meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

antiszemitizmus: 20 tétel

KOCSIS Gabriella: Arbeitsmigration und Flucht. [...] Berlin - Göttingen, 1993. 230 p., 1994, 2. sz.,  229-230. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

KOCSIS Gabriella: Arbeitsmigration und Flucht.[...] Berlin-Göttingen, 1993. 230 p., 1994, 3. sz.,  190-192. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

MAYER Nonna: Fajgyűlölet, antiszemitizmus és politikai válasz Franciaországban: Carpentras hatása. [Bajomi Lázár Péter fordítása], 1991, 2. sz.,  36-66. oldal, esettanulmány/politikai analízis

KOVÁCS Éva: Választói magatartás mint a nemzetiségi identitás mutatója Kassán a két világháború között, 1993, 3. sz.,  77-106. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/politikatörténet

HORVÁT Sz. Ferenc: Az Erdélyi Lapok ideológiája. zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940), 2004, 3. sz.,  101-141. oldal, sajtótörténet/kisebbségtörténet

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

GÁLL Ernő: Kisebbség a kisebbségben, 1993, 2. sz.,  81-98. oldal, kisebbségtörténet

LAGZI Gábor: Változások a lengyel nemzetiségi politikában és a kisebbségi helyzet megközelítésében (1944-1989) {Eugeniusz Mironowicz: Polityka narodowosciova PRL. Bialystok, Bilaroruskie Towarzystwo Naukowe, 2000. 284 p.], 2001, 1. sz.,  223-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

PÁL János: A zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában, 2009, 1. sz.,  117-146. oldal, egyháztörténet/kisebbségtörténet

NIEDERHAUSER Emil: Tenni a szabadságért. [Pjotr S. Wandycz: The Price of Freedom. [...] A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London - New York, Routledge, 2001. XVII, 1, 335 p.], 2001, 3. sz.,  261-265. oldal, társadalomtörténet, recenzió

KARÁDY Viktor: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történelmi kérdéskör megközelítésére [Lázár Guy fordítása], 1991, 2. sz.,  3-35. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz.,  22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

DEMÉNY Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1940 és 1944 között, 1994, 2. sz.,  71-90. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz.,  95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

GIDÓ Attila: Zsidó jelen-lét Romániában, 2004, 3. sz.,  3-21. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

FINBERG Leonid: Zsidóság, társadalom és állam Ukrajnában [Bajomi-Lázár Péter fordítása], 1993, 2. sz.,  59-67. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BALOGH Iván: Tükör (a tükörben ) által világosan. Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 318 p., 2008, 3. sz.,  169-177. oldal, pszichoszociológia, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

GIDÓ Attila: A holokauszt mérlege. 1946-os helyzetkép az észak-erdélyi zsidóságról, 2010, 3. sz.,  116-148. oldal

BALOGH Iván: Az asszimiláció értelmezése Bibó Istvánnál, 2002, 3. sz.,  74-92. oldal, politológia-történet