meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

anyanyelv: 12 tétel

GEREBEN Ferenc: Az anyanyelv az identitástudat szerkezetében, 1998, 2. sz.,  95-112. oldal, etnoszociológia

FERENC Viktória: A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok, 2010, 3. sz.,  59-90. oldal, oktatáspolitika

LANSTYÁK István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körüményei között, 1994, 4. sz.,  90-116. oldal, szociolingvisztika

SKUTNABB-KANGAS Tove: A kisebbségi oktatás fejlődésének szakaszai, 1994, 2. sz.,  3-18. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

DOLNÍK Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 1994, 3. sz.,  28-45. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

GABZDILOVA Sona ; HOMISINOVA Maria: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében [Fordította G. Kovács László], 1994, 3. sz.,  19-27. oldal, oktatáspolitika/művelődéspolitika

DRAHOS Ágoston ; KOVÁCS Péter: A magyarországi nemzeti kisebbségek oktatásügye 1945-1990, 1991, 2. sz.,  167-192. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

KONTRA Miklós: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  53-61. oldal, kisebbségkutatás, ankét

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

PÉNTEK János: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  94-100. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MIRNICS Károly: kétnyelvűség a vajdasági vegyesházasságokban, 1994, 4. sz.,  117-127. oldal, szociolingvisztika