogatás modern hagyománya [Fordította: Dóczi Éva], 2003, 1. sz., 3-35. oldal, politológia

MÜNZ Rainer: Az üldözések évszázada [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz., 36-56. oldal, politikatörténet/szociológia/demográfia

KOCHANOWSKI Jerzy: Repatriálták vagy expatriáltak? Lengyel polgárok áttelepítése a Lengyel Köztársaság egykori keleti területeiről, 1944-1946. [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz., 57-63. oldal, politikatörténet/demográfia

PESEK Jiri: A csehek és németek 1938-1949 közötti kényszermigrációja az 1989 utáni cseh történelemtudományban [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz., 64-72. oldal, historiográfia

BEER Mathias: A németek elüldözése Magyarországról és beilleszkedésük a megosztott Németországba [Fordította Mesés Péter], 2003, 1. sz., 73-97. oldal, politikatörténet

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz., 98-110. oldal, politikatörténet

SIDÓ Árpád ; FIALA János ; VINCZE Dávid ; JARÁBIK Balázs: A szlovák-magyar alapszerződés hatásvizsgálata, 2003, 1. sz., 111-119. oldal, politológia/politikatörténet

ÁRENDÁS Zsuzsanna : Képek és elképzelések Erdélyről, 2003, 1. sz., 120-128. oldal, antropológia, diákkonferencia

KARSAI László: A Yad Vashem Archives Magyarországi Kutatócsoportja, 2003, 1. sz., 129-135. oldal, kisebbségkutatás

LAGZI Gábor: Egy közép-Európai város metamorfózisai. Norman Davies - Roger Moorhouse: Mikrokosmos. Portret miasta Srodkowoeuropjskiego: Vratislavia - Breslau - Wroclaw. Wdawnictwo Znak - Zaklad Narodowy im. Ossolinckich - Fundacja. Krakow, 2002. 599 p., 2003, 1. sz., 136-147. oldal, helytörténet, recenzió

TARJÁN Gábor: Az amerikai magyarság krónikája. Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 840 p., 2003, 1. sz., 149-151. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GÖRÖMBEI Sára: Kisebbségjogi írások. Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002., 2003, 1. sz., 152-160. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MAGYARI Tivadar: A hosszú romániai átmenet győztesei. Culic Irina: Câstigatorii. Elita politica si democratizare in România, 1989-2000. Limes Kiadó, Kolozsvár, 2002. 223 p., 2003, 1. sz., 161-165. oldal, társadalomtörténet, recenzió

PAP Tibor: A szerbhorvát nyelv (új) arcai. Bugarski Ranko: Lica jezika, Beograd, 2001. 246 p ; Nova lica jezika. Beograd, 2002. 262 p. , 2003, 1. sz., 166-175. oldal, szociolingvisztika, recenzió/pszicholingvisztika, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz., 176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

SZABÓ Máté: Az új regionalizmus koncepciója az Európai Unióval foglakozó elemzésekben. Keating Michael (1998): The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ; Keating Michael (2000): Rethinking the Region. Culture, Institutions and Economic Development in Catalonia and Galicia. EUI Working Papers. RSC no, 43. : Laffan Brigid (1997): The European Union: A distingtive Model of Internationalisation? European Integration online Papers, vol I. No. 18., 2003, 1. sz., 181-192. oldal, politológia, recenzió

PÁL Monika: E pluribus unum? Az 1998-as Nagypénteki Egyezmény, 2003, 2. sz., , politikatörténet/kisebbségtörténet

O'LEARY Brendan: A Brit-Ír Egyezmény természete [Fordította: Kéri Rita], 2003, 2. sz., 25-61. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

HAYES C. Bernadette ; McALLISTER Ian: Ki szelet vet: A politikai célú erőszak és a paramilitáris tevékenységek társadalmi támogatása Észak-Írországban [Fordította: Komlósi Péter], 2003, 2. sz., 62-87. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

KOVÁCS Mónika: Holokauszt-oktatás Magyarországon, 2003, 2. sz., 88-105. oldal, oktatásszociológia

SALNER Peter ; SALNEROVA Eva: A zsidóság témája a szlovákiai oktatásban. [Fordította: Simon Attila], 2003, 2. sz., 106-139. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

PODOLSKY Anatoly: A holokauszt tanulmányozásának és oktatásának kérdése a jelenkori Ukrajnában [Fordította: Fedinec Csilla], 2003, 2. sz., 140-148. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

WALDMAN Felicia: A "zsidókérdés" és a holokauszt a román tankönyvekben (1998-2002) [Fordította: Rácz Katalin], 2003, 2. sz., 150-165. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

BAIESI Nadia: A megsemmisítő táborok az emlékezet és a történeti tudás között (A LANDIS Didaktikai munkajavaslata) [Keresztes Melinda és Erdős Péter fordítása], 2003, 2. sz., 166-180. oldal, oktatásszociológia

SOMSSICH Réka: A nyelvi kérdés az Európai Unió intézményeinek gyakorlatában (problémák azonosítása, felvetések), 2003, 2. sz., 181-235. oldal, nyelvpolitika

OLÁH Sándor: Egyoldalú történelemszemlélet a Korunk sztálinizmus-számában, 2003, 2. sz., 236-240. oldal, politikatörténet, sajtóanalízis

KISS Tamás: Jegyzetek egy vitáról, 2003, 2. sz., 241-248. oldal, kisebbségkutatás, kerekasztal

FRIEDERY Réka: A roma kisebbségi lét problematikája [Majtényi Balázs (szerk): Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban. Budapest, Lucidus kiadó, 2003. 259 p.], 2003, 2. sz., 249-256. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz., 257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

NOVÁK Csaba Zoltán: Románia, Európa hátországa. Lucian Boia: România: tara de frontiera a Europei. Humanitas, Bucuresti, 2002. 296 p., 2003, 2. sz., 266-270. oldal, historiográfia, recenzió