meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    ***: 134 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


***: Híreink. Hibaigazítás. Pályázati felhívás, 1990, 3. sz.,  258-268. oldal, szerkesztőségi írások

***: Kisebbségkutatás Magyarországon - Műhelyek, kiadványok, rendezvények, 1990, 4. sz.,  222. oldal, szerkesztőségi írások

***: Új kisebbségi érdekeltségű magyar folyóiratok, 1990, 4. sz.,  229-231. oldal, szerkesztőségi írások/bibliográfia

***: Dobossy László 1980-1990 között készült munkáinak bibliográfiája, 1990, 4. sz.,  233-235. oldal, bibliográfia

***: Híreink, 1990, 4. sz.,  236-240. oldal, sajtótörténet

***: A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája [Fordította Dr. Kovács Péter], 1992, 4. sz.,  139-153. oldal, politikai dokumentumok/nemzetközi jog

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Beérkezett könyvek, 1993, 2. sz.,  228-229. oldal, bibliográfia

***: Summaries, 1993, 2. sz.,  230-233. oldal, angol rezümék

***: Beérkezett könyvek, 1993, 3. sz.,  230. oldal, bibliográfia

***: Summaries, 1993, 3. sz.,  231-236. oldal, angol rezümék

***: Beérkezett könyvek, 1993, 4. sz.,  210. oldal, bibliográfia

***: Summaries, 1993, 4. sz.,  211-213. oldal, angol rezümék

***: Révkomáromi dokumentumok. A dél-szlovákiai önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők országos naggyűlésén elfogadott állásfoglalás, 1994, 1. sz.,  191-199. oldal, politikai dokumentumok

***: Beérkezett könyvek, 1994, 1. sz.,  235. oldal, bibliográfia

***: Beérkezett könyvek, 1994, 2. sz.,  233. oldal, bibliográfia

***: Regio-könyvek, 1994, 3. sz.,  197. oldal, bibliográfia

***: A Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye [A keretegyezmény cikkelyes részének előzetes szövege, nem hivatalos fordításban], 1994, 4. sz.,  157-166. oldal, politikai dokumentumok

***: Beérkezett könyvek, 1994, 4. sz.,  200. oldal, bibliográfia

***: Beérkezet könyvek, 1995, 1-2. sz.,  243. oldal, bibliográfia

***: Beérkezett könyvek, 1995, 4. sz.,  208-209. oldal, bibliográfia

***: Beköszöntő, 1990, 1. sz.,  1-2. oldal, szerkesztőségi írások

***: Kisebbségi jogok - kisebbségi önkormányzat, 1991, 1. sz.,  88-116. oldal, szerkesztőségi írások

***: Nemzet, állam - kisebbség, 1991, 1. sz.,  117-123. oldal, szerkesztőségi írások

***: Részletek a Magyarországi Nemzeti kisebbségek Uniójának programnyilatkozatából, 1991, 1. sz.,  184-185. oldal, politikai dokumentumok

***: Levélváltás a magyarországi kisebbségi törvénytervezetről, 1991, 1. sz.,  186-188. oldal, politikai dokumentumok

***: Törvény a hivatalos nyelvről, 1991, 1. sz.,  188-189. oldal, politikai dokumentumok

***: Az alapvető jogokról és a szabadságjogokról szóló csehszlovákiai alkotmánylevél (részletek, 1991, 1. sz.,  189-190. oldal, politikai dokumentumok

***: Kisebbségi kérdés a Közép-Európa folyóiratokban, 1991, 1. sz.,  211-213. oldal, kisebbségtörténet, sajtóanalízis

***: Hírek, 1991, 1. sz.,  214. oldal, szerkesztőségi írások

***: Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány. Deklaráció, 1991, 1. sz.,  215. oldal, deklaráció

***: Koppenhágai Nyilatkozat. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet emberi dimenziójával foglalkozó konferencián elfogadott dokumentum IV. fejezete, 1991, 2. sz.,  205-208. oldal, politikai dokumentumok

***: Párizsi Charta az Új Európáért (részletek), 1991, 2. sz.,  208-210. oldal, politikai dokumentumok

***: A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének két állásfoglalása a magyarországi szervezeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos teendőkről, 1991, 2. sz.,  211-212. oldal, politikai dokumentumok

***: Pozsonyi magyar reformátusok és evangélikusok emlékirata, 1991, 3. sz.,  211-212. oldal, politikai dokumentumok/egyháztörténet

***: KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról, 1991, 4. sz.,  174-211. oldal, demográfia/politikai dokumentumok

***: A Kormány 1037/1991/VIII. 6.sz. határozata a Migrációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, 1991, 4. sz.,  215-216. oldal, politikai dokumentumok

***: Cigánykérdés a 20. századi Magyarországon, 1993, 1. sz.,  84-101. oldal, etnoszociológia/politológia

***: Visszhang. Helyesbítés és kiegészítés, 1993, 1. sz.,  216-217. oldal, szerkesztőségi írások

***: Beérkezett könyvek, 1993, 1. sz.,  219. oldal, bibliográfia

***: Adatok a magyarországi kisebbségekről, 1992, 1. sz.,  216-219. oldal

***: Hírek, 1992, 1. sz.,  220-221. oldal, kishírek

***: Újabb kiadványok, 1996, 1. sz.,  219. oldal, bibliográfia

***: Romanap a magyar országgyűlésben. A magyarországi cigányság helyzetéről és a kormány cigányságot érintő legsürgősebb intézkedéseiről [Részlet a parlamenti romanapra a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által készített vita anyagából], 1996, 2. sz.,  97-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/etnoszociológia

***: Újabb kiadványok, 1996, 2. sz.,  211-212. oldal, bibliográfia

***: Újabb kiadványok, 1996, 3. sz.,  219-220. oldal, bibliográfia

***: Újabb kiadványok, 1996, 4. sz.,  191. oldal, bibliográfia

***: Adatok a magyarországi kisebbségi önkormányzatok kialakulásáról és működéséről, 1997, 1. sz.,  127-155. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

***: Tájékoztató a nemzeti és etnikai kisebbségek részvételéről az önkormányzati választásokon (1994), 1997, 1. sz.,  155-159. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

*** : Az 1980. és 1990 évi népszámlálás kisebbségi adatai, 1997, 1. sz.,  160-164. oldal, politikai dokumentumok/demográfia

***: A SZLKP KB irodájának határozata a magyar dolgozók életével összefüggő néhány kérdésben, 1997, 1. sz.,  186-194. oldal, politikai dokumentumok

***: Újabb kiadványok, 1997, 1. sz.,  223. oldal, bibliográfia

***: Újabb kiadványok, 1997, 2. sz.,  217-218. oldal, bibliográfia

***: Újabb kiadványok, 1997, 3-4. sz.,  223-224. oldal, bibliográfia

***: Folyóiratunk kilencedik évfolyama..., 1998, 1. sz.,  3-4. oldal, szerkesztőségi írások

***: Újabb kiadványok, 1998, 1. sz.,  251-252. oldal, bibliográfia

***: Újabb kiadványok, 1998, 2. sz.,  227-228. oldal, bibliográfia

***: Újabb könyvek, 1991, 4. sz.,  195-196. oldal, bibliográfia

***: Konferencia a civil társadalomról, 1998, 3. sz.,  101. oldal, szerkesztőségi írások

***: Újabb könyvek, 1998, 3. sz.,  213-214. oldal, bibliográfia

***: Portré: interjú Hriszto Kjucsukovval, 1999, 1. sz.,  119-120. oldal, etnoszociológia, interjú

***: Újabb könyvek, 1999, 1. sz.,  227-228. oldal, bibliográfia

***: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról [ Az interjúkat készítették és a megfelelő idegen nyelvből fordították: Hamburger Judit (Szlovákia), Kovács Éva (Ausztria), Molnár Gusztáv (Románia, Ukrajna), Szilágyi Imre (Horvátország, Szlovénia)] , 1999, 2. sz.,  33-58. oldal, geopolitika, interjú

***: Újabb könyvek, 1999, 3-4. sz.,  303-304. oldal, bibliográfia

***: Előszó, 2000, 2. sz.,  3-4. oldal, szerkesztőségi írások

***: A délibábtól a fradikalizmusig. A. Gergely András (szerk): A nemzet antropológiája. Hofer tamás köszöntése. Budapest, Új Mandátum könyvkiadó, 2002., 2003, 4. sz.,  185-187. oldal, antropológia, recenzió

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz.,  187. oldal, politológia, recenzió

***: Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita (szerk): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba, PPKE BTK Pázmány Péter katolikus Egyetem Bölcsésztudományi kar, 2003. , 2003, 4. sz.,  187-189. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

***: Feischmidt Margit: Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im siebenbürgischen Cluj. [...] Münster-Hamburg-London, LIT Verlag, 2003., 2003, 4. sz.,  191-193. oldal, antropológia, recenzió/politológia, recenzió

***: Majtényi Balázs - Vízi Balázs (szerk): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai (Dokumentumgyűjtemény. Budapest, Gondolat Kiadó [...], 2003, 2003, 4. sz.,  195-196. oldal, politikai dokumentumok, recenzió

***: Gál Kinga (szerk): Minority Governance in Europe. [...] Budapest, European Centre for Minority Issues [...], 2002, 2003, 4. sz.,  193-195. oldal, politológia, recenzió

***: Halász Iván - Majtényi Balázs (szerk): Regisztrálható-e az identitás? Budapest, Gondolat Kiadó - MTA, Jogtudományi Intézet, 2003., 2003, 4. sz.,  196-197. oldal, polgárjog, recenzió

***: Bakk Miklós - Bodó Barna: Státusdiszkurzus [...]. Temesvár, Szórvány Alapítvány, 2003., 2003, 4. sz.,  197-198. oldal, politológia, recenzió

***: A. Gergely András - Papp Richárd (szerk): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon. Az országgyűlés biztosai és az alkotmány védelme. Rejtjel kiadó, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  200-202. oldal, alkotmányjog, recenzió

***: Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történetének tanulmányozásához (1860-1989). Erdélyi Múzeum-egyesület - teleki László Alapítvány, Kolozsvár-Budapest, 2004 , 2004, 2. sz.,  202-204. oldal, kisebbségtörténet, dokumentumok, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs - Osamu Ieda - Vzi Balázs - Halász Iván (szerk): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or minority protection. Slavic Research Center, Hokkaido University: Sapporo, 2004. , 2004, 2. sz.,  204-205. oldal, politológia, recenzió

***: Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László (szerk): Ami összeköt. Státustörvények közel s távol. Gondolat, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Az identitás egyetemessége. Polis, Kolozsvár, 2004. 222 p., 2004, 2. sz.,  206-208. oldal, antropológia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. A bűnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar tudományos és politikai diszkurzusok Kossuth képei 1849-2002. (szerk. Dénes Iván Zoltán. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 199 lap + 20 kép, 2004, 3. sz.,  203-205. oldal, historiográfia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Balogh Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 289 p., 2004, 3. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Kovács Gábor: Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 494 p., 2004, 3. sz.,  206-210. oldal, eszmetörténet, recenzió

***: Felhívás a Regio leendő szerzőihez, 2004, 3. sz.,  211-214. oldal, szerkesztőségi írások

***: Tóth Judit: Státusjogok. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004, 2004, 4. sz.,  161-163. oldal, jogtudomány, recenzió/politológia, recenzió

***: Győri Szabó József: Nemzet és kisebbség, autonómia és regionalizmus Európában. Budapest: Zsigmond Király Főiskola, 2004., 2004, 4. sz.,  163-165. oldal, nemzetközi jog, recenzió

***: Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-európában, 2002-2004. Budapest, gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004., 2004, 4. sz.,  165-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Ábrahám Barna: Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2004., 2004, 4. sz.,  167-168. oldal, társadalomtörténet

***: Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris, Budapest, 2005. 547 p., 2005, 1. sz.,  149-150. oldal, biográfia, recenzió

***: Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligramm, Pozsony, 2005. 389 p., 2005, 1. sz.,  150-151. oldal, művelődéstörténet, recenzió

***: Levente Salat - Smaranda Enache (szerk): Relatiile româno-maghiare si modelul de reconciliere franco-german. A román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési modell [...] CRDE: Cluj, 2004. 640 p., 2005, 1. sz.,  151-152. oldal, etnoszociológia, recenzió

***: György Péter - Kiss Barna - Monok István (szerk): Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Országos Széchényi Könyvtár- Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 140 p., 2005, 1. sz.,  152-153. oldal, művelődéstörténet, recenzió

***: Erdős Péter - Sonkoly Gábor (szerk): A kulturális örökség/ L'Harmattan, Budapest, 2004. 549 p., 2005, 1. sz.,  153-154. oldal, művelődészociológia, recenzió

***: Kiss Tamás (szerk): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion - RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár, 2004. 345 p., 2005, 2. sz.,  189-190. oldal, demográfia, recenzió

***: Németh Szilvia (szerk): Esély az együttnevelésre - Chance for integration. Országos Közoktatási intézet, Budapest, 2004. 270 p., 2005, 2. sz.,  190-191. oldal, oktatáspolitika

***: Tamás Pál - Erőss Gábor - Tibori Timea (szerk): Nemzetfelfogások. Kisebbség - Többség. ÚMK - MTA SKI Budapest, 2005. 340 p., 2005, 2. sz.,  191. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

***: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai (TLA Tekeki László Intézet - KSH Népszámlálás- KSH Levéltár, Budapest, 2005. 280 p., 2005, 2. sz.,  192-193. oldal, demográfia, recenzió

***: Feischmidt Margit (szerk): Erdély (de) konstrukciók. Tanulmányok. Budapest - Pécs: Néprajzi Múzeum PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2005., 2005, 3. sz.,  197-198. oldal, antropológia, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel, 2005., 2005, 3. sz.,  198-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: László Szarka (szerk): Hungary and the Hungarian minorities: trends in the past and in our time.Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2004., 2005, 3. sz.,  199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Bodó Barna (szerk): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. Temesvár Szorvány Alapítvány-Marineasa Kiadó, 2005., 2005, 3. sz.,  202-204. oldal, évkönyv, recenzió

***: Coltescu Gabriela (szerk): Vocabular pentru societati plurale. A plurális társadalmak szótára. Iasi, Polirom, 2005., 2005, 3. sz.,  201-202. oldal, politikai szociológia, szótár, recenzió

***: PAPP Z. Attila (szerk): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ, 2005., 2005, 3. sz.,  204-207. oldal, oktatáspolitika, recenzió

***: Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918-1945. Udvari István (szerk., előszó): [...] Nyíregyháza, 2005. 552 p. : II. A Magyarországhoz való visszatérés után, 1939-1945. [...], 2005. 445 p., 2005, 3. sz.,  207-209. oldal, társadalomtörténet, recenzió

***: Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. Budapest, Gondolat, 2005., 2005, 3. sz.,  209-210. oldal, nemzetközi jog, dokumentumok

***: A. Gergely András - Kemény Márton (szerk.): MOTOGORIA. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Budapest, MTA PTI - ELTE [...], 2004-2005., 2005, 3. sz.,  210. oldal, művelődéstörténet, recenzió

***: Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004., 2005, 3. sz.,  211-212. oldal, szociolingvisztika, recenzió

***: Világosság, XLVI évfolyam, 2005/7-8. szám. Kulturális antropológia - irányzatok, iskolák, viták. (tematikus szám), 2005, 3. sz.,  212-214. oldal, sajtórecenzió

***: Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (szerk): Folyamatok a változásban. A hatalomváltozások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005. 452 p., 2005, 4. sz.,  185-187. oldal, etnoszociológia, recenzió

***: Bárdi Nándor (szerk): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2005. 687 p., 2005, 4. sz.,  187-188. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Czoch Gábor (főszerk) - Kocsis Aranka - Tóth Árpád (szerk): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Pozsony, Kalligramm, 2005., 2005, 4. sz.,  188-189. oldal, helytörténet, recenzió

***: Az Atelier felhívása, 2005, 4. sz.,  194. oldal, felhívás

***: Papp Z. Attila: Keretizmus. A romániai magyar sajtó és működtetői 1989 után, 2006, 1. sz.,  249-250. oldal, sajtószociológia, recenzió

***: Gyurgyík László; Népszámlálás 2001 - A szlovpkiai magyarság demografiai település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006, 2006, 1. sz.,  251-252. oldal, demográfia

***: Lanstyák István: Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Kalligram, Pozsony, 2006. 296 p., 2006, 1. sz.,  252-253. oldal, nyelvészet, recenzió

***: Rácz Jézsef ; Takács Ádám (szerk): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet L'Harmattan, Budapest, 2006, 2006, 2. sz.,  103. oldal, pszichoszociológia

***: Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006, 2006, 3. sz.,  147-148. oldal, politológia, recenzió

***: Benedict Anderson: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. L'Harmattan - Atelier, Budapest, 2006., 2006, 3. sz.,  148-149. oldal, politológia, recenzió

***: Múltfeldolgozás és történetírás az "ügynökkérdés" kapcsán, 2006, 4. sz.,  5-27. oldal, historiográfia, kerekasztal

***: Az olvasóhoz, 2006, 4. sz.,  3. oldal, szerkesztőségi írások/sajtótörténet

***: Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között. L'Harmattan-Atelier: Budapest, 2006. , 2006, 4. sz.,  165-166. oldal, politológia, recenzió/politikai filozófia, recenzió

***: Rogers Brubaker- Feischmidt Margit - Jon Fox- Gancea Liana: Nationalist Politics and Everiday Ethnicity in a Transilvanian Town. Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2006., 2006, 4. sz.,  166-168. oldal, politológia, recenzió/etnoszociológia

***: Czoch Gábor - Fedinec Csilla (szerk): Az emlékezet konstrukciói. Példáka 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből. Teleki László Alapítvány, |Budapest, 2006. 308 p., 2006, 4. sz.,  168-170. oldal, historiográfia, recenzió

***: Kovács Éva: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könyvek, Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007., 2007, 1. sz.,  175-176. oldal, közösségtanulmány, recenzió

***: ENSZ 1244(1999) számú határozat. Elfogadva a Biztonsági Tanács 4011. ülésén, 1999. június 10-én [Fordította Jugász Adrienn Lilla], 2008, 2. sz.,  100-109. oldal, politikai dokumentumok

***: Átfogó javaslat Koszvó státusának rendezésére (Részletek), 2008, 2. sz.,  110-134. oldal, politikai dokumentumok

***: Koszovói Függetlenségi Nyilatkozat [Fordította Juhász Adrienn Lilla], 2008, 2. sz.,  135-139. oldal, politikai dokumentumok

***: A Koszovói Köztársaság Alkotmánya (Részletek) [Fordította Marton Péter], 2008, 2. sz.,  140-160. oldal, politikai dokumentumok

***: Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről, 2009, 3. sz.,  3-4. oldal, kisebbségkutatás, ankét/szerkesztőségi írások

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Mûvészet – Új Élet – Erdélyi Figyelõ (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék