meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2009: 52 tétellapozás: 1-30 | 31-52

HORVÁTH István: A romániai nyelvpolitikák értékelése [Fordította Papp Z. Attila], 2009, 1. sz., 3-16. oldal, nyelvpolitika

VOGL Márk: A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái, 2009, 1. sz., 17-60. oldal, nyelvpolitika/politikatörténet

BAUMANN Tímea: A könyvbe' van az írásod - Egy kopácsi háborús napló élete -, 2009, 1. sz., 61-84. oldal, antropológia/etnológia

VÁRADI Mónika Mária ; WASTL-WALTER Doris: A szomszédság színe és fonákja: határok, konfliktusok, diszkurzusok, 2009, 1. sz., 85-116. oldal, antropológia, esetelemzés

PÁL János: A zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában, 2009, 1. sz., 117-146. oldal, egyháztörténet/kisebbségtörténet

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz., 147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BAKK Miklós: A határontúliság fenomenológiája. Öllős László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008., 2009, 1. sz., 154-159. oldal, politológia, recenzió

MISKOLCZY Ambrus: A "hungarus alternatíva" : példák és ellenpéldák. (Fejes Jánostól Rumy Károly Györgyig), 2009, 2. sz., 3-45. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet

BOGDÁN Andrea ; MOHÁCSEK Magdolna: A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat Romániában, 2009, 2. sz., 47-68. oldal, kisebbségkutatás

TÓTH Mihály ; CSERNICSKÓ István: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotásfejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet, 2009, 2. sz., 69-107. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

TÓTH Károly ; PETŐCZ Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában, 2009, 2. sz., 125-142. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

DOBOS Balázs: A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony közéleti részvétele Magyarországon, 2009, 2. sz., 125-142. oldal, kisebbségkutatás

BEREZNAY András: Erdély történetének bemutatása 1920 és 2000 között kiadott román történelmi atlaszokban. [Meghívottból letiltott előadó [...], bajkeverő, leckéztetett dilettáns. Átalakulásom története. 160-170 p.], 2009, 2. sz., 143-170. oldal, kartográfia

FILEP Tamás Gusztáv: Arccal a falnak. Varró János életéről és életművéről, 2009, 2. sz., 171-196. oldal, biográfia/művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

PAPP Z. Attila: Beszédből - ideiglenesen "zárolt" - világ. Kísérlet egy öntényfeltáró riportra [Papp Z. Attila (szerk): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Könyvek, Budapest, 2008., 2009, 2. sz., 197-235. oldal, öntényfeltárás

***: Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről, 2009, 3. sz., 3-4. oldal, kisebbségkutatás, ankét/szerkesztőségi írások

GERGELY A. András : Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 5-11. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BAUMGARTNER Gerhard: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 12-17. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BODÓ Barna: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 18-21. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz., 22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

FEISCHMIDT Margit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 26-29. oldal, kisebbségkutatás, ankét

GAGYI József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 30-33. oldal, kisebbségkutatás, ankét

GEREBEN Ferenc: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 34-43. oldal, kisebbségkutatás, ankét

HORVÁTH István: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 44-48. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KISS Gy. Csaba: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 49-52. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KONTRA Miklós: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 53-61. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LADÁNYI János ; SZELÉNYI Iván: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 62-67. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LISZKA József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 68-73. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LOSONCZ Alpár: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz., 74-80. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MANNOVA Elena: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). [ Szlovákból fordította: Ozsvald Zsuzsa], 2009, 3. sz., 81-86. oldal, kisebbségkutatás, ankét