meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

állam: 8 tétel

HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz.,  74-88. oldal, politológia

MANN Michael: Az állam autonóm hatalmának eredete, mechanizmusai és következményei. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2001, 4. sz.,  3-33. oldal, politológia

PÁL Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén, 2005, 1. sz.,  3-26. oldal, társadalomtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

ÖLLŐS László: Emberi jogok - nemzeti jogok, 2003, 4. sz.,  3-36. oldal, jogfilozófia

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz.,  3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz.,  187. oldal, politológia, recenzió

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: Egy történész reflexiói a nemzetre vonatkozó elméleti kérdésekről, 2002, 4. sz.,  131-137. oldal, történetfilozófia, esszé