meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

Magyarságkutató Csoport: 3 tétel

SOKCSEVITS Dénes: Felmorzsolódóban. Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből (tanulmányok). Szerk.: Arday Lajos. Budapest, Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1994. 199 p., 1995, 1-2. sz.,  230-233. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GIAY Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődése. Elméleti megközelítések és gyakorlati eredmények, 1990, 3. sz.,  14-28. oldal, tudománytörténet

VARGA E. Árpád: Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története, 2009, 3. sz.,  121-166. oldal, történeti demográfia, kutatástörténet