meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

SZARKA László: 25 tétel

EILER Ferenc ; SZARKA László ; SZESZTAY Ádám: Kalauz a XX századi délkelet-európai kisebbségek kutatásához. Seewann Gerhard-Dippold Péter (Hrsg.): Bibliographisches Handbuch der ethnischen gruppen Südosteuropas I-II. [...] München R. Oldenburg Verlag, 1997. 1450 p., 1998, 2. sz.,  200-211. oldal, kisebbségkutatás, bibliográfia, recenzió

SZARKA László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban, 1990, 3. sz.,  231-244. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította Balázs Sándor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993. 253., 1993, 4. sz.,  205-206. oldal, politikai publicisztika, recenzió

SZARKA László: Kisebbségkutatás. Szemle a hazai és külföldi irodalomból. (3) 1994. 116 p., 1994, 1. sz.,  228-229. oldal, kisebbségtörténet, lapszemle

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. ... Oldenburg Verlag, München, 1994. 339 p., 1994, 2. sz.,  231-232. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez, 1994, 3. sz.,  140-166. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG.): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien.... Oldenburg Verlag, München, 1994. 336 p., 1994, 3. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Tilkovszky Loránt: nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest, Ikva Kiadó, 1994. 164 p., 1995, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Mirnics Károly: Kisebbségi sors. Tanulmányok. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 1993. 139 p., 1995, 3. sz.,  227-228. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről, 1990, 1. sz.,  49-65. oldal, politikai dokumentumok/kisebbségtörténet

SZARKA László: Új adatok a magyarországi nemzeti kisebbségekről. Czibulka Zoltán (szerk): 1990. évi népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben (1960-1990). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1991. 107 p. , 1991, 2. sz.,  216-220. oldal, demográfia, recenzió

SZARKA László: Egy dél-tiroli kiállítás katalógusa. Erhard Benedikt (szerk): Eine Geschichte Südtirols (...). Bozen-Wien, 1989. 438 p., 1991, 2. sz.,  224-225. oldal, kisebbségtörténet, beszámoló

SZARKA László: Az összehasonlító kisebbségkutatás esélyei. Hösch Edgar - Seewan Gerhard (szerk): Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse der Forschungprojekts "Deutsche und Magyaren als Nationale Minderheiten in Donauraum". München, Oldenburg, 1991. 409 p., 1993, 1. sz.,  192-195. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1993. 270 p., 1993, 1. sz.,  203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid történet. Budapest Anonymus kiadó, 1991. ; Uő: Ausztriai kisebbségek helyzete a második világháború után. Budapest, Vita Kiadó, 1991., 1993, 1. sz.,  208-209. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/politológia

SZARKA László: Kísérletek a kelet-közép-európai kisebbségek leírására. Révész László: Minderheitenschicksal in der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie [...]. Wien, Wilhelm Braumüller Verlag, 1990. 453 p., 1992, 1. sz.,  186-191. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Chmel Rudolf (szerk.): A szlovákkérdés a XX. században. Pozsony, Kalligram Kiadó 1996. 601 p., 1996, 3. sz.,  201-203. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Jászi Oscar: homage to Danubia. Ed.: Litván György. Boston, Rowman and Littlefield Publ., inc. 1995. 213 p., 1996, 3. sz.,  217-218. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz.,  207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

SZARKA László: Az Akadémiai Kisebbségkutató Műhelyről, 1998, 4. sz.,  33-38. oldal, kisebbségkutatás, program

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

SZARKA László ; SALLAI Gergely: Önkép és kontextus. Magyarország és a magyarság történelme a szlovák történetírásban a 20. század végén. [Kiss József által összeállított bibliográfiával], 2000, 2. sz.,  71-107. oldal, historiográfia

[Szarka László]: Canadian Review Of Studies in Nationalism, 1991, 1. sz.,  209-210. oldal, politológia, recenzió