meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

m betű: 75 intézmény

M. A. Castrén Társaság
Maffia
Magyar Akadémikusok Keresztény Köre (MAKK)
Magyar Áttelepítési Kormánybizottság
Magyar Demokrata Fórum (MDF)
Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ)
Magyar Dolgozók Pártja (MDP)
Magyar Ház (Szarajevó)
Magyar Hírlap (Szlovákia)
Magyar Ifjak Pozsony Szövetsége
Magyar Ifjúsági Szövetség (MISZ)
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM, Szlovákia)
Magyar Kisebbség
Magyar Kisebbségvédelmi Egyesület
Magyar Koalíció Pártja (MKP, Szlovákia)
Magyar Kommunista Párt (MKP)
Magyar Külügyi Intézet
Magyar Nemzeti Párt (Csehszlovákia)
Magyar Nemzeti Szövegtár
Magyar Nemzeti Szövetség
Magyar Nemzeti Tanács
Magyar Nép
Magyar Népi Szövetség (MNSZ)
Magyar Népközösség
Magyar Néplap
Magyar Néppárt
Magyar Párt (Jugoszlávia)
Magyar Párt (Szlovákia)
Magyar Polgári Párt (MPP)
Magyar Revíziós Liga
Magyar Szó (Vajdasági)
Magyar Szocialista Munkás Párt (MSZMP)
Magyar Szocialista Párt (MSZP)
Magyar Szociológiai Társaság
Magyar Szövetség
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Magyar Vasárnap
Magyar-Jugoszláv Társaság
Magyarországi Antifasiszta Szlávok
Magyarországi Cigányok Kulturális Egyesülete
Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége
Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége (MDDSZ)
Magyarországi Kínaiak Egyesülete
Magyarországi Kisebbségi Települések Adatbázisa
Magyarországi Német Népművelődési Egyesület
Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kerekasztala
Magyarországi Nemzeti Kisebbségek Uniója
Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja
Magyarországi Unitárius Egyház
Magyarság
Magyarságkutató Csoport
Magyarságkutató Intézet
Magyarságtudományi Intézet
Márai Alapítvány
Másság Alapítvány
Matica Romska
Matica Slovenska
Megbízottak Testülete
Mercurius Kutatócsoport
Migrációs Tárcaközi Bizottság
Miniszterelnöki Hivatal (MeH)
Minnesota Population Center
Minority Rights Group, London
Mitteleuropa
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ)
Mondragon Cooperative Corporation
MTA Jogtudományi Intézet
MTA Kisebbségkutató Intézet
MTA Regionális Kutatások Központja
Mura-vidéki Magyar Nemzetiségi Közösség
Muvra