meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1994: 88 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-88

DEMÉNY Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1940 és 1944 között, 1994, 2. sz., 71-90. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet

STIPKOVITS Ferenc: A Rába-menti szlovének történetéből, 1994, 2. sz., 91-105. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZESZTAY Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban, 1994, 2. sz., 106-126. oldal, politikatörténet

TRIFUNOVICS Andrea: Az Olaszországban élő kisebbségek helyzete, 1994, 2. sz., 127-144. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet/politológia

TÓTH Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai, 1994, 2. sz., 145-156. oldal, antropológia

VOGEL Sándor: Kisebbségi dokumentumok Romániában, 1994, 2. sz., 157-179. oldal, politikai dokumentumok

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz., 208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

BOROS Ferenc: Történelem és politika. Dusan Kovac (szerk): História a politika... Bratislava, 1993. 187 p., 1994, 2. sz., 216-219. oldal, politológia szimpózium, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz., 220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZARVAS Zsuzsa: A zsidó-magyar együttélésről. ...és hol a vidék zsidósága?... (Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nem zsidók együttéléséről). Szerkesztette Deáky Zita - Csoma Zsigmond - Vörös Éva. Budapest, Centrál-Európa Alapítvány, 1994. 265 p., 1994, 2. sz., 223-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnográfia, recenzió

SZARVAS Zsuzsa: Mózes Teréz: Bevérzett kőtáblák. Nagyvárad, Literátor Könyvkiadó, 1993. 219 p., 1994, 2. sz., 227-228. oldal, oral-history

BALLA Bálint: Deutsche und Polen - 100 Schlüsselbegrife. Hrsg.: Ewa Kobylinska, A. Lawaty und R. Stephan. München, 1992. 1993/2, 1994, 2. sz., 228-229. oldal, politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Arbeitsmigration und Flucht. [...] Berlin - Göttingen, 1993. 230 p., 1994, 2. sz., 229-230. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. ... Oldenburg Verlag, München, 1994. 339 p., 1994, 2. sz., 231-232. oldal, politológia, recenzió

***: Beérkezett könyvek, 1994, 2. sz., 233. oldal, bibliográfia

SKUTNABB-KANGAS Tove: A kisebbségi oktatás fejlődésének szakaszai, 1994, 2. sz., 3-18. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

GABZDILOVA Sona ; HOMISINOVA Maria: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében [Fordította G. Kovács László], 1994, 3. sz., 19-27. oldal, oktatáspolitika/művelődéspolitika

DOLNÍK Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 1994, 3. sz., 28-45. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

GÁBOS András: Adatok a romániai tanügyi törvényhez, 1994, 3. sz., 46-69. oldal, oktatáspolitika/politikai dokumentumok

KOVÁCS Anikó: Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez, 1994, 3. sz., 70-94. oldal, politikatörténet

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz., 95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

FEISCHMIDT Margit: Etnicitás és helyi intézmények. Jegyzetek egy mezőségi faluról, 1994, 3. sz., 119-128. oldal, antropológia

ZATYKÓ Vivien: Magyar bolgárok? Etnikus identitás és akkulturáció a bánáti bulgárok körében, 1994, 3. sz., 129-139. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet/antropológia

SZARKA László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez, 1994, 3. sz., 140-166. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

VOGEL Sándor: Német vélemény a kisebbségi kérdésről. Minderheiten im östlichen Mitteleuropa: deutsche und europäische Optionen. Hg. von Dieter W. Bricke. Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhauser/Isartal Mai 1944. 222 p. , 1994, 3. sz., 167-171. oldal, politológia, recenzió

BERKES Tamás: Felföldi magyar urbanitás. Peéry Rezső: A végzet bábjátéka. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 469 p. ; Szvatkó Pál: A változás élménye. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994. 338 p. , 1994, 3. sz., 171-174. oldal, publicisztika, recenzió

KOVÁCS Éva: Tudományos önismeret: "Először krokodil vagyok, s csak utánna állat". Sz. Dévai Judit: Identitás szélzúgásban. Komáromi Lapok, Komarno, 1993. 123 p., 1994, 3. sz., 174-177. oldal, etnoszociológia, recenzió

LEHTINEN Ildikó: A Castrén Társaság - a távoli nyelvrokonok ügyvivője Finnországban, 1994, 3. sz., 177-181. oldal, intézménytörténet/művelődéstörténet

ÍJGYÁRTÓ István: Theo van den Doel: Boulder-Westvien, Oxford-Paris, 1994., 1994, 3. sz., 182-185. oldal, katonapolitika, recenzió/biztonságpolitika, recenzió

VOGEL Sándor: The Protection of Ethnic and Liguistic Minorities in Europe. Edited by John Packer and Kristian Myntti . Turku. Abo Akademi University Institute for Human Rights, 1993, 1994, 3. sz., 185-187. oldal, kisebbségtörténet, recenzió