meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2002: 69 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69

ILIC Vladimir: Vajdaság lehetőség a múlton és az interetnikus összetűzéseken való felülkerekedésre [Fordította: Horváth György], 2002, 3. sz., 46-73. oldal, etnoszociológia

BALOGH Iván: Az asszimiláció értelmezése Bibó Istvánnál, 2002, 3. sz., 74-92. oldal, politológia-történet

KOVÁCS Gábor: Nemzet, önrendelkezés, nacionalizmus Bíbó István gondolatvilágában, 2002, 3. sz., 63-116. oldal, politológia-történet

GYERTYÁNFY András: Migráció, régiók, egységes piac. Az Európai Unió keleti bővítése és a határon túli magyarok , 2002, 3. sz., 117-138. oldal, nemzetközi jog

KOVÁCS Gábor: A Bibó István Szellemi Műhely, 2002, 3. sz., 139-143. oldal, intézménytörténet

BOTTONI Stefano: Széljegyzetek egy konferenciához [Fordította: Erdősi Péter], 2002, 3. sz., 144-148. oldal, politikatörténet, konferencia

MOLNÁR Olga Borbála: Regisztrálható-e az identitás? (A szabad identitásválasztás és a nemzeti hovatartozás regisztrálása), 2002, 3. sz., 149-156. oldal, kisebbségkutatás

MANDEL Kinga: Pillanatkép a Székelyföld konferenciáról, 2002, 3. sz., 157-162. oldal, kisebbségtörténet, konferencia

BÁRDI Nándor: Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről [Tizenkét év.Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 502 p., 2002, 3. sz., 163-185. oldal, társadalomtudomány-történet/kisebbségkutatás/művelődéstörténet

LOSONC Alpár: Nyugatról Keletre. [Can LIberal Pluralism Be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relationships in Eastern-Europe. ( ed. By Will Kymlicka and Magda Opalski), Oxford University Press, 2001.], 2002, 3. sz., 186-199. oldal, politikai filozófia, recenzió

HASLINGER Peter: A nemzet mint küzdőtér, a nemzet mint keresés: két dolgozat a két világháború közötti Szlovákia nemzeti kérdésének tárgyában. [Ismo Nurmi: Slovakia. A playground for nationalism and national identity, 1918-1920. Manifestation of the National identity of the slovaks. Helsinki:Suomen Historiallinen Seura, 1999. ; Deborah S. Cornelius: In Search Of the Nation. The new Generation of Hungarian Youth in Czechoslovacia. 1925-1934. Boulder Colorado: Columbia University Press, 1998., 2002, 3. sz., 200-205. oldal, politológia, recenzió

PAKOT Levente: Népesedéspolitika Ceausescu Romániájában. [Gail Kligman: Politica dublicitatii. Controlul reproducerii in România lui Ceausescu. Bucuresti, Humanitas, 2000. 368 p. [...], 2002, 3. sz., 206-211. oldal, politikatörténet, recenzió/antropológia, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Politika versus kulturális nemzet, 2002, 4. sz., 5-6. oldal, szerkesztőségi írások

DIECKHOFF Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása - a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. [Fordította: Kéri Zita], 2002, 4. sz., 7-22. oldal, eszmetörténet

GERGELY A. András: A "végig nem beszélt" nemzet-képletek, 2002, 4. sz., 23-32. oldal, eszmetörténet, esszé/politológia, esszé

BAKK Miklós: A nemzet és a modernitás nyelve, 2002, 4. sz., 33-38. oldal, politológia

BRETTER Zoltán: A közösség meghatározásának nehézségeiről, 2002, 4. sz., 39-51. oldal, kultúrfilozófia, esszé

DEMETER M. Attila: Nemzet és politika, 2002, 4. sz., 52-57. oldal, kultúrfilozófia, esszé

DÉNES Iván Zoltán: Önrendelkezés, nemzet, nacionalizmus. Egy értelmezés kontextusai, 2002, 4. sz., 58-78. oldal, eszmetörténet

EGYED Péter: Nemzet a régiókban és a tudományban, 2002, 4. sz., 79-92. oldal, politológia, esszé

KEMÉNYFI Róbert: Az "etnikai táj" kulturnemzeti mítosza, 2002, 4. sz., 93-108. oldal, antropológia/etnikai földrajz

KENDE Péter: A későmodern államnemzet, 2002, 4. sz., 109-115. oldal, politológia, esszé

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz., 116-130. oldal, politológia

NIEDERHAUSER Emil: Egy történész reflexiói a nemzetre vonatkozó elméleti kérdésekről, 2002, 4. sz., 131-137. oldal, történetfilozófia, esszé

NIEDERMÜLLER Péter: Elavuló fogalmak, 2002, 4. sz., 139-146. oldal, politológia

SZAKOLCZAI Árpád: Nemzet-eredet-mítoszok és otthon-élmény. A probléma, 2002, 4. sz., 147-158. oldal, eszmetörténet

SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvében él a nemzet, 2002, 4. sz., 159-177. oldal, nyelvfilozófia, esszé

TAMÁS Pál: Anti-Kipling, avagy a Kelet nem Kelet és a Nyugat nem Nyugat. Hét megjegyzés Alain Dieckhoff tanulmányához, 2002, 4. sz., 178-183. oldal, politológia

TÓTH Sándor: Kis traktátus a nemzetállamról, 2002, 4. sz., 184-193. oldal, politikai filozófia

VARGA Attila: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, 2002, 4. sz., 194-211. oldal, politológia