meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

románok: 17 tétel

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszonya serdülők gondolkodásában (I.), 2004, 2. sz.,  139-161. oldal, pszichoszociológia

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszony a serdülők gondolkodásában II., 2004, 3. sz.,  143-165. oldal, pszichoszociológia

OLÁH Sándor: Magyar görög-katolikus "románok" (Vallási-etnikai feszültségek egy székely faluban a két világháború között), 1993, 2. sz.,  99-119. oldal, etnoszociológia/vallásszociológia/esettanulmány

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

NIESSEN James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. Adalék Jászi Oszkár asszimiláció-elméletéhez, 1991, 3. sz.,  38-64. oldal, vallásszociológia/egyháztörténet

SZESZTAY Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban, 1994, 2. sz.,  106-126. oldal, politikatörténet

MÉSZÁROS Árpád ; FÓTI János: Nemzetiségek, etnikai csoportok a 20. századi Magyarországon, 1995, 3. sz.,  3-33. oldal, etnoszociológia/demográfia

BORBÉLY Anna: A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében, 1995, 3. sz.,  34-43. oldal, szociolingvisztika/etnolingvisztika

DIPPOLD Péter: Miért fogynak románjaink? (G. James Patterson: Hungary's Disapearing Romanian Minority. East European Qaterly, XXIV. 1. 117-123.), 1991, 4. sz.,  245-247. oldal, etnoszociológia

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

LAJTAI L. László: A Nemzet iskolai történetének történetisége - avagy a birodalmi romokon kialakuló nemzeti történetírás létrejötte, intézményesülése és pedagógiai térnyerése Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában. Ducreux Marie-Elizabeth (éd.): Histoire et Nation en Europe centrale et orientale XIX-XX siecles. A Histoire de l'Education folyóirat különszáma, 86., május.[...], 2005, 1. sz.,  127-133. oldal, historiográfia, recenzió/oktatástörténet, recenzió

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz.,  64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

MANZINGER Krisztián: Az ortodox egyház a magyar nemzeti célok szolgálatában?, 2010, 3. sz.,  149-180. oldal, egyháztörténet

***: Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2004., 2004, 4. sz.,  167-168. oldal, társadalomtörténet

SZÖVÉNYFI Katalin: Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban. Debrecen, KLTE Néprajzi tanszék, 1994. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  236-239. oldal, etnoszociológia, recenzió/etnogeográfia, recenzió

BENDA Gyula: A román nemzetfogalom - francia szemmel. Claude Karnoouh: L'invention de people. Chroniques de Roumanie. Editions Arcantere, Paris, 1990. 333. , 1992, 3. sz.,  220-222. oldal, antropológia, recenzió

VERESS Sándor: Románia története (részletek), 1997, 2. sz.,  168-179. oldal, etnográfia