meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2004: 47 tétellapozás: 1-30 | 31-47

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. A bűnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar tudományos és politikai diszkurzusok Kossuth képei 1849-2002. (szerk. Dénes Iván Zoltán. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 199 lap + 20 kép, 2004, 3. sz., 203-205. oldal, historiográfia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Balogh Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 289 p., 2004, 3. sz., 205-206. oldal, politológia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 494 p., 2004, 3. sz., 206-210. oldal, eszmetörténet, recenzió

***: Felhívás a Regio leendő szerzőihez, 2004, 3. sz., 211-214. oldal, szerkesztőségi írások

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz., 3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz., 18-35. oldal, politológia

TÓTH Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?, 2004, 4. sz., 36-50. oldal, politológia

GYÖRGYI Annamária: A mumusok és a Kék Madár. Mi történt ? Miről beszél(t)ünk? Bárdi Nándor történésszel, a Teleki László Intézet, Közép-európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársával Györgyi Annamária készített interjút a kettős állampolgárság és az erre vonatkozó népszavazás vitájáról., 2004, 4. sz., 51-84. oldal, politológia, interjú

GYÖRGY Béla: Hatalom és társadalom kisebbségben. Párt és (belső) ellenzéke (1926-1927), 2004, 4. sz., 85-98. oldal, politikatörténet

GULYÁS László ; TÓTH István: Karel Kramar Közép-Európa terve (1914), 2004, 4. sz., 99-111. oldal, politikatörténet

KOVAI Melinda: Mit művel a nyelvművelő? Nemzetkonstrukciók a magyar nyelvtudomány szövegeiben, 2004, 4. sz., 112-132. oldal, nyelvészet

KOVÁCS Éva ; KRIZA Borbála : Külföldiek és más "idegenek" a magyar sajtóban az 1945-ös, az 1990-es és a 2000-es évben, 2004, 4. sz., 133-153. oldal, sajtóaszociológia/médiaszociológia

ZAHORÁN Csaba: Miroslav Tejchman: Nicolae Ceausescu. Zivot a smrt jednoho diktátora. Praha, Nakladatelstvi Lidove Noviny, 2004., 2004, 4. sz., 155-160. oldal, biográfia, recenzió

***: Tóth Judit: Státusjogok. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004, 2004, 4. sz., 161-163. oldal, jogtudomány, recenzió/politológia, recenzió

***: Győri Szabó József: Nemzet és kisebbség, autonómia és regionalizmus Európában. Budapest: Zsigmond Király Főiskola, 2004., 2004, 4. sz., 163-165. oldal, nemzetközi jog, recenzió

***: Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-európában, 2002-2004. Budapest, gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004., 2004, 4. sz., 165-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2004., 2004, 4. sz., 167-168. oldal, társadalomtörténet