meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1992: 78 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-78

RADÓ Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon, 1992, 2. sz., 135-146. oldal, kisebbségszociológia

FISCHER Holger: A magyarországi németek 20. századi társadalmi-gazdasági átalakulásának térbeli aspektusai, 1992, 2. sz., 147-165. oldal, kisebbségszociológia/demográfia

SISELINA Ljuba: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság, 1992, 2. sz., 166-174. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

ALNER Juraj: A magyar-szlovák sorsközösség, 1992, 2. sz., 175-188. oldal, politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: A dialógus dícsérete (Válasz Dr. Juraj Alner cikkére), 1992, 2. sz., 189-195. oldal, politikatörténet

KÓSA László: Az erdélyi katolikus egyház 1944-1991 között. Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest-Luzern, Egyházfórum, 1991., 1992, 2. sz., 196-199. oldal, egyháztörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

ANDRÁS Károly: Kisebbségi szimpózium Bécsben, 1992, 2. sz., 200-203. oldal, kisebbségpolitika, szimpózium

SÜLE R. Andrea: Konferencia a migrációról, 1992, 2. sz., 204-207. oldal, szociológia, konferencia

DOBOS Ferenc: Esszék a győzelem csapdáiról. Toman Brod: Cekoslovensko a Sovetsky svaz v letech 1939 az 1945. Stredni Evropa, 1991. 18, 19, 20, 21., 1992, 2. sz., 207-211. oldal, politikatörténet, recenzió

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Nyelvi kisebbségek - kisebbségi nyelvek. [European Communities-Comission: Linguistic minorities in the European Community: Linguistic minorities....Office for Official Publications of the European Communities, 1990. 68], 1992, 2. sz., 211-212. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

LENGYEL K. Zsolt: Visszhang, 1992, 2. sz., 213-214. oldal, szerkesztőségi írások

GÓS Lajos: [ Az 1991. évi 3. számunkban megjelent kisebbségi egyházi összeállítás(...)al kapcsolatosan...], 1992, 2. sz., 214-215. oldal, szerkesztőségi írások

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz., 3-36. oldal, politológia/politikatörténet

VÁRADY Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái - jugoszláv eset, 1992, 3. sz., 37-49. oldal, politológia/politikatörténet/nemzetközi jog

ALFREDSSON Gudmundur: Kisebbségi jogok és demokrácia. [Fordította és átdolgozta: Bíró Anna Mária], 1992, 3. sz., 50-60. oldal, nemzetközi jog

KÁDÁR Gyula: Népfogyatkozás. A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása, 1992, 3. sz., 61-73. oldal, demográfia/politikai publicisztika

VARGA E. Árpád: Az 1992. évi népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése, 1992, 3. sz., 74-81. oldal, demográfia/etnoszociológia

GYURGYÍK László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai, 1992, 3. sz., 82-96. oldal, demográfia/etnoszociológia

MIRNICS Károly: A népszámlálások és a vajdasági magyarok identitása, 1992, 3. sz., 97-117. oldal, demográfia/etnoszociológia

SEBŐK László: A horvátországi magyarok a statisztikák tükrében, 1992, 3. sz., 118-134. oldal, demográfia/etnoszociológia

ÉGER György: A svéd bevándorlási és menekült-politika, 1992, 3. sz., 135-153. oldal, politikatörténet

KONTRA Miklós: Magyar ethonymák Sout-Bendben, 1992, 3. sz., 154-160. oldal, etnoszociológia

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz., 161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

KABÁN Annamária: Szabó T. Attila munkássága, 1992, 3. sz., 195-201. oldal, művelődéstörténet

GYUROK János: A pécsi Horvát Intézet, 1992, 3. sz., 202-206. oldal, intézménytörténet

RADÓ Péter: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának 1992-1994. évi munkaterve, 1992, 3. sz., 202-206. oldal, intézménytörténet

BÍRÓ A. Zoltán: A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 1991. évi tevékenysége, 1992, 3. sz., 206-209. oldal, intézménytörténet

PREPUK Anikó: Tanulmányok a magyarországi zsidóságról. Lendvai L. Ferenc, Sohár Anikó, Horváth Pál (szerk): Hét évtized a hazai zsidóság életében (Vallástudományi Kiskönyvtár) MTA Filozófiai Intézete kiadása, Budapest, 1990. 1-2. 280, 300., 1992, 3. sz., 213-216. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

HÖPP Karin ; GALDIA Marcus: Az európai nyelvközösségről. Mario Wanruszka: Die europäische Sprachengemeinschaft.... im vergleich Tübingen Francke, 1990., 1992, 3. sz., 216-220. oldal, nyelvészet, recenzió

BENDA Gyula: A román nemzetfogalom - francia szemmel. Claude Karnoouh: L'invention de people. Chroniques de Roumanie. Editions Arcantere, Paris, 1990. 333. , 1992, 3. sz., 220-222. oldal, antropológia, recenzió