meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1992: 78 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-78

THOROCZKAY Gábor: Észrevételek A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta című tanulmányhoz, 1992, 3. sz., 223-227. oldal, egyháztörténet

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről, 1992, 4. sz., 1-26. oldal, nemzetközi jog/politológia

MANCSEV Krasztjo: A muzulmán kisebbségek a Balkán-államok politikájában [Fordította: Kolozsi Lajos], 1992, 4. sz., 27-37. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

TROEBST Stefan: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedonkérdés 1944-1992 között [Fordította: Dávid Csaba], 1992, 4. sz., 39-60. oldal, politológia/politikatörténet

BÍRÓ A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról, 1992, 4. sz., 61-71. oldal, antropológia/politikatörténet/politológia

SCHNEIDER Márta: A Berlini Magyar Intézet és Collegium Hungaricum, 1992, 4. sz., 72. oldal, hungarológia/intézménytörténet/művelődéstörténet

BISZTRAY Ödön: Magyarságoktatás egy- és többnemzetiségű közegben, 1992, 4. sz., 102-109. oldal, nyelvészet

DOBOS Ferenc: Szlovákiai magyarok 1945-1946-ban. Magyarok a történelem senkiföldjén, 1992, 4. sz., 110-129. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BÓDY Pál: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián , 1992, 4. sz., 131-138. oldal, politikatörténet

***: A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája [Fordította Dr. Kovács Péter], 1992, 4. sz., 139-153. oldal, politikai dokumentumok/nemzetközi jog

GULYÁS Miklós: A svédországi kisebbségek könyvtárszolgálata, 1992, 4. sz., 154-163. oldal, művelődéstörténet/könyvtártörténet

CSIPKA Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében, 1992, 4. sz., 164-167. oldal, intézménytörténet

KOLOZSI Lajos: Etnikai konfliktusok Bulgáriában 1989-ben. Szociológiai adattár. Összeállította Krasztjo Petkov és Georgi Fotev. Szófia, 1990. Profizdat, 342 oldal., 1992, 4. sz., 168-172. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

NIEDERMÜLLER Péter: Rasszizmus és migráció Európában [Rassizmus und Migration in Europa...Hamburg-Berlin: Argument Verlag, 1992], 1992, 4. sz., 172-174. oldal, etnoszociológia, recenzió/pszichoszociológia, recenzió

KOVÁCS Éva: Etnokulturális folyamatok a közép-európai nagyvárosokban [Etnokulturelle Prozesse in Gross-Stadten Mitteleuropas,,,Szerkesztette: Peter Salner. Bratislava, Narodnopisty ustav. Slovenska akademia vied, 1992], 1992, 4. sz., 174-176. oldal, etnoszociológia, recenzió

TRENCSÉNYI László: Drámák és tanulási folyamatok [Forray R. Katalin - Hegedűs András: A cigány etnikum újjászületőben. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. Uők: Két tanulmány a cigánygyerekekről. 199 ; Cigánygyerekek tábora. ÚJ Pedagógiai Szemle, 1991. december], 1992, 4. sz., 177-179. oldal, etnoszociológia, recenzió/oktatásszociológia, recenzió

SEBŐK László: Nemzetiségi Statisztikai Konferencia, Budapest, 1992 szeptember 2-5, 1992, 4. sz., 180-182. oldal, demográfia, recenzió

KÄFER István: Szlovák hetilap nyelvről, nemzetről, szomszédságról. (Lapozgató a Literary tyzdenik 1991. évfolyamából), 1992, 4. sz., 183-189. oldal, sajtóanalízis