meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1999: 57 tétellapozás: 1-30 | 31-57

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz., 80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz., 117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz., 157-. oldal, politikatörténet/politológia

LIPTÁK Lubomir: A stratégiai elitek Szlovákiában (Szlovákból fordította: Hamburger Judit), 1999, 2. sz., 191-211. oldal, politikai szociológia/politikatörténet

GOMBOS Gyula: Nemzeti kisebbségek Lengyelországban. [Zbigniew Krucz (szerk): Mnieszoeci narodnowe w Polsce (Nemzeti kisebbségek Lengyelországban) Wroclaw. 1997, [...] 210 p.], 1999, 2. sz., 213-218. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SONKOLY Gábor: A modern határ születése [Daniel Nordman: frontieres de France - De l'espace au territoire (XVI-XIX siecle). Paris, Gallimard, 1998. 644 p.] , 1999, 2. sz., 218-221. oldal

BÁN D. András: Régi-új elemzés a második világháborúról. [A.J.P. Taylor: a második világháború okai. Scolar kiadó, 1998. 348 p.], 1999, 2. sz., 221-225. oldal

NIEDERHAUSER Emil: A megujúlt helységnév-azonosító [Magyar helységnév-azonosító szótár Szerk. Lelkes György[...] Baja, 1998, Talma Könyvkiadó, 930 IV 1.64 térk.], 1999, 2. sz., 226-227. oldal, helységnév-szótár, recenzió

SZILÁGYI Imre: A jugoszláv kísérlet kudarca [Juhász József: A délszláv háborúk. Napvilág Kiadó, 1997. 157 p., 1999, 2. sz., 227232. oldal, politikatörténet, recenzió

HAMBURGER Judit: Miért maradt ki Szlovákia a NATO-bővítésből? [ Slovensko v sedej zone? Rozsirovanie NATO, Zlyhania a perspektivy Slovemska [...] Szerk: Martin Butora-Frantisek Sebej, Bratislava, 1998 IVO, 255 p.], 1999, 2. sz., 232-239. oldal, politikatörténet, recenzió

ILLÉS Pál Attila: Kísérlet regionális középkori történelem írására [Jerzy Kloczowski: Mlodsza Europa (A fiatalabb Európa) Warsawa, 1998, 534 p.], 1999, 2. sz., 239-243. oldal, társadalomtörténet, recenzió

DIPPOLD Péter: Hungarikumok a Magyar Nemzeti Bibliográfiában [Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, Új periodikumok. Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár, felelős szerkesztő Orvos Mária, Szerb Judit [...] Budapest, 1998., 1999, 2. sz., 243-247. oldal, bibliográfia, recenzió

MÜNZ Rainer ; SEIFERT Wplfgang: Az Európába irányló bevándorlás és hatása a befogadó társadalmakra, 1999, 3-4. sz., 3-45. oldal, szociológia/demográfia

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz., 46-92. oldal, jogtudomány

NYÍRI Pál: Új ázsiai migráció Kelet-Európába: a magyarországi kínaiak, 1999, 3-4. sz., 93-104. oldal, szociológia/demográfia

VARGA György: A migráció Ukrajnában, 1999, 3-4. sz., 105-125. oldal, demográfia/szociológia

MELEGH Attila: Migráció és életút. Amerikás magyarok élettörténetei, 1999, 3-4. sz., 126-160. oldal, szociológiai interjú

DÁNYI Dezső: A szlovákiai szórványmagyarság, 1999, 3-4. sz., 160-206. oldal, demográfia/szociológia

OLÁH Sándor: Egy székely falu népmozgalma a második világháború után, 1999, 3-4. sz., 207-225. oldal, szociológia/demográfia

CSÓTI Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 1999, 3-4. sz., 226-242. oldal, társadalomtörténet/demográfia

BALOGH I. Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939 és 1944 között, 1999, 3-4. sz., 243-265. oldal, társadalomtörténet/demográfia

BÁN D. András: John Lukács: Évek... Kerekasztal beszélgetés a Magyar Tudományos Akadémián, 1999, 3-4. sz., 267-271. oldal, kerekasztal

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz., 272-278. oldal, antropológia, recezió

OLÁH Sándor: Az elit szerepe a szocialista Romániában. Stelian Tanase: Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Humanitas, Bucuresti, 1998., 1999, 3-4. sz., 278-283. oldal, szociológia, recenzió/politológia, recenzió/társadalomtörténet, recenzió

FÖLDVÁRI Sándor: Egy 19. század eleji ruszin kulcsmű. [Kutka Ioann: Katihiszisz malüj... (Kis katekizmus) Sajtó alá rend., utószó: Udvari István. [...] Nyíregyháza, 1997. 203 p. (Buda, 1801 kiad hasonmása)], 1999, 3-4. sz., 283-290. oldal, ruszin katekizmus, recenzió

VARANNAI Zoltán: Böngésző. A szomszédos országok legfontosabb WWW oldalainak címjegyzéke, 1999, 3-4. sz., 291-302. oldal, www. címjegyzék

***: Újabb könyvek, 1999, 3-4. sz., 303-304. oldal, bibliográfia