meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

asszimiláció: 42 tétel

IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz.,  24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

BRUBAKER Rogers: Az asszimiláció visszatérése? A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és ennek következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban. [Fordította: Füzesi Piroska], 2002, 1. sz.,  3-23. oldal, politológia

DIMITROV Veszelin: A homogén nemzetállam bűvöletében. A török kisebbség asszimilálása Bulgáriában (1984–1985). Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz.,  32-54. oldal, kisebbségtörténet

DIÓSZEGI László: ... nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva van. : a moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene, 2010, 4. sz.,  163-192. oldal, kisebbség történet/egyháztörténet

BARTHA Csilla: Erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai, 1991, 1. sz.,  77-87. oldal, szociolingvisztika

RADÓ Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon, 1992, 2. sz.,  135-146. oldal, kisebbségszociológia

KISS Tamás: Drávaszögi mozaik : nemzetiségi egyenlőtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein, 2010, 4. sz.,  109-162. oldal, kisebbségkutatás

SCHÖPFLIN György: Ráció, identitás és hatalom, 1998, 2. sz.,  3-32. oldal, politológia/történetfilozófia

HAMBURGER Judit: A csehországi romák helyzete, 1996, 2. sz.,  57-80. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

GÁLL Ernő: Kisebbség a kisebbségben, 1993, 2. sz.,  81-98. oldal, kisebbségtörténet

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

SZABÓ Péter: Radó Péter: Asszimiláció és nyelvhasználat (Nemzeti kisebbségek Magyarországon) Budapest, 1992. Citoyen Kiadó, 1993, 2. sz.,  220-221. oldal, etnoszociológia, recenzió

SKUTNABB-KANGAS Tove: A kisebbségi oktatás fejlődésének szakaszai, 1994, 2. sz.,  3-18. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

BODÓ Barna: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  18-21. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez, 1990, 3. sz.,  220-230. oldal, kulturszociológia

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről (1910), 1994, 2. sz.,  45-70. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

KEMÉNY István: A magyarországi cigányság szerkezete a nyelvi változások tükrében, 1999, 1. sz.,  3-15. oldal, demográfia/kisebbségtörténet/etnolingvisztika

PAPP Z. Attila: Itt és ott : integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban, 2010, 4. sz.,  73-108. oldal, oktatás/kisebbségkutatás/etnoszociológia

SEEWANN Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz.,  52-63. oldal, etnoszociológia

GARAMI Erika ; SZÁNTÓ János: Magyarországi szlovákok etnikai identitása, 1992, 2. sz.,  113-134. oldal, kisebbségszociológia

RADÓ Péter: Asszimiláció és nyelvváltás a magyarországi szlovének körében, 1996, 1. sz.,  142-170. oldal, etnolingvisztika/etnoszociológia

GYÁNI Gábor: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten, 1995, 1-2. sz.,  101-113. oldal, etnoszociológia

MANNOVÁ Elena: Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban [Fordította: Takács Gabriella], 1995, 1-2. sz.,  114-125. oldal, etnoszociológia

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

RIGÁN Loránd: Repolitizált poliszok. Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2005, 2006, 2. sz.,  97-101. oldal, politológia, recenzió

MANNOVA Elena: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). [ Szlovákból fordította: Ozsvald Zsuzsa], 2009, 3. sz.,  81-86. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MIRNICS Károly: Asszimilációs tényezők és asszimilációs politika Jugoszláviában (Vajdaságban), 1998, 2. sz.,  41-63. oldal, etnoszociológia/demográfia

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz.,  13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz.,  64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

TÓTH Zoltán: Mit olvaszt az "olvasztótégely"?, 1995, 1-2. sz.,  78-100. oldal, etnoszociológia

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

JUROVÁ Anna: Cigányok-romák Szlovákiában 1945 után, 1996, 2. sz.,  35-56. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

FARKAS György: Nyelvhatárváltozások és etnikai tömbök a Lévai járásban, 1998, 2. sz.,  113-130. oldal, etnoszociológia/demográfia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

SZILÁGYI Imre: A szlovén-német asszimilációs folyamatok, 1998, 2. sz.,  84-94. oldal, demográfia/etnoszociológia

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Seppo Lallukka: The East Finnic Minorities in The Soviet Union [....] Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Sarja-ser. B., tom. 252. Helsinki 1990. 344 p., 1991, 3. sz.,  221-223. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára, 1992, 1. sz.,  32-47. oldal, etnoszociológia/történeti demográfia

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

LACZÓ Ferenc: Magyar zsidó identitásopciók. Tudományos szövegek identitásdiskurzusainak elemzése a Horthy-korban megjelent IMIT évkönyvek alapján, 2010, 4. sz.,  91-116. oldal, mentalitástörténet/kisebbségtörténet

BALOGH Iván: Az asszimiláció értelmezése Bibó Istvánnál, 2002, 3. sz.,  74-92. oldal, politológia-történet