meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1995: 61 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-61

MATVEJEVIC Pedrag: Identitás-betegségek [Fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz., 3-6. oldal, kultúrfilozófia

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz., 7-27. oldal, pszichoszociológia

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz., 28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

VÉCSEY Károly: Cigányok a székelyföldi Parajdon, 1995, 1-2. sz., 64-77. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

TÓTH Zoltán: Mit olvaszt az "olvasztótégely"?, 1995, 1-2. sz., 78-100. oldal, etnoszociológia

GYÁNI Gábor: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten, 1995, 1-2. sz., 101-113. oldal, etnoszociológia

MANNOVÁ Elena: Egyesületek szerepe a pozsonyi városi társadalomban [Fordította: Takács Gabriella], 1995, 1-2. sz., 114-125. oldal, etnoszociológia

CSANÁDY András: A gazdálkodás paraszti módja és mentalitása Székelyföldön, 1995, 1-2. sz., 126-136. oldal, mentalitástörténet/antropológia

VINCZE Mária: A családi gazdaság helye és szerepe a romániai agrárátalakulásban, 1995, 1-2. sz., 137-144. oldal, gazdaságszociológia

TÓTH Attila: A közösségi gazdálkodás a Székelyföldön. A székelyföldi szövetkezeti mezőgazdaság 1989-es fordulat utáni helyzete, 1995, 1-2. sz., 145-154. oldal, gazdaságszociológia

LŐRINCZ György: A gazdasági termelés tervezése Kápolnásfalván, 1995, 1-2. sz., 155-169. oldal, antropológia/gazdaságszociológia/gazdaságtörténet

OLÁH Sándor: Gazdálkodás és társadalmi kapcsolatok egy Kishomoród menti családban, 1995, 1-2. sz., 170-184. oldal, antropológia

SUTAJ Stefan: A Benes-dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudatában, 1995, 1-2. sz., 185-191. oldal, jogtörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

LÁZÁR György: Szekfű Gyula és a moszkvai magyar követség jelentései, 1995, 1-2. sz., 192-204. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

GÁLL Ernő: A román nemzeti ideológia tegnap és ma, 1995, 1-2. sz., 205-219. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

PALÁGYI Tivadar: Kisebbségek a Közel-Keleten. Minorités au Proche-Orient. Dossier coordonné par Rochdy Alili et Paul Balta. Hommes & Migrations Nr. 1172-1173, janvier-février 1994., 1995, 1-2. sz., 220-223. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GYÁNI Gábor: Etnikai kisebbségek a városban, 1995, 1-2. sz., 224-226. oldal, kisebbségtörténet, konferencia

KOVÁCS G. László: Nemzetiségek Szlovákiában. Národnosti na Slovensku. Összeállította Ludovit Haraksim, Bratislava, Veda, 1993. 161 p., 1995, 1-2. sz., 227-230. oldal, kisebbségtörténet

SOKCSEVITS Dénes: Felmorzsolódóban. Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből (tanulmányok). Szerk.: Arday Lajos. Budapest, Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet, 1994. 199 p., 1995, 1-2. sz., 230-233. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

TÓTH Sándor: Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, Literátor Könyvkiadó, 1994. 216 p., 1995, 1-2. sz., 234-236. oldal, eszmetörténet/politikai filozófia

SZÖVÉNYFI Katalin: Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban. Debrecen, KLTE Néprajzi tanszék, 1994. 161 p., 1995, 1-2. sz., 236-239. oldal, etnoszociológia, recenzió/etnogeográfia, recenzió

BORBÉLY Anna: Orsós Anna: Beás nyelvkönyv kezdőknek - Pã lyimba bãjásilor. Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 1994. 201 p., 1995, 1-2. sz., 240-241. oldal, nyelvkönyv, recenzió

SZESZTAY Ádám: E.C. Suttner: Katolikus egyház a Szovjetunióban. Pannonhalma, Bencés Kiadó, 1994. , 1995, 1-2. sz., 241-242. oldal, egyháztörténet, recenzió

***: Beérkezet könyvek, 1995, 1-2. sz., 243. oldal, bibliográfia

MÉSZÁROS Árpád ; FÓTI János: Nemzetiségek, etnikai csoportok a 20. századi Magyarországon, 1995, 3. sz., 3-33. oldal, etnoszociológia/demográfia

BORBÉLY Anna: A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében, 1995, 3. sz., 34-43. oldal, szociolingvisztika/etnolingvisztika

MIRK Mária: Német nemzetiségi nyelvhasználat Pilisszentivánon, 1995, 3. sz., 44-64. oldal, szociolingvisztika/etnolingvisztika

MAKKAI Béla: Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában, 1995, 3. sz., 65-88. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DIÓSZEGI István: Az Osztrák-Magyar Monarchia föderatív átalakításának kísérlete 1871-ben és a nemzetközi politika, 1995, 3. sz., 135-180. oldal, politikatörténet

TODOROV Varban: A Balkán etnikai, vallási problémái és Bulgária helye [Fordította: Kolozsi Lajos], 1995, 3. sz., 181-197. oldal, politikatörténet