meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

akkulturáció: 9 tétel

ZATYKÓ Vivien: Magyar bolgárok? Etnikus identitás és akkulturáció a bánáti bulgárok körében, 1994, 3. sz.,  129-139. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet/antropológia

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz.,  24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

RADÓ Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon, 1992, 2. sz.,  135-146. oldal, kisebbségszociológia

SCHÖPFLIN György: Ráció, identitás és hatalom, 1998, 2. sz.,  3-32. oldal, politológia/történetfilozófia

GYÁNI Gábor: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten, 1995, 1-2. sz.,  101-113. oldal, etnoszociológia

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz.,  64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Seppo Lallukka: The East Finnic Minorities in The Soviet Union [....] Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Sarja-ser. B., tom. 252. Helsinki 1990. 344 p., 1991, 3. sz.,  221-223. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

KOVÁCS Éva: Etnokulturális folyamatok a közép-európai nagyvárosokban [Etnokulturelle Prozesse in Gross-Stadten Mitteleuropas,,,Szerkesztette: Peter Salner. Bratislava, Narodnopisty ustav. Slovenska akademia vied, 1992], 1992, 4. sz.,  174-176. oldal, etnoszociológia, recenzió