meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2001: 57 tétellapozás: 1-30 | 31-57

KILIÁNOVÁ Gabriella: Kollektív emlékezet és identitás-formálás. Közép-európai temetési szertartások a hagyománytól a modernitás felé, 2001, 3. sz., 47-68. oldal, etnográfia

MAIN Izabella: Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 966 között, 2001, 3. sz., 69-88. oldal, antropológia

BAKÓ Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése -, 2001, 3. sz., 89-118. oldal, antropológia, esettanulmány

HAJNAL Virág: Mint leveleket a vihar - Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban -, 2001, 3. sz., 49-140. oldal, antropológia

KARMACSI Zoltán: A tiszaújlaki lakosság interetnikus kapcsolatai és lokális identitástudata egy állomásozó terepmunka nyomán, 2001, 3. sz., 141-162. oldal, antropológia

GÖRÖMBEI Sára: Magyar nyelvi jogok Szlovákiában a Nyelvi Karta tükrében, 2001, 3. sz., 163-189. oldal, nemzetközi jog/alkotmányjog

VOGEL Sándor: A kisebbségi jogok kérdése Ausztriában, 2001, 3. sz., 190-221. oldal, alkotmányjog

VÁRFALVI Attila: Cseh törvény a nemzeti kisebbségek jogairól, 2001, 3. sz., 222-235. oldal, alkotmányjog

BÍRÓ Béla: Zavarba ejtő "egyöntetűség" - Szubjektív észrevételek egy konferencia margójára - , 2001, 3. sz., 236-246. oldal, konferencia

GYURGYÍK László: A 2001-es szlovákiai népszámlálás első eredményei, 2001, 3. sz., 247-260. oldal, demográfia

NIEDERHAUSER Emil: Tenni a szabadságért. [Pjotr S. Wandycz: The Price of Freedom. [...] A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London - New York, Routledge, 2001. XVII, 1, 335 p.], 2001, 3. sz., 261-265. oldal, társadalomtörténet, recenzió

VIDRA Zsuzsanna: Multikulturalizmusok. [Une société fragmentée? Le multiculturalisme en debat/ szerk. Michel Wiewiorka, la Découverte/Poche, 1997.], 2001, 3. sz., 266-278. oldal, politológia, recenzió

BAMBERGER-STEMMANN Sabine: KIsebbségvédelem kontra konfliktusmegelőzés? Martin Scheuermann: Minderheittenschutz contra Konfliktverhütuung? [...] Marburg: Verlag Herder Institut, 2000 [...]XIV u. 518 S., Karte [Fordította: Eiler Ferenc], 2001, 3. sz., 279-282. oldal, politikatörténet, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Nacionalizmuselméletek: az összegezések ideje?, 2001, 3. sz., 282-296. oldal, politológia, recenzió

MANN Michael: Az állam autonóm hatalmának eredete, mechanizmusai és következményei. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2001, 4. sz., 3-33. oldal, politológia

PAPP Z. Attila ; BÁRDI Nándor: A többség kisebbségekből áll. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal, 2001, 4. sz., 34-50. oldal, etnoszociológia, interjú

FÁBRI György ; HORVÁTH Tamás: Befektetői igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében , 2001, 4. sz., 50-84. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

CSÁKÓ Mihály: Az ezredforduló munkaerőkihívásai a Kárpát-medencében, 2001, 4. sz., 85-112. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

SZENTANNAI Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése, 2001, 4. sz., 113-131. oldal, életút-kutatás/oktatásszociológia

FÁBRI István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát medencében, 2001, 4. sz., 132-157. oldal, oktatásszociológia

OROSZ Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép, 2001, 4. sz., 159-180. oldal, oktatásszociológia

HEGYELI Attila: A moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának szükségességéről, 2001, 4. sz., 181-194. oldal, oktatáspolitika

ABLONCZY Balázs: Emeletek - látogatás a berlini Zsidó Múzeumban, 2001, 4. sz., 195-200. oldal, esszé

BEREZNAY András: Pornográfia a Regioban? A király(nő) meztelen, 2001, 4. sz., 2001-215. oldal, historiográfia

ÁRENDÁS Zsuzsa: Kelet-közép-európai emlékezés és felejtés könyve. [R. Breckner-D. Kalekin- Fishman I. Miete (ed.): Biographies and the Division of Europe. Experience, Action and Change on the 'Eastern Side'. Lesket+Budrich, Tu, Berlin, 2000.], 2001, 4. sz., 216-223. oldal, Társadalomtörténet, recenzió

LAGZI Gábor: Demokrácia orosz módra. Az oroszok útja a "szovjet demokráciától" az "erős elnöki rendszerig" [Wlodmierz Marciniak: Rozgrabione imperium. Upadek Zwiazku Sowieckiego i powstanie Federacij Rosyjskiej. [...] Wydawnictwo Arcana. Krakow, 2001. 591 p.], 2001, 4. sz., 224-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

VINCZE Gábor: Egy meg nem írt országtörténet. [Balogh László: Románia története. Aula, Budapest, 2001. 505 p.], 2001, 4. sz., 234-245. oldal, társadalomtörténet, recenzió