meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

állam: 68 tétel

HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz.,  74-88. oldal, politológia

MANN Michael: Az állam autonóm hatalmának eredete, mechanizmusai és következményei. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2001, 4. sz.,  3-33. oldal, politológia

SONKOLY Gábor: A modern határ születése [Daniel Nordman: frontieres de France - De l'espace au territoire (XVI-XIX siecle). Paris, Gallimard, 1998. 644 p.] , 1999, 2. sz.,  218-221. oldal

PAPP Z. Attila ; BÁRDI Nándor: A többség kisebbségekből áll. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal, 2001, 4. sz.,  34-50. oldal, etnoszociológia, interjú

IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

SZABÓ Ildikó ; MURÁNYI István: Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében, 1993, 1. sz.,  121-133. oldal, etnoszociológia/politikai szociológia

LAGZI Gábor: Állampolgárság és repatriáció kérdése Lengyelországban az 1990-es években, 2000, 3. sz.,  62-80. oldal, jogtörténet/alkotmányjog/politológia

SALAT Levente: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  101-105. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz.,  45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

KORTS Külliki: Az állam és a kisebbségek viszonya Észtországban. [Fordította Mélykuti Ferenc], 2002, 1. sz.,  69-93. oldal, társadalomtörténet/kisebbségtörténet/politikatörténet

REITERER Albert F.: Az etnicitás politikai alapjai [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz.,  3-17. oldal, politológia

HECKMANN Friedrich: Etnicitás, modern nemzetállam és etnikai kisebbségek [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz.,  18-22. oldal, politológia

BARTH Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében [Fordította Sajó Tamás], 1996, 1. sz.,  3-25. oldal, antropológia

GERGELY A. András: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák, 1990, 4. sz.,  67-81. oldal, politológia

AGNEW John: Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom földrajza: terület, identitás és mozgás a világpolitikában. [Fordította Füzesi Piroska], 2002, 2. sz.,  3-30. oldal, politológia/geopolitika

BALÁZS Bálint: H mint határeset. [Peter Sahlins: Boundaries: the Making of France and Spain in the Pyrenees. Oxford: University of California Press, 1989.], 2001, 2. sz.,  204-209. oldal, társadalomtörténet, recenzió

PÁL Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén, 2005, 1. sz.,  3-26. oldal, társadalomtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

SZABÓ Ildikó ; ÖRKÉNY Antal: A 14-15 évesek interkulturális világképe, 1995, 4. sz.,  83-120. oldal, művelődésszociológia/etnoszociológia

TÓTH Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?, 2004, 4. sz.,  36-50. oldal, politológia

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

GYÖRGYI Annamária: A mumusok és a Kék Madár. Mi történt ? Miről beszél(t)ünk? Bárdi Nándor történésszel, a Teleki László Intézet, Közép-európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársával Györgyi Annamária készített interjút a kettős állampolgárság és az erre vonatkozó népszavazás vitájáról., 2004, 4. sz.,  51-84. oldal, politológia, interjú

ÖLLŐS László: Emberi jogok - nemzeti jogok, 2003, 4. sz.,  3-36. oldal, jogfilozófia

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

ZALATNAY István: Etnikai közösség: kihívás és feladat az egyházak számára régiónkban, 1991, 3. sz.,  3-12. oldal, vallásszociológia

SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

GERGELY A. András : Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  5-11. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MAGOCSI Paul Robert: 1989 és Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségei [Bán D. András fordítása], 1991, 2. sz.,  98-107. oldal, politológia

BÍRÓ Gáspár: Kollektív jogok és contractus, 1997, 1. sz.,  3-33. oldal, jogfilozófia

APPADURAI Arjun: A lokalitás teremtése. [Fordították: Szeljak György és Árendás Zsuzsa], 2001, 3. sz.,  3-31. oldal, antropológia

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

BRANDT Juliane: Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn: Slowaken, Rumänien und Siebenbürger Sachsen in der Auseinnadersetzung mit der ungarichen Staatside 1867-1914. [...] Oldenburg: München, 2003. 531 p., 2005, 1. sz.,  134-138. oldal, oktatástörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

DZELAL Ibrakovic: A nemzeti kizárólagosság, mint a szabadság tagadása. [Fordította: Mirnics Gyula], 2009, 4. sz.,  16-34. oldal, kisebbségkutatás

KEATING Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára? [Fordította: Sisák Gábor), 2003, 3. sz.,  69-88. oldal, politológia/politikatörténet

ÖLLŐS László: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  91-93. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KISS Balázs: Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában. Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp., 2009, 3. sz.,  197-201. oldal, politológia, recenzió

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz.,  3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

DIECKHOFF Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása - a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. [Fordította: Kéri Zita], 2002, 4. sz.,  7-22. oldal, eszmetörténet

RENNER Karl: A nemzetek önrendelkezési joga Ausztriában [Fordítás és jegyzetek: Egry Gábor], 2007, 2. sz.,  3-26. oldal, politológia

BAKK Miklós: A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete, 2005, 4. sz.,  12-31. oldal, politológia

HANÁK Péter: Vissza vagy előre? A nemzet és az állam alternatívái, 1991, 1. sz.,  117-121. oldal, politológia

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz.,  187. oldal, politológia, recenzió

EGYED Péter: Nemzet a régiókban és a tudományban, 2002, 4. sz.,  79-92. oldal, politológia, esszé

GRADVOHL Paul: Magyarország, Európa és a kisebbségek. [L'Europe Centrale et ses minorités...Sous la direction de André Liebich et André Reszler. Paris PUF, 1993], 1993, 4. sz.,  187-191. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

TÓTH Sándor: Kis traktátus a nemzetállamról, 2002, 4. sz.,  184-193. oldal, politikai filozófia

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz.,  116-130. oldal, politológia

VARGA Attila: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, 2002, 4. sz.,  194-211. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Zavarba ejtő "egyöntetűség" - Szubjektív észrevételek egy konferencia margójára - , 2001, 3. sz.,  236-246. oldal, konferencia

GERGELY A. András: A "végig nem beszélt" nemzet-képletek, 2002, 4. sz.,  23-32. oldal, eszmetörténet, esszé/politológia, esszé

KOVÁCS Gábor: Nemzet, önrendelkezés, nacionalizmus Bíbó István gondolatvilágában, 2002, 3. sz.,  63-116. oldal, politológia-történet

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

MIRNICS Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  87-90. oldal, kisebbségkutatás, ankét

POMOGÁTS Béla: A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője, 1991, 2. sz.,  89-97. oldal, művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz.,  3-29. oldal, politológia

NÁDOR Orsolya: A magyar nyelv és a nyelvi jogok az anyanyelvi oktatás összefüggésében, 1998, 1. sz.,  49-79. oldal, szociolingvisztika

***: Párizsi Charta az Új Európáért (részletek), 1991, 2. sz.,  208-210. oldal, politikai dokumentumok

NIEDERMÜLLER Péter: Elavuló fogalmak, 2002, 4. sz.,  139-146. oldal, politológia

NIEDERHAUSER Emil: Egy történész reflexiói a nemzetre vonatkozó elméleti kérdésekről, 2002, 4. sz.,  131-137. oldal, történetfilozófia, esszé

PALKÓ Katalin: Katalónia – egy régió erős identitástudattal (etnikai, regionális vagy etnoregionális identitás?), 2010, 2. sz.,  55-76. oldal, politikatörténet

KISS Gy. Csaba: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  49-52. oldal, kisebbségkutatás, ankét

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz.,  25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

***: Tóth Judit: Státusjogok. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004, 2004, 4. sz.,  161-163. oldal, jogtudomány, recenzió/politológia, recenzió

ALTERMATT Urs: Svájc - az európai modell? [Fordította: Bodor Endre], 1994, 2. sz.,  19-30. oldal, politológia/politikatörténet

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

VÁRI András: Nemzetek, szövetkezetek - és kutatóik, 2007, 2. sz.,  79-112. oldal, kutatástörténet

SENNETT Richard: A tehetség és a feleslegesség réme [Fordította Melegh Attila], 2008, 1. sz.,  3-29. oldal, pszichoszociológia

***: Múltfeldolgozás és történetírás az "ügynökkérdés" kapcsán, 2006, 4. sz.,  5-27. oldal, historiográfia, kerekasztal

LIPCSEY Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948), 1992, 2. sz.,  76-90. oldal, politikatörténet/gazdaságtörténet