meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2000: 62 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62

GREVERUS Ina-Maria: A kultúra: teremtés - fogság - kollázs. Védőbeszéd egy ellentmondásos fogalom ügyében [Fordította Erdősi Péter és Lőrincz D. József], 2000, 1. sz., 5-41. oldal, antropológia

KÖPF Eszter Mária: Beszélgetés Henrik Laxszal és Christian Brandttal, a finnországi svéd kisebbség két prominens képviselőjével. { az interjúkat Köpf Eszter Mária készítette] , 2000, 1. sz., 43-53. oldal, kisebbségtörténet, interjú

THOMSEN Robert Christian: Egy új dal kezdete: A devolúcióhoz vezető út és az új skót parlament kezdetei [Fordította Vidra Zsuzsanna], 2000, 1. sz., 55-64. oldal, politikatörténet

McCRONE David: Skócia: ország, társadalom, nemzet? [Fordította: Kriza Borbála], 2000, 1. sz., 65-85. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet

MacCORMICK Neil: Az angol alkotmány, a brit állam és a skót anomália {fordította Kriza borbála, 2000, 1. sz., 86-105. oldal, politikatörténet/jogtörténet

BOND Ross ; ROSIE Michael: Politika és nemzeti identitás Skóciában [Fordította: Vidra Zsuzsanna], 2000, 1. sz., 106-127. oldal, politikai szociológia

BOTTONI Stefano: A külföldön élő olaszok választójogáról [Fordította Erdősi Péter], 2000, 1. sz., 129-139. oldal, politológia/politikatörténet

GYERTYÁNFY András: A határon túli németek jogállása a magyar Schengen-probléma tükrében, 2000, 1. sz., 140-157. oldal, alkotmányjog

DEÁK András: Orosz diaszpórapolitika a posztszovjet térségben, 2000, 1. sz., 158-166. oldal, politológia

SISELINA Ljuba: A közel külföldön élő oroszok és Oroszország [Fordította Deák András], 2000, 1. sz., 167-186. oldal, politikatörténet/politológia

KOVÁCS Éva: Mi újság a régió szociológiai gondolkodásában?, 2000, 1. sz., 187-188. oldal, szociológia

GOMBOS Gyula: Szociológia az 1989 utáni Lengyelországban, 2000, 1. sz., 189-204. oldal, szociológia-történet

GYURGYÍK László: A szlovák szociológia a kilencvenes években, 2000, 1. sz., 205-221. oldal, szociológia-történet

HORVÁTH György: Szociológia a háborús évek Szerbiájában, 2000, 1. sz., 222-237. oldal, szociológia-történet

LŐRINCZ D. József: A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után, 2000, 1. sz., 238-248. oldal, szociológia-történet

PAPP Z. Attila: Budapesti egyetemek és folyóiratok a "szakmában". Az intézményesült szociológia néhány vonatkozása a 90-es években Magyarországon, 2000, 1. sz., 249-265. oldal, szociológia-történet

ERDŐSI Péter: Feljegyzések az örökség diszkurzusáról, 2000, 1. sz., 267-275. oldal, történettudomány, konferencia

BENCSIK Péter: Mit jelent a földrajzi honismeret? [Balla Béla - Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza című művének újabb kiadásáról. Az Országos Köznevelési Tanács 1947-es kiadása alapján kiadja a Lucidus kiadó, Budapest, 1999] , 2000, 1. sz., 277280. oldal, politikai földrajz, recenzió

NOVÁK Andrea: Két évszázad nemzeti mitológiája [Lucian Boia: Doua secole de mitologie nationala. Bucuresti. Humanitas, 1999.], 2000, 1. sz., 280-284. oldal, román történelem, recenzió

KOBÁLY József: Kárpátalja-történet: látószögek egymás mellett [Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 11920-1945. Politika-történeti füzetek X. Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 160 p.], 2000, 1. sz., 285-290. oldal, politikatörténet, recenzió

SMITH Athony D.: A nacionalizmus és a történészek [Fordította: Kuszing Gábor], 2000, 2. sz., 5-33. oldal, eszmetörténet/politológia

***: Előszó, 2000, 2. sz., 3-4. oldal, szerkesztőségi írások

KOVÁCS Éva ; MELEGH Attila: Millenium és társadalomtörténet. Benda Gyula társadalomtörténésszel beszélget Kovács Éva és Melegh Attila, 2000, 2. sz., 35-54. oldal, társadalomtörténet, interjú

BAUMGARTNER Gerhard: Távoli rokonok. A magyar történelem osztrák szemléletmódjáról. [Gerhard Baumgarten által összeállított bibliográfiával. Fordította: Mesés Péter], 2000, 2. sz., 55-70. oldal, historiográfia

SZARKA László ; SALLAI Gergely: Önkép és kontextus. Magyarország és a magyarság történelme a szlovák történetírásban a 20. század végén. [Kiss József által összeállított bibliográfiával], 2000, 2. sz., 71-107. oldal, historiográfia

KOBÁLY József: A magyarság és Magyarország az ukrán történetírás tükrében (1989-1999). [Kobály József által összeállított bibliográfiával], 2000, 2. sz., 109-127. oldal, historiográfia

IORDACHI Constantin ; TURDA Marius: Politikai megbékélés versus történeti diszkurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója. [A szerzők által összállított bibliográfiával. Fordította: Bálintfy Ida és Bálintfy Ottó], 2000, 2. sz., 129-157. oldal, historiográfia

ÓZER Ágnes: A szerb történelemtudomány szemléletváltása és a magyarokról alkotott kép a 20. század végén. [Bibliográfiával], 2000, 2. sz., 159-173. oldal, historiográfia

SOKCSEVITS Dénes: Magyarország története a horvát történelemtudományban 1989-1999 [Bibliográfiával], 2000, 2. sz., 175-187. oldal, historiográfia

GÖNCZ László: Hogyan látják a 20. század utolsó évtizedében a magyarságot és annak történelmét a szlovén történészek, 2000, 2. sz., 189-206. oldal, historiográfia