meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1996: 68 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-68

ZÁKONYI Botond: Nicolae Edroiu - Vasile Puskas: Maghiarii din România. Cluj-Napoca, Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii transilvane, 1995. 110 p., 1996, . sz., , kisebbségtörténet

BARTH Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében [Fordította Sajó Tamás], 1996, 1. sz., 3-25. oldal, antropológia

GÁBOR Wilhelm: Kultúra és egyebek: a lappok esete Észak-Európában, 1996, 1. sz., 26-43. oldal, antropológia/etnográfia

SZILÁGYI Miklós: A nagykun öntudat, 1996, 1. sz., 63. oldal, etnográfia/antropológia

FÜLEMILE Ágnes: Történeti idő és emlékezés egy kétnemzetiségű kalotaszegi községben, 1996, 1. sz., 64-86. oldal, etnográfia/kisebbségtörténet

HERCZEGH Géza: Kisebbségben - európai módon, 1996, 1. sz., 87-93. oldal, kisebbségtörténet

KÖPF Eszter Mária: A finnországi svéd kisebbség helyzete, 1996, 1. sz., 94-116. oldal, kisebbségtörténet/kisebbségkutatás

SEBESTYÉN-TELEKI István: A Jura-kérdés anatómiája , 1996, 1. sz., 117-123. oldal, politikatörténet

BODÁNÉ PÁLOK Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon, 1996, 1. sz., 125-141. oldal, politológia/adminisztráció

RADÓ Péter: Asszimiláció és nyelvváltás a magyarországi szlovének körében, 1996, 1. sz., 142-170. oldal, etnolingvisztika/etnoszociológia

LÁSZLÓ Mónika: Interkulturális ismeretek az általános iskolai tankönyvekben, 1996, 1. sz., 171190. oldal, esettanulmány

LŐRINCZ D. József: Mire jó a nacionalizmuskutatás? Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk): eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995. 219p. , 1996, 1. sz., 191-196. oldal, politológia, recenzió

BÁRDI Nándor: Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944. [...] Budapest, Teleki László Alapítvány, 1995 732 p., 1996, 1. sz., 197-203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

MAGYARI-VINCZE Enikő: Kultúrakutatási Kollégium Kolozsváron, 1996, 1. sz., 203-207. oldal, antropológia, kutatási beszámoló

FEISCHMIDT Margit: Everyday life and Ethnicity. Urban Families in Loviisa and Voru [...] Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuueden Seura, 1994. 270 p., 1996, 1. sz., 208-211. oldal, antropológia/összehasonlító családkutatás

FEJŐS Zoltán: Les régions dans l'Europe. Sciences de la Société, Nr. 34, Février 1995. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 230 p., 1996, 1. sz., 211-213. oldal, politológia, recenzió

RÉTI György: Vedovato Giuseppe: L'euroregione Karpazi. Rivista di Studii Politici Internazionali 63. 1996 1. 73-96 p., 1996, 1. sz., 213-214. oldal, politológia, sajtószemle

KOCSIS Gabriella: Boelens K: Die friesische Sprache. Bureau Voorlichting van de Provincie Friesland, Leeuwarden, 1992. 32 p., 1996, 1. sz., 215-216. oldal, nyelvészet, recenzió

SZABÓ Levente: Altera, Anul 1., 1995. nr. 1., 201 p., 1996, 1. sz., 216-218. oldal, politológia, sajtószemle

***: Újabb kiadványok, 1996, 1. sz., 219. oldal, bibliográfia

CSEPELI György ; ÖRKÉNY Antal: Jelképek és eszmék az európai nemzeti himnuszokban [Fordította Hankó Lenke], 1996, 2. sz., 3-33. oldal, szövegelemzés

JUROVÁ Anna: Cigányok-romák Szlovákiában 1945 után, 1996, 2. sz., 35-56. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

HAMBURGER Judit: A csehországi romák helyzete, 1996, 2. sz., 57-80. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

SZILÁGYI Imre: A romák Szlovéniában, 1996, 2. sz., 81-95. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

***: Romanap a magyar országgyűlésben. A magyarországi cigányság helyzetéről és a kormány cigányságot érintő legsürgősebb intézkedéseiről [Részlet a parlamenti romanapra a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által készített vita anyagából], 1996, 2. sz., 97-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/etnoszociológia

SETÉNYI János: Felzárkóztató programok az alapfokú oktatásban, 1996, 2. sz., 140-149. oldal, etnoszociológia

DERDÁK Tibor ; VARGA Aranka: Az iskola nyelvezete - idegen nyelv, 1996, 2. sz., 151-175. oldal, oktatásszociológia/szociolingvisztika

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Monográfia a nemzetközi kisebbségvédelemről. Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 238 p., 1996, 2. sz., 177-181. oldal, nemzetközi jog, recenzió

KLEIN András: Körkép a balkáni nacionalizmusról. Comparative Balkan Parlamentarism. Ed By Lyubov Grigorova-Mincheva. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. 180 p., 1996, 2. sz., 181-188. oldal, politológia, recenzió

VARANNAI Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p., 1996, 2. sz., 192-195. oldal, kisebbségszociológia, recenzió