meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1346 tétellapozás: 1-30 ... 1291-1320 | 1321-1346

LÁZOK János: Gondolatok egy újabb Sütő-vita lehetőségéről avagy teljes lehetetlenségéről. Kuszálik Péter: Purgatórium. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2009, 225 p., 2009, 4. sz., 148-158. oldal, irodalomtörténet- és kritika, recenzió

NÉMETH Szilvia ; RAVASZ Ábel: A kisebbségbe rejtett kisebbség: magyar romák Szlovákiában, 2010, 1. sz., 3-43. oldal, kisebbségkutatás/demográfia

BRAUN László ; CSERNICSKÓ István , MOLNÁR József: Merre visz a „cigány út”? Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján, 2010, 1. sz., 96-140. oldal, kisebbségkutatás/etnikai földrajz/demográfia

PAPP Z. Attila: A romániai roma-magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében, 2010, 1. sz., 96-140. oldal, demográfia/kisebbségkutatás

BADIS Róbert: A romák társadalmi helyzete Szerbiában, 2010, 1. sz., 141-159. oldal, kisebbségkutatás/demográfia

MEVIUS Martin: A kommunizmus és a nacionalizmus viszonyának újraértékelése. Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz., 3-31. oldal, politikatörténet/politikafilozófia

DIMITROV Veszelin: A homogén nemzetállam bűvöletében. A török kisebbség asszimilálása Bulgáriában (1984–1985). Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz., 32-54. oldal, kisebbségtörténet

PALKÓ Katalin: Katalónia – egy régió erős identitástudattal (etnikai, regionális vagy etnoregionális identitás?), 2010, 2. sz., 55-76. oldal, politikatörténet

GYŐRI SZABÓ Róbert: A baszk identitás és a futball, 2010, 2. sz., 78-112. oldal, sporttörténet/politikatörténet

OSVÁT Krisztina ; OSVÁT Szabolcs: Magyarok a Dél Keresztje alatt. Az ausztráliai magyarság jelene dióhéjban, 2010, 2. sz., 113-128. oldal, kisebbségtörténet

TÁNCZOS Vilmos: Kitalált hagyomány? Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás című könyvéről, 2010, 2. sz., 129-138. oldal, etnográfia, recenzió/egyháztörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz., 139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

CSERNICSKÓ István ; PÉNTEK János ; SZABÓMIHÁLY Gizella: A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája, 2010, 3. sz., 3-36. oldal, kisebbségkutatás/szociolingvisztika

LANSTYÁK István ; BENŐ Attila ; JUHÁSZ Tihamér: A Termini magyar–magyar szótár és adatbázis, 2010, 3. sz., 37-58. oldal, nyelvészet, kutatástörténet

FERENC Viktória: A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok, 2010, 3. sz., 59-90. oldal, oktatáspolitika

GIDÓ Attila: A holokauszt mérlege. 1946-os helyzetkép az észak-erdélyi zsidóságról, 2010, 3. sz., 116-148. oldal

MANZINGER Krisztián: Az ortodox egyház a magyar nemzeti célok szolgálatában?, 2010, 3. sz., 149-180. oldal, egyháztörténet

VARGA-KUNA Bálint: Felhelyezni Közép-Európát a historiográfia térképére. Monika Baár: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century. Oxford University Press, Oxford, 2010., 2010, 3. sz., 150-184???. oldal, historiográfia, recenzió

KEMÉNYFI Róbert: Nehéz örökség - Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében, 2010, 4. sz., 3-32. oldal, etnikai földrajz

PÁL János: Impériumváltás (1918-1920) az Unitárius Egyház angol-amerikai kapcsolatainak tükrében, 2010, 4. sz., 33-71. oldal, egyháztörténet

PAPP Z. Attila: Itt és ott : integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban, 2010, 4. sz., 73-108. oldal, oktatás/kisebbségkutatás/etnoszociológia

KISS Tamás: Drávaszögi mozaik : nemzetiségi egyenlőtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein, 2010, 4. sz., 109-162. oldal, kisebbségkutatás

DIÓSZEGI László: ... nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva van. : a moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene, 2010, 4. sz., 163-192. oldal, kisebbség történet/egyháztörténet

SÁRÁNDI Tamás: A kis magyar világról, ugyanúgy. Daniela Balu: Biserica româneasca din judetul Satu Mare în anii dictatului de la Viena. Tristete si speranta (A román egyház Szatmár megyében a bécsi diktátum éveiben. Szomorúság és remény), Editura Vasile Goldis University Press, Arad, 2010, p. 400, 2010, 4. sz., 193-202. oldal, egyháztörténet, recenzió

BÁRDI Nándor ; KOVÁCS Éva ; PAPP Z. Attila: Zárszó, 2010, 4. sz., 204-207. oldal, szerkesztőségi írások/sajtótörténet

LACZÓ Ferenc: Magyar zsidó identitásopciók. Tudományos szövegek identitásdiskurzusainak elemzése a Horthy-korban megjelent IMIT évkönyvek alapján, 2010, 4. sz., 91-116. oldal, mentalitástörténet/kisebbségtörténet