meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1346 tétellapozás: 1-30 | 31-60 ... 1321-1346

***: Beköszöntő, 1990, 1. sz., 1-2. oldal, szerkesztőségi írások

KOSÁRY Domokos: Egy tanácskozás elé, 1990, 1. sz., 3-5. oldal, politikai publicisztika

KONRÁD György: Ökológiai realizmus, 1990, 1. sz., 6-19. oldal, politológia, esszé

HANÁK Péter: Közép-Európa két koncepciója, 1990, 1. sz., 19-27. oldal, politikatörténet

BOJTÁR Endre: felszólalásából a Közép-Európai Kulturális Egyesület vitaestjén, 1990, 1. sz., 27-28. oldal, politológia

GERGELY András: felszólalásából a Közép-Európai Kulturális Egyesület vitaestjén, 1990, 1. sz., 28-30. oldal, politológia

SÜLE R. Andrea: Terület- és településrendezési tervek Romániában, 1990, 1. sz., 31-43. oldal, politikatörténet/közigazgatás

KISS GY. Csaba: Alföldi szlovákokból - szorványnemzetiség. A magyarországi szlovákság múltjából., 1990, 1. sz., 44-48. oldal, kisebbségtörténet

SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről, 1990, 1. sz., 49-65. oldal, politikai dokumentumok/kisebbségtörténet

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz., 66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

TRUCZEL Lajos: Kapcsolatom Arany A. Lászlóval, 1990, 1. sz., 90-95. oldal, művelődéstörténet

ARANY A. László: A bilingvis jelenségek pszichológiai alapjai [Svoboda Róbert fordítása], 1990, 1. sz., 96-111. oldal, pszicholingvisztika

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz., 112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

CSIFFÁRY Tamás: Bevezető egy dokumentumhoz, 1990, 1. sz., 132-134. oldal, politikatörténet

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz., 134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

BALLA Kálmán: A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja, 1990, 1. sz., 149-159. oldal, irodalomtörténet- és kritika/művelődéstörténet

TRÓCSÁNYI László: Államalkotó nemzetiségek. Néhány szó Gyönyör József könyvéről. [Gyönyör József:: Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách Kiadó, Pozsony, 1989], 1990, 1. sz., 160-165. oldal, kisebbségtörténet/demográfia/etnoszociológia

SOMOS Péter: Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában. Bevezetés az etnopszichológiába, 1990, 1. sz., 166-172. oldal, etnopszichológia, recenzió

FRIED István: A szlovák és a magyar komparisztikai kutatás néhány kérdése, 1990, 1. sz., 173-183. oldal, irodalomtörténet- és kritika

ZEMKO Milan: Who's who - szlovákul [Kovács László fordítása], 1990, 1. sz., 184-190. oldal, művelődéstörténet

JAWORSKI Rudolf: A Közép-Európa-vita történelmi dimenziói [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz., 1-18. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz., 19-26. oldal, politikatörténet/politológia

KONTRA Miklós ; BAUGH John: Önként s dalolva adja fel nyelvét s kultúráját, 1990, 2. sz., 27-44. oldal, szociolingvisztika, interjú

POMOGÁTS Béla: Irodalmunk egysége (És ami ebből következik), 1990, 2. sz., 45-51. oldal, irodalomelmélet

SEEWANN Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz., 52-63. oldal, etnoszociológia

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz., 64-69. oldal, politológia

POPÉLY Gyula: A felvidéki sorsforduló, 1990, 2. sz., 70-101. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

MOLNÁR Imre: Esterházy János életútja Függelék: Dr. Szent-Iványi Gábor beszélgetése Malfatti bárónővel, Esterházy János gróf leányával, 1990, 2. sz., 102-123. oldal, biográfia/kisebbségtörténet

MOLNÁR Imre: Szalatnay Dezső memoranduma elé, 1990, 2. sz., 124-128. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZALATNAY Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938-1945 között, 1990, 2. sz., 129-147. oldal, kisebbségtörténet/memoár-irodalom