meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2005: 69 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69

NÉMETH Szilvia ; PAPP Z. László: Kapcsolatok a határon. Esettanulmány a szülő-iskola közötti kapcsolattartás jellegzetességeiről két miskolci általános iskolában, 2005, 3. sz., 3-26. oldal, oktatásszociológia, esettanulmány

NÉMETH Györgyi: Ipari örökség és városkép, 2005, 3. sz., 28-46. oldal, urbanisztika

BOKOR Zsuzsa: Promiszkuus úrnőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására, 2005, 3. sz., 47-66. oldal, társadalomtörténet/antropológia

GHENCIULESCU Stefan: Köztérből senkiföldje. Társadalom és városi tér az 1989 utáni Bukarestben, 2005, 3. sz., 67-74. oldal, urbanisztika

BOROS Melinda: New York, New York! Fotóesszé, 2005, 3. sz., 75-87. oldal, fotóesszé

SZERBHORVÁTH György: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban (1991-2005) , 2005, 3. sz., 89-119. oldal, irodalomtörténet- és kritika/irodalomszociológia

KOVÁCS Éva: Beszélgetés Bojtár B. Endrével a Házak című filmről, 2005, 3. sz., 120-132. oldal, filmtörténet, interjú

BOTTYÁN Katalin: Átlépett határok. (F. története), 2005, 3. sz., 133-199. oldal, antropológia, interjú

GERGELY A. András: Hatalom és társadalom. Bodó Julianna: A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. Scientia Humana, 2004, [...], Budapest, 243 p., 2005, 3. sz., 167-172. oldal, antropológia, recenzió

HORNYÁK Árpád: Délszláv-magyar együttélés 1848-1880. Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában. L'Harmattan, Budapest, 2004. 288 p., 2005, 3. sz., 173-177. oldal, társadalomtörténet, recenzió

LÁSZLÓ Márton: Többszempontú kollektivizálástörténet. Dorin Dobrincu - Constantin Iordachi (szerk): Taranimea si puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii din România (1949-1962). Polirom, Iasi, 2005. 502 p., 2005, 3. sz., 178-183. oldal, társadalomtörténet, recenzió

GAUCSÍK István: Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. [Magyarok Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet] , 2005, 3. sz., 184-190. oldal, kisebbségkutatás

GYÖRBÍRÓ-SZABÓ András: Volt egyszer egy Felvidék. Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt. , Budapest, 2004., 2005, 3. sz., 191-196. oldal, társadalomtörténet, recenzió

***: Feischmidt Margit (szerk): Erdély (de) konstrukciók. Tanulmányok. Budapest - Pécs: Néprajzi Múzeum PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2005., 2005, 3. sz., 197-198. oldal, antropológia, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel, 2005., 2005, 3. sz., 198-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: László Szarka (szerk): Hungary and the Hungarian minorities: trends in the past and in our time.Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2004., 2005, 3. sz., 199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Bodó Barna (szerk): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár Szorvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, 2005., 2005, 3. sz., 202-204. oldal, évkönyv, recenzió

***: Coltescu Gabriela (szerk): Vocabular pentru societati plurale. A plurális társadalmak szótára. Iasi, Polirom, 2005., 2005, 3. sz., 201-202. oldal, politikai szociológia, szótár, recenzió

***: PAPP Z. Attila (szerk): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ, 2005., 2005, 3. sz., 204-207. oldal, oktatáspolitika, recenzió

***: Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918-1945. Udvari István (szerk., előszó): [...] Nyíregyháza, 2005. 552 p. : II. A Magyarországhoz való visszatérés után, 1939-1945. [...], 2005. 445 p., 2005, 3. sz., 207-209. oldal, társadalomtörténet, recenzió

***: Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. Budapest, Gondolat, 2005., 2005, 3. sz., 209-210. oldal, nemzetközi jog, dokumentumok

***: A. Gergely András - Kemény Márton (szerk.): MOTOGORIA. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Budapest, MTA PTI - ELTE [...], 2004-2005., 2005, 3. sz., 210. oldal, művelődéstörténet, recenzió

***: Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004., 2005, 3. sz., 211-212. oldal, szociolingvisztika, recenzió

***: Világosság, XLVI évfolyam, 2005/7-8. szám. Kulturális antropológia - irányzatok, iskolák, viták. (tematikus szám), 2005, 3. sz., 212-214. oldal, sajtórecenzió

MILL John Stuart: A nemzetiségről, a képviseleti kormányhozi viszonyában, 2005, 4. sz., 3-9. oldal, történetfilozófia

BAKK Miklós: A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete, 2005, 4. sz., 12-31. oldal, politológia

TESLÁR Ákos: Ady-kultuszok és nacionalizmus, 2005, 4. sz., 32-52. oldal, mentalitástörténet/recepciótörténet/irodalomtörténet- és kritika

RING Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli döntéshozatal elemzése 1945-1989, 2005, 4. sz., 53-75. oldal, művelődéstörténet/intézménytörténet

ERŐSS Gábor: Az idegen, filmnyelven szólva. Külföldiek és kisebbségek a magyar filmekben. Filmtár-szótár, 2005, 4. sz., 77-129. oldal, filmtörténet- és kritika/médiaszociológia

PAVLOVICS Attila ; GYUROK János: Kisebbségek - érdekképviselet. Pécsi regionális tapasztalatok, 2005, 4. sz., 131-150. oldal, etnoszociológia