meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1991: 117 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-117

NIEDERHAUSER Emil: Nationalities Papers. A Szovjet és Kelet-Európai Nemzetiségek Amerikai Tanulmányi Társaságának folyóirata. 1989-1990, 1991, 1. sz., 206-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

Z. Á.: Südost-Europa. A müncheni Südost-Institut folyóirata, 39. évfolyam, 1990., 1991, 1. sz., 207-209. oldal, politológia, recenzió

[Szarka László]: Canadian Review Of Studies in Nationalism, 1991, 1. sz., 209-210. oldal, politológia, recenzió

TÓTH István: Katolikus Szemle, A római Külföldi Magyar Katolikus Akció folyóirata, 1991, 1. sz., 210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Kisebbségi kérdés a Közép-Európa folyóiratokban, 1991, 1. sz., 211-213. oldal, kisebbségtörténet, sajtóanalízis

***: Hírek, 1991, 1. sz., 214. oldal, szerkesztőségi írások

***: Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány. Deklaráció, 1991, 1. sz., 215. oldal, deklaráció

KARÁDY Viktor: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történelmi kérdéskör megközelítésére [Lázár Guy fordítása], 1991, 2. sz., 3-35. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

MAYER Nonna: Fajgyűlölet, antiszemitizmus és politikai válasz Franciaországban: Carpentras hatása. [Bajomi Lázár Péter fordítása], 1991, 2. sz., 36-66. oldal, esettanulmány/politikai analízis

KOVÁCS Éva: Disszimiláció, zsidó azonosságtudat, regionális identitás Szlovákiában (1920-1938), 1991, 2. sz., 67-73. oldal, kisebbségtörténet/mentalitástörténet

HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz., 74-88. oldal, politológia

POMOGÁTS Béla: A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője, 1991, 2. sz., 89-97. oldal, művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

MAGOCSI Paul Robert: 1989 és Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségei [Bán D. András fordítása], 1991, 2. sz., 98-107. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz., 108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz., 119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz., 130-147. oldal, kisebbségtörténet

BÍRÓ Gáspár: Kisebbségek és kollektív jogok, 1991, 2. sz., 148-155. oldal, politológia

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz., 156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

DRAHOS Ágoston ; KOVÁCS Péter: A magyarországi nemzeti kisebbségek oktatásügye 1945-1990, 1991, 2. sz., 167-192. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

TÁNCZOS Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról, 1991, 2. sz., 193-204. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

***: Koppenhágai Nyilatkozat. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet emberi dimenziójával foglalkozó konferencián elfogadott dokumentum IV. fejezete, 1991, 2. sz., 205-208. oldal, politikai dokumentumok

***: Párizsi Charta az Új Európáért (részletek), 1991, 2. sz., 208-210. oldal, politikai dokumentumok

***: A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének két állásfoglalása a magyarországi szervezeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos teendőkről, 1991, 2. sz., 211-212. oldal, politikai dokumentumok

DIPPOLD Péter: A Magyarságkutató Intézet archívuma, 1991, 2. sz., 213-215. oldal, archivisztika

SZARKA László: Új adatok a magyarországi nemzeti kisebbségekről. Czibulka Zoltán (szerk): 1990. évi népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben (1960-1990). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1991. 107 p. , 1991, 2. sz., 216-220. oldal, demográfia, recenzió

VARGA Éva: Olvasztótégely vagy puskaporos hordó? John Michael-Lichtbau Albert (szerk): Schmelztiegel Wien eist und jetzt (...) Wien, 1990. 483, 1991, 2. sz., 220-222. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SEBŐK László: Milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániában? (RMDSZ-Füzetek 5. 1990.), 1991, 2. sz., 222-223. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Egy dél-tiroli kiállítás katalógusa. Erhard Benedikt (szerk): Eine Geschichte Südtirols (...). Bozen-Wien, 1989. 438 p., 1991, 2. sz., 224-225. oldal, kisebbségtörténet, beszámoló

ARADY Lajos: Régi-új könyv Újvidék történetéről. Érdújhelyi Menyhért: Újvidék története 1894. Reprint kiadás, Rubicon Könyvkiadó KFT, Temerin, 1990. 348 p., 1991, 2. sz., 225-227. oldal, helytörténet, recenzió

ZSILÁK Mária: A külföldön élő csehek kutatása. Stanislav Bourek: Nad vyzkunem ceskeho etnika v zahranici. Cesky lid, 77. 129-138., 1991, 2. sz., 228-230. oldal, kisebbségtörténet, recenzió