meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1993: 108 tétellapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-108

KENDE Péter: Önrendelkezés Kelet-Európában tegnap és ma, 1993, 1. sz., 3-17. oldal, politológia

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Nemzetközi szervezetek és kisebbségvédelem 1945 után, 1993, 1. sz., 18-31. oldal, nemzetközi jog

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem legújabb fejleményei [A tanulmány első részét az1992/4. számunkban közöltük...], 1993, 1. sz., 32-51. oldal, nemzetközi jog/politológia

SIPOS Katalin: A nyelvi kisebbségek védelme Olaszországban, 1993, 1. sz., 54-65. oldal, politikatörténet

KÁDÁR Zsuzsánna: A 19. század végi magyarországi cigány társadalom, 1993, 1. sz., 66-83. oldal, etnoszociológia

***: Cigánykérdés a 20. századi Magyarországon, 1993, 1. sz., 84-101. oldal, etnoszociológia/politológia

KOLLÁR József ; LÁZÁR Tibor: A jászsági cigányok, 1993, 1. sz., 102-114. oldal, etnoszociológia/politológia

BOGDÁN Éva: A cigány kisebbség rendszerváltás utáni helyzete a változások tükrében, 1993, 1. sz., 115-120. oldal, etnoszociológia

SZABÓ Ildikó ; MURÁNYI István: Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében, 1993, 1. sz., 121-133. oldal, etnoszociológia/politikai szociológia

MOLNÁR Éva: Te tót(német) vagy! - mondta anyám magyarul, 1993, 1. sz., 134-149. oldal, családszociológia/etnoszociológia

STIPKOVITS Ferenc: Nehéz volt szlovénnak maradni, 1993, 1. sz., 150-158. oldal, politikatörténet

OLZAK Susan: Etnikai konfliktusok elemzési stratégiái, 1993, 1. sz., 159-182. oldal, humán ökológia

MOHAY Tamás: Egyéni sors és nyilvános emlékezet [Molnár Imre- Varga Kálmán: Hazahúzott szülőföld... Visszaemlékezések, dokumentumok a szlovákiai magyarság Csehországba deportálásáról (945-1953) Budapest, Püski, 1992 : Balogh Sándor: Sorsüldözöttek. Budapest, Ungvár, Galéria, 1992 ; Balla Gyula: Az Ung partjától a Szabad Európa Rádióig. Beszélgetés Skultéty Csabával (Ambrus Mártonnal) Ungvár-Budapest, Intemix, 1992.] , 1993, 1. sz., 183-188. oldal, memoár-irodalom, recenzió

SCHÄFFER Adrienne: A kisebbség fogalmáról. [Ramaga Philip; Relativity of the Minority Concept. Human Rights Quarterly 14. 1992 ; Ramaga Philip he Bases of Minority Idetity. Human Rights Quarterly 14, 1992 409-428 p.] , 1993, 1. sz., 189-192. oldal, kisebbségkutatás, sajtószemle/politológia, sajtószemle

SZARKA László: Az összehasonlító kisebbségkutatás esélyei. Hösch Edgar - Seewan Gerhard (szerk): Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse der Forschungprojekts "Deutsche und Magyaren als Nationale Minderheiten in Donauraum". München, Oldenburg, 1991. 409 p., 1993, 1. sz., 192-195. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

BÁN D. András: Kisebbség és politika. [Minorities in Politics. Bratislava Symposium II. held on November 13-16. 1991. Ed. Jana Plichtova, (...) Bratislava, 1992. 287 p., 1993, 1. sz., 196-198. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

VÉGH Balázs: Romániai német irodalom vagy német irodalom Romániában? [Neue Literatur. Zeitschrift der Querverbildung, 1993, 1. sz., 199-201. oldal, irodalomtörténet- és kritika, sajtószemle

SZESZTAY Ádám: Lengyel kisebbségek és szórványok a Szovjetunióban. [Mniejszosci polskie i Polonia w ZSRR. Krakow, Ossolineum, 1992], 1993, 1. sz., 201-202. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1993. 270 p., 1993, 1. sz., 203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

KOCSIS Gabriella: Gundula Fienbrok - Brigitte Mihok - Stephan Müller: die Roma - Hoffen auf ein Leben ohne Angst. Roma aus Osteuropa berichten. Rowolt Taschenbuch Verlag, Reinsbeck bei Hamburg, 1992, 187 p. ; [Rororo Actuell], 1993, 1. sz., 203-204. oldal, kisebbbségkutatás, recenzió

KOCSIS Gabriella: Ernst Wagner: Geshichte der Siebenbürger Sachsen [...] Wort und Wel Verlag, Thaur bei Innsbuck, 1990. 118 p., 1993, 1. sz., 204-205. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Wolf Oschlies: Die Sorben [...] Friedrich Ebert stiftung, Bonn-Bad Goldesberg, 1991. 80 p., 1993, 1. sz., 205-206. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MOLNÁR Imre: Vígh Károly: A szlovákiai magyarság sorsa. Budapest, Bereményi kiadó, 1992. 181 p., 1993, 1. sz., 206-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KISS Katalin: Domonkos László: Magyarok Délvidéken. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1992. 245 p., 1993, 1. sz., 207-208. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid történet. Budapest Anonymus kiadó, 1991. ; Uő: Ausztriai kisebbségek helyzete a második világháború után. Budapest, Vita Kiadó, 1991., 1993, 1. sz., 208-209. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOVÁCS G. László: Sona Gabzdilova: Skoly s mad'arskym vyucovacim jazykom na Slovensku [...]. Kosice, 1991. 53 p., 1993, 1. sz., 209-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOVÁCS G. László: Nationalities Paper. The Gypsies in Eastern Europe, Volume XIX, nr. 3., 1991 ősz., 1993, 1. sz., 2210-211. oldal, kisebbségtörténet, sajtószemle

KOVÁCS G. László: Stredni Evropa, 1992/24 szám, 1993, 1. sz., 211-212. oldal, politikai analízis, sajtószemle

SZTANEK Mária: Cabiansky kalendár na rok 1993. Békéscsaba, 1992. 122 p., 1993, 1. sz., 212-213. oldal, kalendárium, sajtószemle

KURUNCZI Sándor: Cigányság az agrárágazatban, 1993, 1. sz., 214-215. oldal, kisebbségtörténet