meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

MOLNÁR Imre: 11 tétel

BARABÁS Béla ; KOVÁCS Éva ; MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról, 1990, 3. sz.,  191-219. oldal, kisebbségszociológia

MOLNÁR Imre: Juhász Gyula (1930-1993), 1993, 2. sz.,  227. oldal, in memoriam

MOLNÁR Imre: Petr Sadílek - Csémy Tamás: Madari v ceske republice - Magyarok a Cseh-Köztársaságban. Prága, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, 1992. 179., 1993, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993. 209. (Merkurius Könyvek), 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Váradi Vilmos: Érdek és jogérvényesítés a kisebbségi törvény alapján. Budapest, 1994., 1994, 3. sz.,  187-189. oldal, polgári jog, recenzió

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz.,  112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

MOLNÁR Imre: Egy szlovákiai kisebbségi tárgyú közvéleménykutatás eredményeiről, 1991, 1. sz.,  199-200. oldal, etnoszociológia, recenzió

MOLNÁR Imre: Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Budapest, Bereményi kiadó, 1992. 181 p., 1993, 1. sz.,  206-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Esterházy János életútja Függelék: Dr. Szent-Iványi Gábor beszélgetése Malfatti bárónővel, Esterházy János gróf leányával, 1990, 2. sz.,  102-123. oldal, biográfia/kisebbségtörténet

MOLNÁR Imre: Szalatnay Dezső memoranduma elé, 1990, 2. sz.,  124-128. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre ; TÓTH Pál Péter: Az egyházak kisebbségben, 1991, 3. sz.,  140-165. oldal, interjú