meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

ruszinok: 6 tétel

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

FÖLDVÁRI Sándor: Egy 19. század eleji ruszin kulcsmű. [Kutka Ioann: Katihiszisz malüj... (Kis katekizmus) Sajtó alá rend., utószó: Udvari István. [...] Nyíregyháza, 1997. 203 p. (Buda, 1801 kiad hasonmása)], 1999, 3-4. sz.,  283-290. oldal, ruszin katekizmus, recenzió

NIESSEN James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. Adalék Jászi Oszkár asszimiláció-elméletéhez, 1991, 3. sz.,  38-64. oldal, vallásszociológia/egyháztörténet

TÓTH István: Volodimir Fedinisinec: Istoricsna metafora professzora Mahocsija, abo Vcsenyij vid Boha (Mágócsi professzor történelmi metaforája, avagy az istentől elrendelt tudós). Uzshorod, Patent, 1995. 272 p., 1995, 4. sz.,  200-201. oldal, művelődéstörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

KOBÁLY József: Kárpátalja-történet: látószögek egymás mellett [Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 11920-1945. Politika-történeti füzetek X. Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 160 p.], 2000, 1. sz.,  285-290. oldal, politikatörténet, recenzió

KOVÁCS G. László: Nemzetiségek Szlovákiában. Národnosti na Slovensku. Összeállította Ludovit Haraksim, Bratislava, Veda, 1993. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  227-230. oldal, kisebbségtörténet