meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2007: 41 tétellapozás: 1-30 | 31-41

GELLNER Ernest: A nacionalizmus tipológiája [Fordította Barabás András], 2007, 1. sz., 3-24. oldal, politológia/antropológia

FOSZTÓ László: Királyok, papok, újságírók és az angol bárónő: romániai romák a posztszocialista nyilvánosságban , 2007, 1. sz., 25-50. oldal, esettanulmány/médiaszociológia

BORBÉLY Sándor: Változó "határjelek". A péterfalvi cigányok kulturális és etnikus identitása, 2007, 1. sz., 51-83. oldal, antropológia/etnográfia, esettanulmány

SZABOLCSKA Orsolya: Sorsukba zárva - fiatal nők egy dél-dunántúli telepen , 2007, 1. sz., 84-108. oldal, antropológia

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz., 109-132. oldal, politikatörténet

SZABÓ T. Levente: Egy tárgy nemzetiesítési kísérlete: stratégiák, kontextusok és határok egy értelemadási folyamatban , 2007, 1. sz., 133-152. oldal, antropológia

GIDÓ Attila: Kollázs a háromszéki zsidóság történetéhez. Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyűjtemény.Charta, Sepsiszentgyörgy, 2006. 758 p., 2007, 1. sz., 153-158. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BOGNÁR Zoltán: Autonómia - nem kisiskolás fokon. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. [...] Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 586 p., 2007, 1. sz., 159-167. oldal, politológia tankönyv, recenzió

GYAPAY Marianna: Gyógyító királyok a huszadik században. Nicolas Mariot: Bains de foule. Les voyages presidentiels en province 1888-2002. [...] Belin, Paris, 2006. 351 p., 2007, 1. sz., 168-174. oldal, pszichoszociológia, recenzió

***: Kovács Éva: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007., 2007, 1. sz., 175-176. oldal, közösségtanulmány, recenzió

RENNER Karl: A nemzetek önrendelkezési joga Ausztriában [Fordítás és jegyzetek: Egry Gábor], 2007, 2. sz., 3-26. oldal, politológia

KOVÁCS Éva: Történészbotrány Bulgáriában. Szerkesztői előszó Martina Baleva: Batak képe a bolgárok kollektív emlékezetében c. tanulmányához, 2007, 2. sz., 27-28. oldal, szerkesztőségi írások

BALEVA Martina: Batak képe a bolgárok kollektív emlékezetében [Fordította: Mesés Péter], 2007, 2. sz., 2946. oldal, imagológia

ÁBRAHÁM Barna: A Balkán képe a 19-20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban, 2007, 2. sz., 47-78. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

VÁRI András: Nemzetek, szövetkezetek - és kutatóik, 2007, 2. sz., 79-112. oldal, kutatástörténet

KOVÁCS Éva: Államosítás vagy államosódás? Az 1898-as gazdasági és hitelszövetkezetekről szóló XXIII. törvény, 2007, 2. sz., 113-139. oldal, politikatörténet

BAUMANN Tímea: Maradjon emléközet? Női narratívák a délszláv háborúról a kopácsi magyarok körében, 2007, 2. sz., 141-159. oldal, antropológia, esettanulmány/narratív biográfiai elemzés

KISS Tamás: Demográfiai modellek és a migráció. Az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében, 2007, 2. sz., 160-187. oldal, demográfia

HÁMORI Péter: Székely-oláh görög katolikus sorstörténet, 2007, 2. sz., 189-222. oldal, egyháztörténet

VARGA Bálint: Polgárosodás, magyarrá válás és nacionalizmus Temesváron. Borsi-Kálmán Béla: Öt nemzedék és ami előtte következik... A temesvári levente pör 1919-1920. Budapest, Noran Kiadó, 2006., 2007, 2. sz., 223-227. oldal, társadalomtörténet, recenzió/várostörténet, recenzió

MAJTÉNYI Balázs: A kisebbségvédelem elmélete és dokumentumai. Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007., 2007, 2. sz., 228-234. oldal, nemzetközi jog, recenzió

EGRY Gábor: A politika emlékezik - emlékezetpolitikai változatok, 2007, 3. sz., 3-21. oldal, antropológia/politológia

TAKÁCS Róbert: Az 1956-os forradalom az orosz közgondolkodásban és történetírásban, 2007, 3. sz., 22-36. oldal, historiográfia

RÁSKY Béla: 1956 mint az osztrák történelem szerves része, 2007, 3. sz., 37-46. oldal, historiográfia

SZEREDA Viktoria: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben [Fordította: Fedinec Csilla], 2007, 3. sz., 47-68. oldal, szövegelemzés/politológia

FEDINEC Csilla: Pártok, ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig, 2007, 3. sz., 69-94. oldal, politikatörténet

GYŐRFFY Gábor: Sajtócenzúra a kommunista Romániában, 2007, 3. sz., 95-116. oldal, sajtótörténet/intézménytörténet/művelődéspolitika

LÁZOK Klára: Könyvkiadás és cenzúra az 1950-60-as évek Romániájában, 2007, 3. sz., 117-145. oldal, művelődéspolitika/könyvtörténet

DOBOS Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon, 1948-1993 között, 2007, 3. sz., 147-172. oldal, politikatörténet

ROMSICS Gergely: Többszólamú magyar kisebbségtörténet. Bárdi Nándor - Simon Attila (szerk): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségtörténetben. [...], Somorja, Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, 2006. , 2007, 3. sz., 173-182. oldal, kisebbségkutatás, recenzió