meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2004: 47 tétellapozás: 1-30 | 31-47

MANDEL Kinga: Minőségkoncepciók az oktatásban, 2004, 2. sz., 3-14. oldal, oktatáspolitika

FÓRIS-FERENCZI Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban, 2004, 2. sz., 15-56. oldal, oktatáspolitika

MANDEL Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, 2004, 2. sz., 57-78. oldal, oktatásszociológia

PAPP Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepciók a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai), 2004, 2. sz., 79-103. oldal, oktatásszociológia

SZILÁGYI-GÁL Mihály: A gyűlöletbeszéd és a "rózsa neve". Egy gondolatmenet a gyűlöletről, 2004, 2. sz., 105120. oldal, jogfilozófia

PAP Tibor: A nyelv a politika és a háború szolgálatában, 2004, 2. sz., 121-137. oldal, nyelvszociológia/politikai pszichológia

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszonya serdülők gondolkodásában (I.), 2004, 2. sz., 139-161. oldal, pszichoszociológia

MOLNÁR Csilla: Hivatások konfliktusa a burgenlandi Felsőpulyán, 2004, 2. sz., 162-171. oldal, életút-kutatás

HORNYÁK Árpád: Déli peremvidék. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 417 p. , 2004, 2. sz., 173-177. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

NÉMETH Szilvia: Lokalitás és szomszédság - Erdélyben és Dél-Dunántúlon. Kovács Éva (szerk): A gazdasági átmenet etnikai tájképei. Teleki László Alapítvány - PTE-BTK Kommunikációs Tanszék, Budapest, 2004. 281 p., 2004, 2. sz., 178-184. oldal, pszichoszociológia, recenzió

GERGELY A. András: Lokális világok? Avagy együttélés a Kárpát-medencében? Bakó Boglárka (szerk): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. [...] MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003. 384 p., 2004, 2. sz., 185-190. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

PATÓ Attila: A kardcsörtetés alternatívája. Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004. 411 p., 2004, 2. sz., 191-197. oldal, politológia, recenzió

***: A. Gergely András - Papp Richárd (szerk): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2004., 2004, 2. sz., 199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon. Az országgyűlés biztosai és az alkotmány védelme. Rejtjel kiadó, Budapest, 2004., 2004, 2. sz., 200-202. oldal, alkotmányjog, recenzió

***: Vincze Gábor: Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történetének tanulmányozásához (1860-1989). Erdélyi Múzeum-egyesület - teleki László Alapítvány, Kolozsvár-Budapest, 2004 , 2004, 2. sz., 202-204. oldal, kisebbségtörténet, dokumentumok, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs - Osamu Ieda - Vzi Balázs - Halász Iván (szerk): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or minority protection. Slavic Research Center, Hokkaido University: Sapporo, 2004. , 2004, 2. sz., 204-205. oldal, politológia, recenzió

***: Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László (szerk): Ami összeköt. Státustörvények közel s távol. Gondolat, Budapest, 2004., 2004, 2. sz., 205-206. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Az identitás egyetemessége. Polis, Kolozsvár, 2004. 222 p., 2004, 2. sz., 206-208. oldal, antropológia, recenzió

GIDÓ Attila: Zsidó jelen-lét Romániában, 2004, 3. sz., 3-21. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

SINGEROVÁ Silvia: A kassai zsidóság identitása 1989 után, 2004, 3. sz., 22-54. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

GOLDSTEIN Ivo: A zágrábi zsidó közösség újjáéledése a nyolcvanas években, 2004, 3. sz., 55-70. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

TAKÁTS József: A tér és idő nemzetiesítése és az irodalmi kultuszok, 2004, 3. sz., 71-81. oldal, antropológia

PORKOLÁB Tibor: Panteonizáció és vizuális reprezentáció, 2004, 3. sz., 82-99. oldal, irodalomtörténet- és kritika/művészettörténet/ikonológia

HORVÁT Sz. Ferenc: Az Erdélyi Lapok ideológiája. zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940), 2004, 3. sz., 101-141. oldal, sajtótörténet/kisebbségtörténet

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszony a serdülők gondolkodásában II., 2004, 3. sz., 143-165. oldal, pszichoszociológia

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz., 167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

KISS Tamás: Mihez kezdjünk a történetekkel? Keszeg Vilmos: Homo narrans. Komp-Press: Kolozsvár, 2002. 333 p., 2004, 3. sz., 183-187. oldal, etnográfia, recenzió

GODA Károly: Máréfalva öröksége: a székelykapuk átváltozásai. Gagyi József: Örökített székelykapu. Környezetek, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban. Mentor, Marosvásárhely, 2004., 2004, 3. sz., 188-192. oldal, etnográfia, recenzió

KUGLER József: Egy vitatott életmű kezdetei. Edvard Benes: Az osztrák probléma és a cseh kérdés. [...] Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Gulyás lászló, fordította halmos Tamás. JATE Press, Szeged, 2003., 2004, 3. sz., 193-197. oldal, politológia, recenzió

LÁSZLÓ Réka: A státustörvény szindróma - egy konferencia margójára, 2004, 3. sz., 188-202. oldal, politológia, konferencia